دانلود ترجمه مقاله افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی


دانلود ترجمه مقاله افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی

چکیده: سیستم قدرت یک سیستم دینامیکی است و دائما در معرض اغتشاشات است .

این مهم است که این اختلالات  سیستم را به شرایط ناپایدار نبرد. برای این منظور، سیگنال های اضافی به دست آمده از انحراف، انحراف تحریک و قدرت شتاب به داخل تنظیم کننده های ولتاژ.تزریق شده است. دستگاه این سیگنالها را به  به عنوان پایدار کننده سیستم. قدرت فراهم می کند استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت  در بهره برداری از سیستم های قدرت الکتریکی بزرگ بسیار رایج شده است. PSS معمولی که با استفاده از جبران پس پیش ، که در آن گین  تنظیم طراحی شده برای شرایط عملیاتی خاص، تحت شرایط بارگذاری مختلف عملکرد ضعیف می دهد بنابراین طراحی یک پایدار کننده که می تواند  عملکرد خوب در تمام نقاط عملیاتی از سیستم های قدرت الکتریکی ارائه کند بسیار دشوار است.به تلاش برای پوشش طیف گسترده ای از شرایط عملیاتی،  کنترل منطق فازی به عنوان یک راه حل ممکن برای  غلبه بر این مشکل، پیشنهاد شده است. در نتیجه با استفاده از اطلاعات زبانشناس و اجتناب از یک مدل ریاضی سیستم پیچیده، در حالی که عملکرد خوب تحت شرایط عملیاتی مختلف می دهد.

مقدمه
سیستم قدرت یک سیستم پویا است.  به طور مداوم  با توجه به  تغییرات زاویه ولتاژ ژنراتور در معرض اغتشاشات است.  هنگامی که این اختلالات برداشته شود،یک شرایط عملیاتی حالت پایدار اصلاحی جدید رسیده است. مهم است که این اغتشاشات سیستم به  شرایط ناپایدار نمی برد. اغتشاشات ممکن از حالت محلی محدوده فرکانس 0.7 تا 2 هرتز دارند. و یا از حالت های درون ناحیه ای  محدوده فرکانس در 0.8 تا0.1 هرتز ، دارند.این نوسانات به دلیل ویژگی های میرایی ضعیف ناشی از  تنظیم کننده های ولتاژ مدرن با گین زیاد هستند .تنظیم گین زیاد از طریق کنترل تحریک دارای یک اثر مهم  حذف کردن گشتاور هماهنگ سازی است اما آن میرایی گشتاور منفی را تحت تاثیر قرار میدهد. برای جبران اثر کار برکنار شده از تنظیم کننده های ولتاژ در سیستم تحریک، سیگنال های اضافی به عنوان یک سیگنال ورودی در فیدبک برای تنظیم کننده های ولتاژ پیشنهاد شده اند.سیگنال های اضافی عمدتا مشتق شده از انحراف سیستم تحریک ، انحراف سرعت یا شتاب قدرت هستند. این با قرار دادن یک سیگنال در برقراری ثبات در داخل
نقطه اتصال جمع بندی مرجع ولتاژ سیستم تحریک انجام شده است  .ترتیب دستگاه که  سیگنال  را که” پایدار کننده” سیستم. قدرت نامیده شده است را. فراهم میکند  کنترل تحریک به عنوان یکی از ابزار موثر شناخته شده برای افزایش پایداری کلی سیستم های قدرت الکتریکی  اس. سیستم های تحریک  در حال حاضر عمدتا عمل سریع  AVRs را تشکیل می دهند پاسخ سیستم تحریک درافزایش گشتاور هماهنگ سازی بسیار مفید است، بنابراین  بهبود پایداری گذرای سیستم یعنی  نگه داشتن ژنراتور همزمان با سیستم قدرت در طول حالت خطای  گذرای بزرگ .اگر چه، آن میرایی منفی به خصوص در مقادیر بالا از راکتانس سیستم خارجی  و خروجی های ژنراتور بالا تولید می کند.

