دانلود جزوه مینرالوگرافی (کانه نگاری)


دانلود جزوه مینرالوگرافی (کانه نگاری) دکتر شایسته فر

جزوه مینرالوگرافی (کانه نگاری) که توسط دکتر شایسته فر به صورت پاورپوینت در دانشگاه شهید باهنر کرمان تهیه شده است

مینرالوگرافی علم مطالعه کانه ها و کانی های کدر در مقاطع صیقلی توسط میکروسکوپ پلاریزان نور بازتابیده است و واژه های معادل آن کانه نگاری و کانه شناسی میکروسکوپی می باشد.

فهرست مطالب جزوه مینرالوگرافی :

کلیات

 • تعریف علم مینرالوگرافی
 • بیان مفاهیم کانه و کانی کدر و اهمیت آنها
 • تاریخچه مطالعات مینرالوگرافی
 • کاربردهای مینرالوگرافی

میکروسکوپ کانه شناسی

 • شناخت اجزاء مختلف میکروسکوپ کانه شناسی
 • تفاوت های میکروسکوپ کانه شناسی و میکروسکوپ سنگ نگاری
 • تشریح مسیر عبور نور در میکروسکوپ کانه شناسی
 • شناخت ویژگی های صفحه چرخان میکروسکوپ
 • شناخت انواع عدسی های شیئی و چشمی و ویژگی های هر یک
 • ویژگیهای منبع روشنایی
 • شناخت پلاریزور، آنالیزور، انواع بازتابنده ها، تکرنگ کننده ها و فیلترها و کاربرد آنها
 • شناخت انواع ریزسنج ها، نورسنج و نگهدارنده نمونه و چگونگی استفاده از آنها

آماده سازی نمونه

 • آشنایی با نحوه آماده سازی نمونه برای قالب گیری
 • شناخت رزین، نحوه آماده سازی آن و شیوه قالب گیری نمونه
 • هدف از ساییدن و صیقل کاری و آشنایی با مراحل انجام هر یک
 • چگونگی آماده سازی نمونه بروش چسباندن و کاربرد آن
 • چگونگی آماده سازی مقاطع نازک صیقلی و دو رو صیقلی و مزایای استفاده از این قبیل مقاطع
 • روش های صیقل کاری الکترولیتی و نقش اندازی
 • دانستن نکاتی در خصوص تهیه سطوح صیقلی با کیفیت مناسب
 • چگونگی حفظ و نگهداری مقاطع صیقلی

روش های شناسایی کانه ها

 • ویژگی های نوری کانی ها
 • ویژگی های نوری که در نور پلاریزه صفحه ای و نور پلاریزه متقاطع بررسی می شوند
 • رنگ و شدت رنگ و کانی های شاخص در هر گروه
 • شدت بازتابش و شیوه تخمین کیفی آن
 • روش اندازه گیری کمی شدت بازتابش، استانداردها و خطاهای اندازه گیری
 • چند رنگی بازتابی و بازتابش مضاعف و کانی های شاخص
 • همسان گردی و ناهمسان گردی و چگونگی تعیین آنها را در مقاطع صیقلی
 • علت ایجاد بازتابش های داخلی و کاربرد آنها در شناسایی کانی ها
 • انواع سختی و کاربرد هر یک
 • خط نوری کالب و کاربرد آن
 • روش اندازه گیری کمی ریزسختی
 • ویژگی های ساختمانی و مورفولوژیکی کانیها و کاربرد هر کدام برای شناسایی کانی ها

نقش اندازی شیمیایی- ساختاری

 • روش نقش اندازی شیمیایی- ساختاری
 • مواد شیمیایی مورد استفاده در روش نقش اندازی
 • کاربرد روش نقش اندازی در مطالعات مینرالوگرافی
 • منابع خطا در روش نقش اندازی

روش های پیشرفته شناسایی کانه ها

 • روش های پیشرفته شناسایی کانی ها
 • اصول روش پراش پودری پرتو ایکس، روش کار و کاربرد آن
 • اصول روش تجزیه ریزکاو الکترونی، کاربرد و مزایای آن
 • اصول کار با میکروسکوپ الکترونی روبشی و تراگسیل و کاربرد آن
 • روش های ریزباریک های تجزیه عناصر ناچیز و مبانی نظری و کاربرد هر یک
 • روش کار میکروسکوپ تونلزنی روبشی و میکروسکوپ نیروی اتمی و کاربرد آنها

بافت و پاراژنز

 • تعریف بافت و اهمیت آن را در مطالعات مینرالوگرافی
 • طبقه بندی های رایج در مطالعه بافت
 • طبقه بندی توصیفی بافت کانه ها
 • انواع بافت بر ساس ویژگی های درونی دانه های منفرد
 • انواع بافت بر اساس ویژگی های بیرونی دانه های منفرد
 • طبقه بندی بافت کانی ها بر اساس منشاء آنها
 • انواع بافت کان سنگ ها بر اساس منشاء آنها و اهمیت هر یک
 • تعریف پاراژنز و توالی پاراژنزی و نحوه نمایش آن
 • معیارهای تعیین پاراژنز و برخی ملاحظات عمومی در تعیین آن

ویژگی های نوری کانه های متداول

 • روش های شناسایی سیستماتیک کانه ها در نور بازتابیده
 • فرمول شیمیایی کانه های نامبرده
 • معیارهای شناسایی راهنمای کانه های نامبرده
 • ویژگی های نوری کانی های آرسنوپیریت، بورنیت، کالکوپیریت، کوولیت، کوپریت، انارژیت، گالن، طلا، هماتیت، ایلمنیت، مگنتیت، مارکازیت، پنتلندیت، گرافیت، پیریت، پیروتیت، روتیل، اسفالریت، استیبینت، تتراهدریت، پیرولوزیت و مولیبدنیت و شناسایی آنها در میکروسکوپ نور بازتابیده
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 215
حجم: 2.12 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *