دانلود مقاله برنامه توسعه ی تولید و انتقال، با در نظر گرفتن حد بارگذاری با استفاده از نظریه ی گیم و ANN (شبکه ی عصبی مصنوعی)


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود مقاله برنامه توسعه ی تولید و انتقال، با در نظر گرفتن حد بارگذاری با استفاده از نظریه ی گیم و ANN (شبکه ی عصبی مصنوعی)

چکیده__ در این مقاله برنامه ی توسعه ی تولید و انتقال (TEF , GEP) با در نظرر گرفتن حد بارگذاری سیستم قدرت مطالعه شده است. از روش شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای ارزیابی حد بارگذاری سیستم قدرت _به دلیل ویژگی های حساسیتش_ استفاده شده است. بازسازی سیستم قدرت و جداسازی سازمان های تصمیم گیرنده ی توسعه ی تولید و انتقال، هماهنگی میان شرکت های تولید و انتقال را حیاتی تر ساخته است. از دیگر سو، پایداری ولتاژ، یکی از مشخصه های سطح امنیتی سیستم قدرت می باشد. در این مقاله، نخست الگوی بار یک سیستم قدرت 6-شینه توسعه یافته، و سپس با استفاده از مشخصه های حساسیت ANN بهترین شین برای افزایش بار، تعیین می شود. آنگاه، ارتباط متقابل استراتژیکی میان شرکت انتقال (trasco) و شرکت تولید (GenCo) برای TEP و GEP در یک بازار برق رقابتی _ با استفاده از تیوری گیم (GT)_ ارایه می شود. الگوریتم ارایه شده از سه مرحله ی بهینه سازی برای تعیین تعادل نش _بطوری که سودمندترین روش برای هردو سوی گیم در یک گیم برنامه ریزی توسعه، یافتنی باشد_ تشکیل می شود.

 