کنترل های تحریک ژنراتور نصب شده اند و برای بهبود پایداری سریع تر ساخته شده است.

PSSبه سیستم های تحریک برای بهبود بی ثباتی نوسانی اضافه شده است آن برای فراهم کردن سیگنال  تکمیلی برای سیستم تحریک استفاده شده است. تابع اساسی PSS به گسترش است حد پایداری بوسیله مدوله کردن  تحریک ژنراتور برای فراهم کردن میرایی مثبت گشتاور برای حالت های نوسان توان است.

 

.2مدلسازی سیستم
مدل های ریاضی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل سیگنال کوچک ماشین های سنکرون، سیستم تحریک و پایدار کننده سیستم قدرت پس فاز پیش فاز به طور خلاصه بررسی می شود. راهنمایی هایی برای انتخاب پارامترهای پایدار کننده سیستم قدرت نیز  معرفی شده اند.

A .مدل ماشین سنکرون

ماشین سنکرون برای عملکرد سیستم قدرت حیاتی است. به طور کلی پیکربندی سیستم ماشین سنکرون از طریق شبکه انتقال به باس بی نهایت متصل شده است. ارائه شده به عنوان مدل های ریاضی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل سیگنال کوچک ماشین سنکرون ، سیستم تحریک و
پایدار کننده سیستم قدرت پس فاز پیش فاز به طور خلاصه بررسی می شود.  دستورالعمل هایی برای انتخاب پارامترهای پایدارکننده سیستم قدرت نیز معرفی شده اند

 

Dynamic Stability Enhancement of Power System
using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizer
Manish Kushwaha
Oriental Institute of Science & Technology
Electrical & Electronics Department
Bhopal, India
Kushwahmanish007@gmail.com
Mrs. Ranjeeta Khare
Oriental Institute of Science & Technology
Electrical & Electronics Department
Bhopal, India
rkhare18@gmail.com
AbstractThe power system is a dynamic system and it is
constantly being subjected to disturbances. It is important that
these disturbances do not drive the system to unstable conditions.
For this purpose, additional signal derived from deviation,
excitation deviation and accelerating power are injected into
voltage regulators. The device to provide these signals is referred
as power system stabilizer.
The use of power system stabilizer has become very
common in operation of large electric power systems. The
conventional PSS which uses lead-lag compensation, where gain
setting designed for specific operating conditions, is giving poor
performance under different loading conditions. Therefore, it is
very difficult to design a stabilizer that could present good
performance in all operating points of electric power systems. In
an attempt to cover a wide range of operating conditions, Fuzzy
logic control has been suggested as a possible solution to
overcome this problem, thereby using linguist information and
avoiding a complex system mathematical model, while giving
good performance under different operating conditions.
Keywords- Generator Excitation System, Synchronous
Machine Model, Automatic Voltage Regulator (AVR), Power
System Stabilizer, Fuzzy Logic Controller (FLC), PID, Controller
Design, Robust control.
I. INTRODUCTION
The power system is a dynamic system. It is constantly being
subjected to disturbances, according to which generator
voltage angle changes. When these disturbances removed, a
new corrective steady state operating condition is reached. It is
important that these disturbances do not drive the system to
unstable condition. The disturbances may be of local mode
having frequency range of 0.7 to 2 Hz or of inter area modes
having frequency range in 0.1 to 0.8 Hz, these swings are due
to the poor damping characteristics caused by modern voltage
regulators with high gain. A high gain regulator through
excitation control has an important effect of eliminating
synchronizing torque but it affects the damping torque
negatively. To compensate the redundant effect of the voltage
regulators in the excitation system, additional signals are
proposed as a input signal in the feedback for the voltage
regulators. The additional signals are mostly derived from
excitation system deviation, speed deviation or accelerating
power. This is accomplished by inserting a stabilizing signal
into the excitation system voltage reference summing point
junction. The device arrangement is to provide the signal is
called “power system stabilizer”.

این فایل ورد (word) ترجمه در 24 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 7 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *