دیدگاه قدرت ـ کنترل


موضوع اصلی دیدگاه قدرت ـ کنترل در انتخاب ساختار را بطور خلاصه توضیح دهید؟

طرفداران دیدگاه قدرت ـ کنترل اظهار می دارند که ر این اساس تغییر در ساختار سازمانی می بایست حداقل باشد. از صاحبان قدرت می توان انتظار داشت که تلاش پیگیر برای حفظ کنترل خود در پیش گیرند. اگر ساختار فعلی سازمان، می تواند به طور اثربخش کنترل آنها را حفظ کند، چه لزومی دارد که خواستار تغییر ساختار سازمانی باشند؟ صاحبان قدرت، به جز موقعیت استثنائی، چنین ساختاری را تغییر نخواهند داد. ادله آنها این است که تغییرات مهمی که در ساختار رخ می دهد، در حقیقت نوعی شبه انقلاب است. این شبه انقلابها فقط در اثر تنازع سیاسی بوجود آمده و در روابط جدید قدرت درون سازمان، بوقوع می پیوندد. این نوع تنازع قدرت بندرت اتفاق می افتد. موقعی رخ می دهد که تغییر عمده بنیادی در مدیریت عالی سازمان روی دهد و یا سازمان با یک سلسله تهدیدات روشن و مستقیم مواجه گردد، که بقاء او را به خاطر اندازد. وقتی که تغییراتی در ساختار رخ می دهد بسیار تدریجی است این پدیده تدریجی بودن از طریق حفظ تغییرات جزئی و عدم انحراف از شکل ساختاری فعلی سازمان، ثابت سازمان را حفظ می کند. دیدگاه قدرت ـ کنترل چنین پیش بینی می کند که نه تنها با گذشت زمان ترتیبات ساختاری به طوری نسبی ثابت نخواهند بود بلکه در طی زمان سختارهای ماشینی حاکم خواهد شد. اگر هدف تحقق ثبات، تکراری کردن امور و کنترل متمرکز باشد، منطقی است که ساختار ماشینی بکار گرفته شود. صاحبان قدرت ساختارهایی را بر می گزینند که کنترل آنها را حفظ، پیچیدگی را حداقل و تمرکز و رسمیت را حداکثر می کند.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + 16 =