دانلود کتاب کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری


دانلود کتاب کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کتاب کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از سری منابع آموزشی شهرداری است که توسط عبدالرضا عباس زاده تهیه شده است

فهرست مطالب کتاب کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری :

فصل اول: تاریخچه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

 • هدف کلی
 • تاریخچه: رسیدگی به تخلفات ساختمانی وکمیسیون ماده صد قانون شهرداری
 • آغاز فعالیت و احیای مجدد کمیسیون های ماده صد

فصل دوم: ماده صد، تبصره های ۸ و ۹

 • واژگان کلیدی
 • اهمیت پروانه ساختمانی و مجوز تفکیک اراضی و نظارت برآنها
 • پروانه ساختمانی
 • تفکیک اراضی
 • مراحل صدور مجوز انجام تفکیک اراضی
 • تکالیف شهرداریها راجع به تفکیک و افراز اراضی در قوانین و مقررات مربوطه
 • نظارت شهرداری ها بر عملیات ساختمانی و جلوگیری از بناهای بدون پروانه
 • حدود اختیارات شهرداری در امر جلوگیری از تخلفات ساختمانی
 • چگونگی اعمال نظارت شهرداری و جلوگیری از تخلفات ساختمانی
 • انجام معامله املاک واقع در محدوده و حریم شهر و ارتباط آن با شهرداری وکمیسیون ماده صد
 • نظرات شورای عالی قضایی و اداره حقوقی قوه قضائیه در ارتباط با موضوعات فوق الذکر

فصل سوم: تبصره یک و دو ماده صد

 • واژگان کلیدی
 • اصول شهرسازی
 • منظور از اصول معماری
 • انواع طرح های توسعه شهری
 • ضوابط شهرسازی و ساختمانی در طول تهیه تا زمان تصویب طرح های هادی، جامع وتفصیلی
 • دبیرخانه کمیسیون ماده صد
 • وظایف شهرداری در رابطه با اجرای ماده صد
 • وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده صد
 • کمیسیون ماده صد
 • مهلت های قانونی پیش بینی شده در تبصره یک و ده ماده صد
 • اعضای کمیسیون ماده صد و نحوه تشکیل جلسات
 • نحوه تشکیل جلسات کمیسیون
 • مراحل طرح پرونده در کمیسیون
 • پرداخت هزینه کارشناسی پرونده های کمیسیون ماده صد
 • کیفیت آراء کمیسیون های ماده صد
 • آرای قطعی و غیر قطعی کمیسیون
 • کمیسیون تجدید نظر
 • اجرای آراء کمیسیون ماده صد
 • نمودار جریان کار
 • رسیدگی آرا کمیسیون های ماده صد توسط دیوان عدالت اداری
 • موادی از قانون دیوان عدالت اداری
 • نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه
 • آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

فصل چهارم: تبصره ها دو تا شش ماده صد

 • واژگان کلیدی
 • تخلفات ساختمانی
 • تخلفات مرتبط با اصول شهرسازی و بهداشتی
 • محل وقوع ملک از نظر محدوده و حریم شهر
 • انواع کاربری
 • حذف و کسر پارکینگ (موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰)
 • تراکم
 • حریم ها
 • نحوه محاسبه جرایم
 • نظریات حقوقی اداره حقوقی قوه قضائیه
 • آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

فصل پنجم: اصول فنی و استحکام بنا

 • واژگان کلیدی
 • اصول فنی و استحکام بنا در قانون شهرداری
 • تشکیلات سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 • موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان راجع به مقررات فنی و کنترل ساختمان
 • موادی از آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 • آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی
 • تخلف اصول فنی
 • تکالیف قانونی شهرداری ها در مورد نظارت بر رعایت اصول فنی
 • تخلف عدم رعایت اصول فنی و استحکام بنا و کمیسیون ماده صد
 • رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فصل ششم: آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان

 • واژگان کلیدی
 • ارزش معاملاتی ساختمانی
 • نحوه تهیه و تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان
 • رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خاتمه

 • پیشنهادات
 • خودآزمایی
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 258
حجم: 1.63 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *