نمودار متغیرهای دوگانه تجزیه و تحلیل صنعت

18ـ نمودار متغیرهای دوگانه تجزیه و تحلیل صنعت را ترسیم نموده و صنایع الف و ج را از نظر میزان نیاز های سرمایه ای و نوآوری بطور خلاصه تحلیل نمایید؟

1 001.jpg

میزان نیازهای سرمایهای برای ورود به صنعت و میزان نوآوری در محصولات برای صنایع نوع الف بالا بوده در حالیکه برای صنایع نوع ج میزان نیازهای سرمایهای بالا ولی میزان نوآوری در محصولات کم است. نیازهای سرمایهای زیاد منجر به شکلگیری سازمانهای بزرگ شده و رقبای چنین صنایعی بسیار محدود هستند. شرکتهای موجود در صنایع ج و الف شدیداً ساختارمند بوده و فعالیت هایی که درون این شرکت ها انجام میشود در سطح بالائی استاندارد شدهاند. همچنین شرکتهای موجود در صنایع نوع ج به منظور سهولت نوآوری در برابر رقبا، رویه عدم تمرکز را در پیش میگیرند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.