شار در دوران هخامنشی

شار در دوران هخامنشی

  • تشکیل اولین امپراطوری در شرق
  • ایجاد جاده های نظامی-سوق الجیشی و بازرگانی-تجاری. ایجاد جاده شاهی از شوش به افسوس و همین طور بین بابل و هند
  • دستیابی به آسیای صغیر و فتح لیدیه و آشنایی با پول.برای اولین بار، شار پارسی مرکز استقرار مبادله بر اساس پول شد.
  • شار نظامی-کشاورزی به شار نظامی-بازرگانی در سرحدات و شار بازرگانی-کشاورزی سرزمین های میانی تبدیل می شود. وحدت اجتماعی کار تغییر نمی کند.
  • امتزاج کشاورزی، صنعت و تجارت. بازار در شهر تولد می یابد. معنا گرفتن جامعه شهری به معنای اخص کلمه.
  • اولین نطفه تقسیمات کالبدی بر اساس نقسیمات اجتماعی-اقتصادی انجام می شود.
  • سازمان فضایی کشور در چهار رده: خانه، ده، طایفه و کشور
  • شار پارسی اولین قدم را در مفهوم منطقه ای شدن برداشت. شهر معبد، شهر-قدرت و شهر-بازار مفههوم می یابد


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × پنج =