دانلود درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

( گرایش بهداشت جامعه)

 

موضوع :

درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها

چکیده

عنوان:

“درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز،1391″

 

مقدمه: بیماری سرطان می­تواند عملکرد خانوادگی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. اجرای برنامه­های حمایتی به این بیماران نیازمند شناسایی ابعادی از زندگی خانوادگی است که بعد از ابتلاء به سرطان مختل شده باشند. بنابراین،  بررسی حاضر به منظور درک دیدگاه افراد مبتلا به سرطان و همسران آنها از عملکرد خانوادگی بعد از ابتلا به سرطان انجام شد.

روش کار: در این مطالعه توصیفی – همبستگی 101 زوج  مبتلا به سرطان در بخش­های بستری و درمانگاه بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز شرکت نمودند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده استفاده شد که عملکرد خانواده­ها را در ابعاد حل مساله، ارتباطات، نقش­ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی مورد بررسی قرار می­دهد. برخی مشخصات بیماران نیز با چک ­لیست بررسی شد.

نتایج: تمامی زوجین شرکت کننده در این مطالعه عملکرد خانوادگی خود را در همه ابعاد نسبتاً مناسب گزارش نمودند. بین دیدگاه بیماران در مورد عملکرد کلی خانوادگی و سن ازدواج (02/0= ,  p 20/0=r ) و سن بزرگترین فرزند (01/0= ,  p 21/0=r )  ارتباط آماری      معنی­داری وجود داشت اما چنین ارتباطی در مورد نحوه زندگی، شغل، سن، سطح تحصیلات، تعداد فرزندان، مدت زمان سپری شده از آگاهی از تشخیص بیماری مشاهده نشد.

نتیجه­گیری: هر چندعملکرد خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان نسبتاً مناسب است، اما نباید از توجه بیشتر به خدمات مشاوره­ای برای خانواده و اعضای خانواده آنها غفلت نمود. زیرا خانواده منبع اولیه مراقبت و حمایت در بیماران مبتلا به سرطان می باشد. بطور کلی، لزوم در نظر گرفتن کل واحد خانواده به عنوان مددجو از ضروریات ارائه مراقبت های پرستاری و حمایتی خانواده محور از بیماران مبتلا به سرطان می باشد.

کلمات کلیدی:  سرطان، عملکرد خانوادگی، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده

این فصل در رابطه با زمینه پژوهش تدوین شده است. زمینه پژوهش شامل عنوان پژوهش، معرفی مسئله، تعریف واژه ها، اهداف پژوهش، فرضیات و پیش فرض ها می باشد.

 

عنوان پژوهش : درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها در شهر تبریز،.1391

زمینه پژوهش (بیان مساله):

سرطان به عنوان یک واقعیت تلخ و عامل تنش زای مهم (1) عارضه ای است که مسیر زندگی فرد را تغییر می دهد و باعث افزایش آسیب پذیری و افت کیفیت زندگی افراد شده، عملکردهای روزانه، فعالیت های اجتماعی و توانایی فرد برای انجام نقش های معمول را تغییر می دهد(2). در دنیای امروز، یکی از دلایل رایج ابتلاء و مرگ و میر، ناشی از بیماری ها سرطان است(3). طبق پیش بینی سازمان جهانی بهداشت، تعداد مرگ ناشی از سرطان در جهان، از سال 2007 تا سال 2030، 45%، افزایش خواهد داشت (از 9/7 میلیون به 5/11میلیون مرگ). بیش از نیمی از موارد سرطان در کشورهای در حال توسعه به وقوع می پیوندد. همچنین، در اکثر کشورهای در حال توسعه، سرطان دومین علت مرگ بعد از بیماری های قلبی- عروقی است(4).

درکشور ایران نیز، به عنوان یک کشور در حال توسعه، سرطان سومین علت مرگ پس از بیماری های قلبی و تصادفات جاده ای است. طبق نتایج مطالعه موسوی در سال 2006، آمار سالیانه وقوع سرطان در بین زنان و مردان ایرانی، به ترتیب، 98 و110 نفر به ازای هر 100000 نفر می باشد(5). اگر چه از نظر پزشکی سرطان برای یک فرد اتفاق میافتد، اما اعضای خانواده در مشکلات روانی و اجتماعی بیماری سهیم هستند. تشخیص سرطان یک تغییر وضعیت عمده در زندگی خانواده ایجاد می کند که Rolland از آن به عنوان” مهمان ناخوانده” یاد می کند که باید توسط خانواده یا زوجین پذیرفته شود. در هر مرحله از بیماری، خانواده با چالشهایی روبرو است که تهدید کننده روابط پایدارو کیفیت زندگی آنها است(6).

بطور گسترده پذیرفته شده است که مبارزه با سرطان یک امر خانوادگی است. نه تنها بیمار، بلکه هرکسی که او را دوست دارد نیز با عواقب ناشی از بیماری و درمان مواجه می شود، که این عواقب ممکن است شامل اختلال در زندگی روزمره، اضطراب، نگرانی ها در مورد عود سرطان، ترس از دست دادن و مرگ باشد(7). هنگام رویارویی خانواده با یک عامل استرس زا خانواده در ابتدا منابع خود را برای حل مشکل بسیج می کند. وقتی که تلاش برای حل مشکل با شکست مواجه می شود، خانواده دچار بحران می شود. وقتی منابع خانواده کافی نباشد یا به اتمام رسیده باشد، عملکرد خانواده رو به زوال میگذارد و علائم آشفتگی در خانواده مانند مشکلات والدی و تعارض در بین افراد اتفاق می افتد. همچنین، زمانیکه خانواده هیچ کمکی از خارج از سیستم دریافت نکند، نتیجه به شکل سطوح پایین تر عملکرد خانواده و یا شاید جدایی و از دست دادن یک عضو ظاهر شود(8). تجربه زندگی پر از استرس، افراد را مستعد آسیب پذیری می کند. خانواده های آسیب پذیر، مانند خانواده هایی با یک عضو بیمار، احتمال بیشتری برای ایجاد مشکلات بهداشتی در نتیجه مواجهه با خطر و یا پیامد های وخیم تری در نتیجه مشکلات بهداشتی دارند(9).

همانگونه که ذکر شد، خانواده های دارای یک عضو با بیماری شدید که خانواده را دچار استرس می کند، جزء خانواده های آسیب پذیر محسوب می شوند و بنابراین، به عنوان گروه هدف برای پرستاران بهداشت جامعه محسوب می شوند. یکی از اصلی ترین رویکردهای کار با خانواده های آسیب پذیر در پرستاری بهداشت جامعه، رویکرد خانواده به عنوان مددجو است. در این رویکرد، تمرکز اولیه بر خانواده و ثانویه بر افراد استدر این رویکرد تمرکز بر این است که وقتی اعضای خانواده یک مشکل بهداشتی را تجربه می کنند، خانواده به عنوان کل، چه واکنشی از خود نشان می دهد(10). در واحد خانواده هر عملکرد معیوب ( بیماری، جدایی و …) که یک عضو را درگیر می کند، از طرق مختلف اعضای دیگر و همچنین، واحد خانواده به عنوان یک کل را تحت تاثیر خود قرار می دهد که اکثراً ” اثر موجی” نامیده می شود.همچنین رابطه متقابل قوی بین خانواده و وضعیت بهداشتی آن وجود دارد. از این رو، در هر شکل از مراقبت از مرحله ارتقاء بهداشت تا نوتوانی، نقش خانواده بسیار تعیین کننده است(8).

منظور از عملکرد خانواده، توانایی خانواده در هماهنگی با تغییرات ایجاد شده در طول حیات، حل تعارضات، همبستگی بین اعضا، اجرای مقررات حاکم بر این نهاد، با هدف حفظ کل سیستم خانواده می باشد(3). بررسی عملکرد خانواده نشان می دهد خانواده تا چه حد به عنوان یک واحد کار می کند و همچنین، میزان توانایی خانواده برای سازگاری و قضاوت در موقعیت های مختلف را می سنجد(11). لازمه ارزیابی خانواده ها، داشتن یک الگوی نظری در مورد چگونگی عملکرد آنها می باشد. یکی از مفیدترین الگوها برای بررسی خانواده، الگوی مک مستر در مورد کارکرد خانواده می باشد و در سال 1960 توسطEptein [1] و Lawrence [2]طراحی شد(12). گرچه این الگو تمامی ابعاد عملکرد خانواده را پوشش نمی دهد، اما ابعاد مهمی را که اغلب نمود بالینی پیدا می کند مد نظر قرار میدهد(13). این الگو شش جنبه از عملکرد خانواده را مد نظر قرار می دهد: 1- حل مساله  2- ارتباطات  3- نقشها  4- پاسخگویی عاطفی        5-آمیزش عاطفی 6- کنترل رفتار.

الگوی مک مستر با عملکرد جاری خانواده سروکار دارد نه با مرحله تکاملی خانواده یا رشد قبلی آن. این الگو وظایف خانواده ها را به سه قسمت تقسیم میکند. وظایف پایه مانند تامین خوراک، امنیت، مراقبت بهداشتی برای اعضای خود. وظایف تحولی مانند مراقبت از نوزاد و توجه به نوجوان خانواده، وظایف بحرانی که شامل مهارت های خانواده در هنگام بروز بحران ها و وقایع غیر منتظره مانند بیماری شدید یک عضو خانواده می باشد(12).

نکته مهم این است که چرا کار کردن با خانواده بیماران مبتلا به سرطان تا این اندازه مهم است؟  Northouse(2010)، در یک مطالعه متا آنالیز که بر روی خانواده های بیماران سرطانی در آمریکا انجام داده است، چهار دلیل برای لزوم کار با خانواده در بیماران سرطانی را ذکر کرده است:1- هنگامی که یک عضو مبتلا به سرطان است، اعضای خانواده وی بطور قابل ملاحظه ای تحت استرس قرار می گیرند.2- اعضای خانواده غالباً در مورد افکار و احساساتشان راجع به سرطان با همدیگر صحبت  نمی کنند.3- خانواده ها سعی می کنند تا با تاثیرسرطان و تنش در خانواده که عمدتاً به علت سرطان بوجود آمده است، سازگار شوند.4- اعضای خانواده تلاش می کنند تا عملکرد اصلی خود را حفظ کنند (14).

خانواده به عنوان اولین منبع حمایتی و مراقبتی برای عضو مبتلاء به بیماری محسوب می شود و نگرشی که خانواده به سرطان و عوارض ناشی از آن دارد در امر مراقبت از بیمار تاثیر بسزایی دارد(15). بسته به اینکه نقش فرد مبتلا در ساختار خانواده چه بوده است، تاثیر سرطان بر عملکرد خانواده متفاوت خواهد بود(14). مهمترین نقشی که در رو یارویی با خانواده باید بررسی شود نقش والدی است(16). تشخیص سرطان در والدین باعث تغییردررفتار والدی، عملکرد جسمی و روانی و همچنین، عملکرد خانواده می شود(1).

هنگامی که والدین بیمار هستند، کیفیت مراقبت های پزشکی شامل توجه به نقش بیمار به عنوان یک والد و نیاز کودکان آنها می باشد(17). ابتلاء مادر به سرطان می تواند به عنوان یک استرسور برای کودک عمل کند(18).

[1]   Nathan B. Eptein
[2] Lawrence M. Baldwin

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
فصل اول: معرفی پژوهش

عنوان پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4
زمینه پژوهش (بیان مساله)……………………………………………………………………………………………………………….
4
اهداف طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………………
12
هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12
اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………..
12
هدف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………
12
سوالات مطرح…………………………………………………………………………………………………………………………………….
13
تعریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..
13
خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13
زوجین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14
سرطان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14
عملکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………..
15
درک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15
محدودیت های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………….
16
فصل دوم: دانستنی های موجود در پژوهش

مفاهیم نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………
18
سرطان چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………………….
18
علت شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….
19
ویروس ها و باکتری ها………………………………………………………………………………………………………………………
19
عوامل فیزیکی…………………………………………………………………………………………………………………………………….
19
عوامل شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………..
19
عوامل ژنتیکی و خانوادگی………………………………………………………………………………………………………………..
20
عوامل غذایی……………………………………………………………………………………………………………………………………..
20
عوامل هورمونی…………………………………………………………………………………………………………………………………
20
اپیدمیولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………………….
21
تاثیر سرطان بر فرد……………………………………………………………………………………………………………………………
23
تاثیر سرطان بر خانواده……………………………………………………………………………………………………………………..
23
منابع اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………
25
منابع فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….
25
منابع مذهبی………………………………………………………………………………………………………………………………………
25
منابع تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….
25
منابع پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………………….
25
تاثیر سرطان بر روابط زوجین…………………………………………………………………………………………………………….
25
تاثیر سرطان والدین بر کودکان………………………………………………………………………………………………………….
27
مفهوم خانواده و اهمیت آن……………………………………………………………………………………………………………….
29
چرا هنگام برنامه ریزی برای ارائه مراقبت بهداشتی کار با خانواده حیاتی است؟…………………………….
31
عملکرد خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………….
33
حل مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………
35
ارتباطات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
35
نقش ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
37
پاسخگویی عاطفی………………………………………………………………………………………………………………………………
38
آمیزش عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….
38
کنترل رفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………
39
عملکرد مطلوب خانواده……………………………………………………………………………………………………………………..
41
نظریه سیستم ها و کاربرد آن در بررسی خانواده……………………………………………………………………………..
43
نظریه سیستم های خانواده……………………………………………………………………………………………………………….
46
الگوی مک مستر برای خانواده…………………………………………………………………………………………………………..
48
مدل سایکودینامیک فردی………………………………………………………………………………………………………………..
50
نظریه تعاملی………………………………………………………………………………………………………………………………………
51
پرستاری بهداشت جامعه……………………………………………………………………………………………………………………
53
ارکان پرستاری بهداشت جامعه…………………………………………………………………………………………………………
54
پرستاری بهداشت خانواده………………………………………………………………………………………………………………….
55
مرور بر متون…………………………………………………………………………………………………………………………………….
56
فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….
68
جامعه پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………….
68
مشخصات واحدهای مورد پژوهش…………………………………………………………………………………………………….
69
روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….
70
حجم نمونه و نحوه تعیین آن……………………………………………………………………………………………………………..
71
محیط پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………
71
ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………..
71
اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
74
روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
76

 

روش اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………
76
ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………….
77
فصل چهارم: یافته های پژوهش  (به فهرست جداول مراجعه شود)

فصل پنجم: تفسیر یافته ها

بحث و تفسیر یافته ها……………………………………………………………………………………………………………………….
97
نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………………
109
محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..
110
کاربرد یافته های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………
111
پیشنهادات برای پژوهش های بعدی………………………………………………………………………………………………….
112
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
114

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 114
حجم: 2.23 مگابایت
25,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.