  1. مقدمه

بازسازی و بازتنظیم سیستم قدرت، چالش های تازه ای را به برنامه ریزی سیستم قدرت اعمال می کند. در یک بازار توان انحصاری، تصمیم گیرنده تنها یک بنیادیست که می تواند در مورد برنامه ی توسعه ی تولید(GEP)  و برنامه ی توسعه ی انتقال (TEP)، تصمیم بگرید. بدلیل ایجاد شدن رقابت در بازار برق، بهتر است که تصمیم گیرنده های TEP و GEP جدا شوند؛ بطوری که شرکت انتقال (TrasCo) برای TEP و شرکت تولید (GenCo) برای GEP تصمیم گیری کند. در چنین محیطی، هماهنگی میان این دو نهاد حیاطی تر می شود؛ زیرا هر توسعه ی ظرفیت می تواند به دیگری اثر گذاشته و در نتیجه سود هر شرکت می تواند به طور وابسته، تحت تاثیر قرار گیرد. در یک بازار برق رقابتی با دسترسی آزاد به سیستم انتقال، انتظار می رود که شرکت تولید بار را بدون هیچ ازدحاممی در خطوط انتقال، تعمین کند. شرکت های انتقال، بایستی یک مسیر غیر-تبعیضی، قابل اطمینان و بدون ازدحام از شرکت های تولید، به مصرف کننده های برق ارایه دهند. ازین رو، شبکه های انتقال باید به گونه ای تنظیم شوند که عملکرد بهینه بدست آید. در یک بازار برق باز ساخته شده، شرکت تولید (GenCo) تصمیمات مربوط به ظرفیت های تولید، مکان ها و زمان های ساخت نیروگاه های جدید را از دید خودش، اتخاذ می کند. در چنین محیطی، استراتژی های توسعه ی ظرفیت تولید که توسط شرکت تولید تصمیم گیری شده است، با شرایط شبکه که می تواند باعث عدم قطعیت و نیز چالش های TEP و برعکس شود، تداخل بیابد. از سویی دیگر، تضمینی وجود ندارد که شبکه های انتقال بتوانند ظرفیت کافی را برای ظرفیت های تولید جدید که توسط شرکت تولید ایجاد شده است را داشته باشند [1-5]. این تداخل میان شرکت تولید و شرکت انتقال منجر به طرح جدیدی از GEP و TEP که سود هر دو نهاد را در نظر می گیرد، خواهد شد. در چنین محیطی، تیوری گیم (GT) به نظر روشی سودمند برای تعادل یک استراتژی ترکیبی برای شرکت تولید وشرکت انتقال، به منظور ظرفیت توسعه ی تولید و ظرفیت توسعه ی انتقال _در حالی که تعادل بازار برق را در نظر می گیرد [6-10]_ می باشد. TEP و GEP بطور جداگانه در مقاله های زیادی مورد مطالعه واقع شده اند، اما تداخل آن دو در محیطی جداگانه و در تعداد کمی صفحات، مطالعه شدند. به منظور مطالعه ی ارتباط میان سرمایه گذاری تولید و انتقال، یک روش سه مرحله ای در [11] ارایه شد. یک مطالعه در [12] نشان می دهد که بازارهای توان بازتنظیم شده، درجه ی رقابت میان تولید کننده های مختلف، وابسته به ظرفیت خطوط انتقال می باشد. اثر متقابل میان برنامه ی توسعه ی تولید و انتقال با استفاده از تیوری گیم، با بکارگیری از یک سیستم سه-شینه در [13] انجام شده است. به منظور مطالعه ی اثر استراتژیک میان شرکت تولید و شرکت انتقال، یک مدل قطعی یک-مرحله ای در [14] ارایه شده است. مشخصه های گسترش شم شکرت تولید و هم شرکت انتقال، را می توان با استفاده از مدل Cournot شبیه سازی کرد. تعادل در بازار توان در [14]، با استفاده از فناوری مساله ی تکمیلی ترکیبی  (MCP)بدست آمده است و مدل ارایه شده به یک سیستم سه-شینه مانند سیستم 14-شینه ی IEEE اعمال شده است. از دیگر سو، امنیت سیستم قدرت _که قابلیت یک سیستم قدرت برای تحمل اختلالات ناشی از هر خشونتی در شرایط عملکرد سیستم است_ بایستی در روش جدید افزایش ظرفیت در نظر گرفته شود؛ در حالی که مطالعات نامبرده، امنیت سیستم قدرت را در نظر نگرفته اند. در این مقاله، نخست الگوی بار در یک سیستم قدرت شش-شینه که در آن بهترین شین برای افزایش بار با استفاده از مشخصه های حساسیت ANN تعیین می شود، توسعه می بابد. آنگاه یک ارتباط استراتزیک میان GEP و TEP در یک محیط یازار برق رقابتی با استفاده از تیوری گیم، ارایه می شود. باید توجه شود که یک بار کنترل پذیر که می تواند بواسطه ی پاداش یا جریمه _به روشی انعطاف پذیر_ افزایش یا کاهش یابد، فرض شده است. این مقاله بدین گونه سازمان یافته است: در بخش 2، حد بارگذاری به عنوان شاخصی از امنیت، معرفی شده است. شبکه های عصبی که برای بهبود الگوی بار استفاده شده است، در بخش 3 ارایه شده است. کاربرد مدل Cournot برای TEP و GEP در بخش 4 بحث شده است. بخش 5 تیوری گیم را برای حل مساله ی TEP و GEP ارایه می دهد. یک بررسی موردی در بخش 6 ارایه شده، و سر انجام نتیجه گیری ها در بخش 7 آورده شده اند.

Transmission and Generation Expansion Planning
Considering Loadability Limit
Using Game Theory & ANN
Mehdi ZareianJahromi1, Mohammad Mehdi HosseiniBioki1,3, Masoud Rashidinejad2,3 and Roohollah Fadaeinedjad1
1
Department of Electrical and Computer Engineering, Kerman Graduate University of Technology, Kerman, Iran.
2Department of Electrical Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
3Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers-Kerman Branch, Kerman, Iran.
Email: mrashidi@uk.ac.ir
Abstract— Transmission and generation expansion planning
(TEP and GEP) considering loadability limit of power system is
studied in this paper. Artificial neural network (ANN) technique
is used to evaluate loadability limit of the power system because
of its sensitivity characteristic. Power system restructuring and
separation of decision-making organizations of transmission and
generation expansion, make coordination between generation
and transmission companies more crucial. On the other hand,
voltage stability is one of the indicators of power system security
level. In this paper, first the load pattern of a six-bus power
system is improved and then the best bus for load increment is
determined using sensitivity characteristic of ANN. Afterwards
the strategic interaction between transmission company
(TransCo) and generation company (GenCo) for TEP and GEP
in a competitive electricity market is proposed using Game
Theory (GT). The proposed algorithm comprises three
optimization levels to determine Nash equilibrium such that the
most profitable strategy for both sides of the game can be found
out in an expansion planning game.
Keywords- Generation expansion planning , Transmission
expansion planning , Game Theory, Loadability Limit and ANN

این فایل ورد (word) ترجمه در 22 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 6 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 10 =