دانلود جزوه مباحث اجرایی طراحی شهری دانشگاه پیام نور – کد 374


دانلود جزوه مباحث اجرایی طراحی شهری دانشگاه پیام نور – کد 374

جزوه مباحث اجرایی طراحی شهری (Implementation Issues in Urban Design) اطلاعات جامعی در زمینه مباحث اجرایی طراحی ارائه می نماید

فهرست مطالب جزوه مباحث اجرایی طراحی شهری :

فصل اول: تهیه طرح

 • مقدمه
 • فرایند طرح ریزی
 • طرح های جامع
 • برنامه اجرایی طرح های جامع

فصل دوم: انواع طرح های شهری در ایران

 • مقدمه
 • طرح جامع شهر
 • طرح تفصیلی
 • طرح هادی شهری
 • طرح آماده سازی زمین
 • طرح جامع شهرستان (طرح جامع ناحیه ای)
 • طرح جزئیات شهرسازی
 • طرح جامع حمل و نقل شهری
 • طرح بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده

فصل سوم: طراحی شهری و جایگاه آن در سلسله مراتب طرح های توسعه شهری

 • مقدمه
 • نظام تهیه طرح های توسعه شهری در تجربه جهانی
 • الگوی برنامه ریزی جامع و طرح های جامع
 • رویکرد برنامه ریزی ساختاری – راهبردی
 • الگوی برنامه ریزی دموکراتیک و مشارکتی
 • جایگاه طراحی شهری در نظام طرح های توسعه شهری
 • پیوند برنامه ریزی و طراحی شهری
 • اهداف طراحی شهری
 • اهداف عام طراحی شهری
 • اهداف خاص طراحی شهری
 • برداشت تصویر ذهنی در تجربیات جهانی
 • نقش طراحی شهری در طرح های توسعه شهر

فصل چهارم: طرح های طراحی شهری

 • مقدمه
 • دلایل تهیه طرح های طراحی شهری
 • تصورات غیر واقعی
 • راهبردهای تقسیم کننده
 • ایجاد مکان های مناسب
 • بازاریابی محوطه ها و نواحی
 • تنظیم «پیمان»
 • فرایند طرح ریزی طراحی شهری
 • تماس با مردم
 • مشارکت ذی نفعان اصلی
 • گروه چند رشته ای
 • تمرکز بر اجرا
 • طراحی به منظور ایجاد ابزاری برای تصمیم سازان
 • عناصر گزارش طراحی شهری
 • خلاصه کاربردی
 • شرایط موجود
 • ترسیم های تحلیلی
 • خلاصه مطالب
 • برنامه توسعه
 • طرح های طراحی شهری
 • طرح شبکه خیابان ها و مقاطع آنها
 • طرح شبکه فضاهای باز
 • طراحی پرسپکتیوها
 • راهنمای طراحی
 • طرح اجرایی و مرحله بندی
 • نقش طراحی شهری در اجرا
 • پشتیبانی مردم
 • تأیید الزامات و مقررات منطقه بندی
 • سرمایه گذاری و تأمین مالی
 • بازاریابی
 • چارچوبی برای مؤسسات اجرایی
 • نمونه هایی از طرح های شهری
 • طرح های محله
 • طرح های مرکز شهر
 • ساخت و ساز (توسعه) های دارای کاربری مختلط
 • تراکم مسکن
 • ارزش یابی طراحی شهری
 • آموزش طراحی شهری

فصل پنجم: رویکردی نوین برای طرح های توسعه شهری (برنامه ریزی طراحی محور)

 • مقدمه
 • نظریات تاثیر گذار بر شکل گیری رویکرد نوین در طرح های توسعه شهری
 • نظام های شهرسازی
 • نظام برنامه ریزی شهری
 • نظام طراحی شهری
 • خاستگاه رویکرد برنامه ریزی طراحی محور
 • ویژگی ها و اصول برنامه ریزی طراحی محور

فصل ششم: کاربست سیاست های طراحی محور در فرآیند چارچوب توسعه اجتماعات محلی

 • مقدمه
 • تحول از برنامه ریزی کاربری زمین به برنامه ریزی طراحی محور
 • راهکارهای کاربست سیاست های طراحی شهری
 • سیاست های طراحی شهری در فرایند چهارچوب توسعه محلی
 • سند راهبرد محوری
 • برنامه تخصیص سایت و برنامه عملیاتی محدوده

فصل هفتم: مشارکت مردمی و نقش آن در اجرای طرح ها

 • مقدمه
 • اهداف مشارکت
 • ویژگی های مشارکت
 • مراتب مشارکت
 • تعیین اهداف و مقاصد
 • برنامه ریزی مشارکت
 • نظریه و عمل
 • شاخص های ارزش مشارکت

فصل هشتم: تحقق اجرای طراحی شهری مطلوب در ارتباط با برنامه های عمران شهری

 • مقدمه
 • فرایند تحقق توسعه شهری
 • مشکلات نظری الگوی برنامه ریزی جامع
 • مشکلات روش شناسی الگوی برنامه ریزی جامع
 • مشکلات اجرای الگوی برنامه ریزی جامع
 • بررسی الگوها و روشهای تهیه طرح های توسعه شهری در ایران
 • بررسی چالش های مدیریت محلی در تحقق برنامه های طراحی شهری
 • نمونه عملی: بررسی شرایط تحقق پذیری طرح جامع تهران

فصل نهم: طراحی شهری سیاست گذار و طراحی شهری طرح ریز (الگوهایی اجرایی برای تدوین ابزارهای هدایت و کنترل در ایران)

 • مقدمه
 • پیش فرض های الگوهای پیشنهادی
 • رویکرد نظری
 • تعریف، اهداف و جایگاه قانونی اسناد هدایت و کنترل
 • چارچوب طراحی شهری
 • طرح جامع سه بعدی طراحی شهری
 • مراجع قانونی تصویب اسناد
 • الگوهای عملیاتی پیشنهادی

پیوست: نمونه موردی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری)

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 140
حجم: 7.93 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *