دانلود کتاب زیرسازی و روسازی راه


دانلود کتاب زیرسازی و روسازی راه (علی اکبر حیدری)

کتاب زیرسازی و روسازی راه نوشته دکتر علی اکبر حیدری در سال ۱۳۹۰ توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منتشر شده است

سرفصل های کتاب زیرسازی و روسازی راه :

فصل اول: زیرسازی، روسازی و مصالح سنگی

 • اهداف
 • بستر روسازی راه
 • راه های انحرافی و راه های اتصالی
 • کنترل سطح تمام شده
 • حفاظت کارهای انجام شده
 • آزمایش های کنترل
 • روسازی راه
 • هدف از روسازی
 • عملکرد روسازی
 • لایه های روسازی و خواص کلی آن ها
 • مصالح سنگی
 • خلاصه
 • آزمون

فصل دوم: عملیات خاکی و کنترل کیفیت

 • اهداف
 • عملیات خاکی
 • پاک کردن و ریشه کنی بستر و حریم راه
 • خاک برداری و خاک ریزی
 • مواد سوزا در برش های سنگی
 • خاک های لغزشی و ریزشی
 • خاک برداری قرضه
 • مصالح مناسب
 • اجرای عملیات خاک ریزی
 • کوبیدن و میزان تراکم نسبی
 • خاک ریزی روی ابنیه فنی
 • خاک ریزی پشت پل ها
 • خاک ریزی در زمین های شیب دار
 • مصالح حساس در مقابل یخبندان
 • پر کردن اطراف ابنیه فنی
 • شیب شیروانی ها در خاک ریزی و خاک برداری
 • تسطیح و تنظیم
 • زهکشی
 • کنترل فرسایش خاک
 • دیوارهای خشکه چین
 • سنگچین ها
 • بلوکاژ
 • حفاظت شیروانی ها
 • تسطیح و روانه کاری شیروانی های خاکریزهای سنگی
 • کارهای حفاظتی با سازه های توری سنگی (گابیونی)
 • زهکشی و تخلیه آب های میانه راه
 • تخلیه آب های سطحی در خاکریزهای بلند
 • زهکشی عمیق و زیرزمینی
 • کنترل و تخلیه آب های تراوشی
 • استانداردهای خاک و تثبیت خاک
 • خلاصه
 • آزمون

فصل سوم: زیر اساس و اساس در راه سازی

 • اهداف
 • زیراساس
 • انواع قشر زیراساس
 • اساس
 • عملکرد اساس در روسازی
 • انواع قشر اساس
 • خلاصه
 • آزمون

فصل چهارم: قیر

 • اهداف
 • قیر
 • انواع قیر
 • افزودنی های قیر
 • ساختار شیمیایی قیرهای نفتی
 • خلاصه
 • آزمون

فصل پنجم: آسفالت

 • اهداف
 • آسفالت های گرم و انواع آن
 • آسفالت ماستیک
 • تعریف بتن آسفالتی
 • انواع آسفالت سرد
 • آسفالت حفاظتی
 • انواع آسفالت های حفاظتی
 • آسفالت ماکادام نفوذی
 • انواع آسفالت ماکادام نفوذی
 • اجرای عملیات آسفالت ماکادام
 • پوشش نهایی آسفالت ماکادام نفوذی
 • وسایل اجرای کار
 • حفاظت سطح راه به هنگام اجرای عملیات
 • آزمایش های کنترل کیفیت آسفالت ماکادام
 • کنترل کیفیت آسفالت گرم
 • کنترل سطح آسفالت
 • آزمایش های کنترل کیفیت آسفالت حفاظتی
 • بررسی آیین نامه های روسازی در ایران
 • معیارهای طرح روسازی
 • اختصارها
 • خلاصه
 • آزمون

فصل ششم: آزمایش های قیر، مصالح سنگی و آسفالت

 • اهداف
 • آزمایش های قیر
 • آزمایش های مصالح سنگی
 • انواع آزمایش های آسفالت
 • استانداردهای مخلوط های آسفالتی
 • خلاصه
 • آزمون

فصل هفتم: بازیافت آسفالت

 • اهداف
 • کلیات
 • روش های بازیافت آسفالت
 • بازیافت گرم
 • طرح اختلاط روش بازیافت گرم درجا
 • اجرای بازیافت گرم درجا
 • بازیافت سرد
 • امتیازات بازیافت سرد
 • انواع بازیافت سرد
 • اجرای عملیات و ماشین آلات بازیافت سرد درجا
 • برنامه ریزی قبل از شروع عملیات اجرایی
 • ماشین آلات بازیافت
 • پخش و کوبیدن
 • سایر عوامل و کنترل های اجرایی
 • اجرای عملیات و ماشین آلات بازیافت سرد کارخانه ای
 • مصالح بازیابی شده
 • کارخانه آسفالت
 • تهیه مخلوط آسفالت سرد
 • پخش و تراکم مخلوط های امولسیونی
 • پخش و تراکم مخلوط های با کف قیر
 • خلاصه
 • آزمون

فصل هشتم: ماشین آلات

 • اهداف
 • ماشین آلات راه سازی و آسفالت
 • خلاصه
 • آزمون

فهرست منابع و مراجع

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 327
حجم: 4.82 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *