دانلود جزوه محاسبات تأسیسات بهداشتی


دانلود جزوه محاسبات تأسیسات بهداشتی (مهندس محمد توسلی)

این جزوه از دو بخش کلی طرح و محاسبه سیستم لوله کشی آب ساختمان و سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب تشکیل شده است و به بیان مفاهیم کاربردی و آموزشی در هر دوبخش پرداخته شده است.

فهرست مطالب جزوه محاسبات تأسیسات بهداشتی :

طرح و محاسبه سیستم لوله کشی آب ساختمان

 • دبی آب سرد مصرفی
 • واحد مصرف (F.U)
 • میزان مصرف واقعی
 • منحنی برآورد تقاضای مصرف بر حسب S.F.U
 • مراحل طرح و محاسبه سیستم لوله کشی آب سرد مصرفی
 • محاسبه افت فشار در طول لوله
 • محاسبه قطر لوله های آبرسانی
 • لوله کشی در ساختمان
 • مراحل لوله کشی آب واحد ساختمانی
 • مراحل انجام لوله کشی و محاسبات برای یک حمام
 • رایزر دیاگرام
 • تامین فشار آب ساختمان
 • سیستم توزیع آب در ساختمان با فشار آب شهر
 • سیستم توزیع آب در ساختمان با استفاده از مخزن ثقلی
 • علل استفاده از مخزن ذخیره
 • اتصالات مخزن ذخیره ی آب
 • قطر لوله تخلیه مخازن ذخیره آب
 • بوستر پمپ
 • بوسترپمپ چیست؟
 • موارد استفاده از بوسترپمپ
 • اجزای اصلی بوسترپمپ
 • محاسبه پمپ آبرسانی ساختمان (بوستر پمپ)
 • کمترین اندازه قطر لوله های آب
 • ارتفاع نصب سرویسهای بهداشتی

سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب

 • انواع فاضلاب ساختمان
 • انواع چاه فاضلاب
 • چاه جذبی
 • ساختمان چاه
 • نکات اجرایی چاه جذبی فاضلاب
 • دفع فاضلاب در سپتیک تانک
 • طرح و محاسبه سیستم دفع فاضلاب ساختمان
 • ظرفیت و قطر لوله های فاضلاب
 • شیب لوله های فاضلاب افقی
 • تعیین قطر لوله های فاضلاب ساختمان
 • تعیین قطر نامی لوله هواکش فاضلاب
 • اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی آب باران
 • تعیین قطر نامی لوله های قائم
 • تعیین قطر نامی لوله های افقی
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 71
حجم: 27.8 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *