نمودار تعیین کننده بودن استراتژی در تعیین ساختار سازمانی


نمودار تعیین کننده بودن استراتژی در تعیین ساختار سازمانی را ترسیم نموده و نظریه حالت تکاملی استراتژی را بطور خلاصه توضیح دهید؟

استراتژی لزوماً طرحی اصولی و سنجیده نیست. بلکه در طی زمان به عنوان یک الگو در جریان تصمیمات مهم ظهور پیدا میکند. همانطور که اهداف میتوانند به عنوان عوامل از قبل تدوین شده، رفتارهای آتی را راهنمائی کنند و یا اینکه بعد از بروز رفتار، آنرا توجیه نمایند استراتژی نیز میتواند یا از قبل تدوین شده یا اینکه در طی زمان تکامل یابد. مزیت این روش در توانائی آن به منظور انطباق با استراتژیهای ایستا و پویا است. مثل کارخانه تولیدی لباس زنانه یک هتل محلی را خرید چون قیمت مناسب و بازدهی بالایی داشت و این خرید منجر به خرید هتلهای دیگر شده و موفقیت شرکت در فعالیتهای هتلداری منجر به خرید زنجیرهای از رستورانها گردید. این در حالی است که هیئت اجرایی این شرکت هرگز برای ورود به فعالیتهای هتلداری و تولید غذاهای آماده یک استراتژی رسمی از قبل تدوین شده، نداشت.

1 002.jpg

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *