طبقات اجتماعی در شار پارتی

طبقات اجتماعی در شار پارتی

  • اشرافیت دودمانی: خاندان پادشاهی و اشرافی، عدم وراثت در سلطنت
  • دیوانسالاران و نظامیان: نشانگر گستردگی روابط دیوانی و حضور نظامی دولت اشکانی.
  • مغان و روحانیون: نشان حضور مستقیم مذهب در دولت اشکانی است. حضور این طبقه نسبت به دولت پارسی ضعیف تر است.
  • اشرافیت دهقانی: دقیقا نشان گر این طبقه در شار پارسی است.بسیاری از زمین داران شهر-دولت های پارسی-هلنی را در بر می گیرد.
  • بازرگانان و پیشه وران: آمیختگی این گروه و اشرافیت دودمانی و دهقانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.