دانلود بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و میزان سلامت روان


پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته روانشناسی

بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و میزان سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور پرند

مقدمه

انسان هرگز مثل محقق امروز ساختن امیدها و آرزوهای خویش نزدیک نشده است. ما به این اعتقاد چسبیده ایم که خوشبخت هستیم. به کودکان خود می آموزیم که از همۀ نسل های قبلی پیشرفته تریم و اینکه سر انجام هیچ آروزیی نام برده، و هیچ چیزی دسترس ما بدور نخواهند ماند.

اما آیا کودکان ما صدایی خواهند که به آنها بگوید کجا می روندو برای چه زندگی می کنند؟ آنها نیز مثل سایر افراد بشر احساس می کنند که زندگی باید معنی و مفهوم داشته باشد. اما این مفهوم کدام است؟

آنها طالب سعادت، حقیقت، عدالت و ع شق خلاصه  چیزی هستند که خود را وقف آن نمایند. آیا ما قادریم این خواست آنها را بر آورده کنیم؟

برای برخی از مردم پاسخ این مسئله بازگشت بورین است، البته نه به عنوان عملی از سر ایمان، بلکه، برای فرار از یک تردیدتمل ناپذیری (مردم، اریک، 1950، ترجمه: نظریان، آرسن، 1382)

این از جمله قدرتمندترین پدیده های تاریخ بشر بوده است. جنبه های دیگر زندگی بشر نیز حقیقتاً مهم بوده اند، اما خصیصۀ برجسته سر آمد تاریخ همان «دین» بشر واقعاً معتقد است که در برابر گونه ای روابط خاص فوق بشری دارد واز اینکه کمک های فوق بشری لازم را دریافت نموده خرسند است. دین به شخص چیزی می دهد که هیچ منبع دیگری قابل دریافت نیست، اعتماد به حاصل کوشش های زندگی از طریق انفعال شخصی به قدرت متعالی جهان، هر دینی برای افراد متدین و نیز اوضاع جامعه معمولاً موثر است، به عنوان مثال دین کمک می کند که فرد متدین قدرت و رضایت بیشتری بدست اورده و به او کمک کند تا مصائب زندگی را بدون شکوه و ناله تحمل کند، برای مسئله بشر راه حلی بدست می دهد که کیفیت زندگی این هان را ارتقاء می بخشد امید به زندگی بهتر در آتیه را فراهم می اورد. مشخصات یک جامعه نمونه و ایده آل را بدست می دهد و برای رستگاری و نجات، یک برنامه عملی مطرح می نماید. نقش برجسته دین، بر خلاف فلسفه و اخلاق و یا هر گوئنه فعالیت های ایده آل گرایانه و یا فرهنگی، این است که برای فرد انسانی بالاترین رضایت های زندگیش را از طریق ارتباط حیاتی با آنچه او به عنوان قدرت مافوق بشری این جهان تشخیص داده، فراهم می آورد.

«ویل دورانت» معتقد است که بسیاری از لحاظ دیانت جالب ترین رسم بشری است، زیار تفسیر نهایی آدمی است، دربارۀ زندگی و تنها حد به دفاعی او در برابر مرگ، در تاریخ قرون وسطی هیچ چیز مثل وجود دیانتی همه جا حاضر و گهگاهی تقریباً فعال ماشیاء است در خاطر نمی شیند (جانبمان، 1378).

 

بیان مسئله

«آیا دین برای سلامت روان فایده بخش است؟» روحانیون درباره آسایش و تسلائی که دین برای افراد متدین به ارمغان می آورد. به گونه ای شیوا تبلیغ می کنند. بعضی از متخصصان بهداشت، بر عکس، استدلال می کنند: به این تعبیر که چنین ایمانی به سلامتی ربطی ندارد و حتی مضر به آن است (کونیگ، هارولد، 1997، ترجمه: نجفی، بتول، 1380).

