شار پارتی در دولت اشکانی

شار پارتی در دولت اشکانی

  • برای اولین و آخرین بار در تاریخ ایران، نوعی دولت مرکزی مبتنی بر تفاهم دودمان های متشکله را شکل می گیرد. شش قرن اقتدار داشت. شار پارتی مشابه شار پارسی می باشد.
  • ادغام دولت های پارسی-هلنی با نقاط مسکونی اطراف آن، حذف نابرابری های اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی-سیاسی خودفرمانی شهرها برای پاک کردن مفاهیم یونانی در جامعه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.