سازمان اجتماعی دوران هخامنشی

سازمان اجتماعی دوران هخامنشی

  • اشرافیت دودمانی: در شهر-دولت و یا شار پارسی مقام می گیرد.
  • مغان و روحانیون: نظارت بر روابط اجتماعی-فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تولیدی جامعه
  • اشرافیت دهقانی: نشان یگانگی کار اجتماعی.
  • بازرگانان و پیشه وران: تولید صنعتی و مبادله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.