با توجه به اینکه رسیدگی به بهداشت روانی و ارائه خدمات بهداشت روانی به مراجعین در همه کشورها بویژۀ در بُعد معنوی آن مورد غفلت قرار گرفته است، پژوهش های متعدد نشان دهنده این است که آنچه انسان امروزی را بیشتر رنج می دهد خلأ وجودی، احساس بی معنایی و پوچی زندگی برای اوست که بزرگترین عامل آن، گم کردن راه اصلی زندگی و مسیر واقعی کمال و از خود بیگانگی می باشد و آثار پیامدهای زیادی دارد که سلامت روان فرد را به خط می اندازد. فردی که زندگی را پوچ و بی معنی می بیند و آن را همراه با رنجها و دردها و ناکامی هایی می یابد که برای فرار از آن مجبورندتوسل به راههای است تا به طور موقت اورا از تنش رهایی بخشید و شاید این راهها او را در این پوچی بیشتر غرق می کنند. زمانیکه فرد به پایان زندگی می اندیشد و آینده را تاریک و مبهم دیده ار آن هراسان می شود. یک سری ناراحتی های روحی و جسمی در او پدید می آید، انسان که زندگی او بی معنی باشد اضطاب و نگرانی ها و هیجانات او بیشتر شده و تحمل سختی های زندگی برای ویامکان پذیر می گردد (علمی، 1380).

با توجه به ارتباط سلامتی با کارکردهای روانی و با عنایت به تأثیر متقابل نفس و بدن پیوند بین توجهات معنوی الهی و روان این مسئله مورد بررسی قرار می گیرد که کسی به بلوغ مذهبی رسیده باشد چگونه از آسیب های روانی مصون می ماند و احساس سلامت روان بیشتری می کند و می تواند یه یک زندگی هدفمند و رضایت بخش دست یابد.

 

هدف و ضرورت پژوهش

هدف کلی در این پژوهش، بررسی رابطه بین عمل به باورهای دینی و میزان سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور پرند می باشد. در حقیقت هدف، دست یابی به این نکته است که آیا انجام اعمال دینی و یا بی توجهی به آن اعمال، می تواند نقشی در سلامت روان داشته باشد.

پرسش و پژوهش

  1. آیا بین میزان عمل به باورهای دینی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور پرند با دانشجویان عضو بسیج این دانشگاه همبستگی معنی داری وجود دارد؟
  2. آیا بین دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های مختلف دانشگاه پیام نور با دنشجویان عضور بسیج این دانشگاه از لحاظ میزان عمل به باورهای دینی تفاوت معنی داریوجود دارد؟
  3. آیا بین دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های مختلف دانشگاه پیام نور پرند با دانشجویان عضو بسیج این دانشگاه از لحاظ سلامت روان تفاوت معنی داری وجود دارد؟

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: بیان مسئله

مقدمه

بیان مسئله

هدف و ضرورت پژوهش

سئوال پژوهش

فرضیات

متغیرها

تعریف مفاهیم

فصل دوم: پیشینه ادبیات و پژوهش

دین چیست

منشأ دین

باستان شناسی دین

نخستین خرمات علمی آمریکائیها

پیامدهای ظهور علم نوین برای دین

معنویت تا چه حد سلامت مداراست

دین و روان درمانی

آیا روانکاوی تهدیدی برای دین به شمار می رود

دیدگاههای نظری در باب دین

مکتب روانکاوی

مکتب تجربه گرایی

مکتب شناختی

مکتب انسان گرایی

دین و سلامت

گستردۀ دوم: سلامت روان

مفهوم سلامت روان

ابعاد سلامت روان

مکتب روانکاوی

مکتب شناختی

مکتب رفتار گرایی

مکتب انسان گرایی

فصل سوم: طرح پژوهش

مقدمه

طرح پژوهش

جامعۀ آماری

نمونه

شیوه نمونه گیری

آزمون معبد

روائی و اعتبار

روش نمونه گذاری

شیوه اجرای پژوهش

روش آماری

فصل چهارم: تحلیل داده ها

یافته های پژوهش

اطلاعات استنباطی پژوهش

آزمونهای همبستگی

آزمونهای تحلیل وایارنس

آزمون مربع کای

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

تبیین فرضیات پژوهش

محدودیت ها

پیشنهادات

فهرست منابع

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 60
حجم: 58 کیلوبایت

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 6 =