دانلود جزوه مدیریت شهری بیژن دادرس و نصر اصفهانی


دانلود جزوه مدیریت شهری بیژن دادرس و نصر اصفهانی

جزوه مدیریت شهری دانشگاه پیام نور که توسط دکتر بیژن دادرس و دکتر نصر اصفهانی در سال ۱۳۹۲ تهیه شده است

مدیریت شهری به عنوان یک مقوله علمی در موضوعات شهری مطرح بوده و یکی از زیرمجموعه های آن محسوب می گردد که در رشته های شهرسازی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری نیز کاربرد دارد.

فهرست مطالب جزوه مدیریت شهری :

فصل اول : کلیات

 • مقدمه
 • فلسفه وجودی سازمانها
 • تعریف سازمان
 • ضرورت مدیریت
 • تعریف مدیریت
 • کارایی و اثربخشی

فصل دوم: مفهوم مدیریت شهری

 • مفهوم مدیریت شهری
 • رویکردهای مدیریت شهری
 • حوزه مدیریت شهری
 • مدیریت شهری به عنوان یک پروسه
 • وظایف مدیریتی مدیریت شهری
 • ابعاد فضایی مدیریت شهری
 • ابعاد مکانی و بازیگران مدیریت شهری
 • ابعاد فضایی و پروسه مدیریت شهری

فصل سوم: مدیریت شهری و مشارکت

 • مقدمه
 • مفهوم مشارکت
 • رویکردهای توسعه اجتماعی
 • رویکرد توانمند سازی/بیدارسازی
 • رویکرد مشارکت بخشی
 • NGO تشکل های مردمی

فصل چهارم: ساختار مدیریت شهری

 • ساختار مدیریت شهری
 • حکومت شهری در کشورهای جهان سوم
 • ساختار حکومت شهری
 • انواع ساختارهای حکومت محلی
 • تغییر و تحول درساختارمدیریت شهری
 • شورای اسلامی شهر
 • تعامل شورا با شهروندان
 • نظام اداری مدیریت شهری دردوران بعد از انقلاب اسلامی
 • ساختارشهرداری در ایران
 • وزارت کشور
 • وزارت مسکن و شهرسازی
 • مدیریت در سطح محلی
 • استانداری
 • شورای عالی شهرسازی
 • سازمان زمین شهری
 • بنیاد مسکن

فصل پنجم: مدیریت شهری و برنامه ریزی حمل و نقل شهری

 • مقدمه
 • حمل و نقل شهری
 • سیستم حمل و نقل شهری درکشورهای جهان سوم
 • مدیریت حمل و نقل شهری درایران

فصل ششم :مدیریت شهری و ساماندهی ایستگاه های آتش نشانی و ایمنی و حفاظت

 • مدیریت شهری و ایمنی شهرها

فصل هفتم :مدیریت شهری و خدمات شهری

 • مدیریت خدمات شهری
 • تأسیسات خدماتی تحت مدیریت شهری

فصل هشتم: مدیریت شهری و ساخت و سازهای شهری

 • مصوبات
 • اهداف کنترل ساختمان
 • عناصر و نهادهای مؤثر در کنترل ساختمان

فصل نهم: مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری

 • مفهوم برنامه ریزی شهری
 • نظام برنامه ریزی شهری
 • برنامه ریزی کاربری زمین
 • مدیریت شهری و برنامه ریزی کاربری زمین
 • ساختار مدیریت کاربری زمین

فصل دهم: مدیریت شهری و بافت های قدیمی و تاریخی شهر

 • بافت شهر
 • گونه بندی بافت شهر
 • بافت تاریخی شهرهای ایران
 • بهسازی
 • احیاء
 • بازسازی
 • دیدگاه های جهانی به مدیریت بافت تاریخی
 • عناصرمؤثر درمدیریت بافت های تاریخی شهرهای ایران

فصل یازدهم: مدیریت شهری و اصناف

 • شیوه مدیریت اصناف در قبل ازانقلاب اسلامی
 • مدیریت اصناف بعد از انقلاب اسلامی

فصل دوازدهم: مدیریت شهری و حاشیه نشینی

 • حاشیه نشینی
 • رویکردهای مدیریت حاشیه نشینی
 • مدیریت شهری و حاشیه نشینی درایران

فصل سیزدهم: فضای سبز شهری و مبلمان شهری

 • تعریف
 • سرانه فضای سبز شهری
 • مدیریت شهری و فضای سبز شهری
 • مبلمان شهری

فصل چهاردهم :نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی فضاهای تفریحی و فرهنگی

 • مدیریت امور تفریحی و فرهنگی

فصل پانزدهم: مدیریت شهری و منابع درآمدی

 • مقدمه
 • درآمد پایدار
 • طبقه بندی درآمد شهرداری ها و شماره قراردادی آنها
 • خودکفایی
 • هزینه های شهرداری
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 178
حجم: 1.99 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *