دانلود کتاب اصول پیشگیری از بروز و گسترش حریق


دانلود کتاب اصول پیشگیری از بروز و گسترش حریق

کتاب اصول پیشگیری از بروز و گسترش حریق نوشته ناصر غفوری توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در سال ۱۳۹۱ منتشر شده است

سرفصل های کتاب اصول پیشگیری از بروز و گسترش حریق :

فصل ۱: اصول پیشگیری

 • اهداف اساسی محافظت در برابر آتش سوزی
 • شناسایی انواع تصرف ها
 • تصرف های مسکونی
 • تصرف های آموزشی / فرهنگی
 • تصرف های درمانی / مراقبتی
 • تصرف های جمعی
 • تصرف های اداری / حرفه ای
 • تصرف های کسبی / تجاری
 • تصرف های صنعتی
 • تصرف های انباری
 • تصرف های مخاطره آمیز

فصل ۲: طراحی ایمنی از حریق

 • ارزش آیین نامه های محافظت در برابر حریق
 • اجزای ایمنی حریق

فصل ۳: طراحی پیشگیری از حریق

 • پیشگیری از شیوع حریق
 • پدیده های طبیعی
 • بی احتیاطی انسان
 • اشکال فنی
 • حریق های عمدی

فصل ۴: محدود کردن سوخت

 • مصالح
 • محتویات ساختمان

فصل ۵: مدیریت و کنترل حریق و حفظ جان ساکنین

 • ارزیابی مقدار خطرات و تشخیص و تعیین اقدامات موردنیاز
 • استعداد مقابله و آسیب پذیری ساکنان ساختمان در برابر حریق
 • طبیعت حریق در ساختمان
 • عامل بالقوه اشتعال
 • تدابیر کلی دستیابی به ایمنی جان

فصل ۶: راه های خروج اضطراری

 • متصرفین
 • خطر در خواب بودن
 • تعداد متصرفین
 • توانایی حرکت متصرفین
 • آشنایی متصرفین با محل
 • عکس العمل متصرفین در پاسخ به هشداردهنده های حریق
 • انواع ساختمان و متصرفین آن
 • مسافت پیمایش
 • مرحله اول (خروج از اتاقی که حریق در آن آغاز شده)
 • مرحله دوم (خروج از قسمت حریق زده)
 • مفهوم پناهگاه
 • مرحله سوم (خروج از طبقه حریق زده
 • مرحله چهارم (خروج نهایی از طبقه همکف)
 • نجات
 • روشنایی اضطراری راه فرار

فصل ۷: محدود کردن حریق

 • اقدامات غیرعامل: محافظت سازه ای
 • اقدامات غیرعامل: فضابندی
 • اقدامات غیرعامل: محافظت پوششی
 • اقدامات عامل (فعال)

فصل ۸: منابع حرارتی و آتش زنه و عوامل احتراق

 • انرژی حرارتی شیمیایی
 • انرژی حرارتی الکتریکی
 • انرژی گرمایی مکانیکی
 • انرژی حرارتی هسته ای

فصل ۹: بی احتیاطی انسان (مثل سیگار، کبریت، آشپزی و …)

 • اشکالات فنی (مثل اتصالات برقی یا خرابی وسایل برقی و …)
 • ایجاد عمدی حریق (مثل خودسوزی یا خرابکاری و …)
 • پدیده های طبیعی (مثل صاعقه، زلزله و …)

فصل ۱۰: انواع حریق

 • از نظر فازهای مختلف ماده
 • از نظر اطفاء

فصل ۱۱: عوامل موثر در گسترش آتش سوزی

 • عوامل موثر در گسترش حریق در فضاهای داخلی
 • محافظت تنوره های ساختمان
 • دیوارهای معمول و تقسیم کننده های فضا
 • مقدار سطوح باز در دیواره ها و تقسیم کننده ها
 • نازک کاری های داخلی ساختمان
 • آتش بندی کردن منفذها و روزنه ها
 • روزنه های نفوذی در دیوارها، سقف ها و بام های مقاومت در برابر حریق
 • کانال های تأسیسات ساختمان
 • دودکش ها و هواکش ها
 • مرکز تأمین حرارت ساختمان
 • طبقات زمینی و زیرزمینی
 • ساختمان های بدون پنجره

فصل ۱۲: جهات حرکت و چگونگی گسترش حریق

 • چگونگی انتشار حریق
 • عوامل موثر در انتخاب درجه مقاومت حریق یک بنا

فصل ۱۳: پدیده های موثر بر توسعه آتش سوزی

 • قارچی شدن
 • جلوگیری از بک درفت
 • بلوی (پدیده جوش مایع و انفجار بخارات در حال انبساط بلوی)
 • احتراق در مخازن
 • گازهای سمی یا مسموم کننده
 • اکسیژن و دیگر گازهای اکسیدکننده
 • گازهای قابل اشتعال
 • انفجارات احتراقی
 • انفجارات

منابع

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 204
حجم: 1.57 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *