دانلود جزوه برنامه سازی سیستم


دانلود جزوه برنامه سازی سیستم دانشگاه علم و صنعت ایران

ه صورت خلاصه و کاربردی به آموزش مفاهیم برنامه سازی سیستم پرداخته است

فهرست مطالب جزوه برنامه سازی سیستم :

فصل ۱: مبانی برنامه سازی سیستم (System Programming Basics)

 • برنامه سازی سیستم چیست؟
 • مدل سه لایه ای
 • ROM-BIOS
 • DOS
 • انتخاب روش دسترسی به سخت افزار
 • سخت افزار PC
 • ثبات های پردازنده
 • درگاه ها
 • وقفه ها
 • محوره سیستم

فصل ۲: برنامه سازی سیستم در عمل (System Programming in Practice)

 • مقدمه
 • برنامه سازی سیستم با زبان اسمبلی
 • برنامه سازی سیستم با زبان پاسکال
 • برنامه سازی سیستم با زبان C

فصل ۳: سیستم مبنایی ورودی / خروجی (The BIOS)

 • مقدمه
 • استاندارد BIOS
 • تعیین نگارش BIOS
 • متغیرهای BIOS

فصل ۴: کارت های ویدئویی (Video Cards)

 • مقدمه
 • BIOS ویدئویی
 • حافظه ویدئویی
 • حالت گرافیکی در کارت Hercules
 • حالت گرافیکی در کارت CGA
 • کارت های EGA و VGA

فصل ۵: برنامه سازی صفحه کلید (Keyboard Programming)

 • مقدمه
 • دسترسی به صفحه کلید از طریق BIOS
 • متغیرهای صفحه کلید در قطعه متغیرهای BIOS
 • سایر نکات

فصل ۶: گرداننده های دیسکت و دیسک سخت (Diskette and Hard Disk Drives)

 • مقدمه
 • ساختار دیسکت و دیسک سخت
 • دسترسی به دیسکت از طریق BIOS
 • دسترسی به دیسک سخت از طریق BIOS
 • تقسیمات دیسک سخت

فصل ۷: درگاه موازی (The Parallel Port)

 • مقدمه
 • دسترسی به درگاه موازی از طریق BIOS
 • دسترسی مستقیم به درگاه موازی
 • دسترسی به درگاه سریال از طریق BIOS

فصل ۹: برنامه نویسی ماوس (Mouse Programming)

 • مقدمه
 • نمایش مکان نمای ماوس
 • واحد اندازه گیری دقت ماوس
 • توابع وقفه ماوس

فصل ۱۱: دسترسی و برنامه نویسی ساعت (Accessing and Programming the Real-time Clock)

 • اندازه گیری زمان با وقفه ۰۸H
 • تنظیم زمان با وقفه ۱AH
 • ساعت بی درنگ

فصل ۱۲: گسترش حافظه (Memory Expansion)

 • مقدمه
 • حافظه گسترش یافته
 • حافظه بسط یافته
 • توابع BIOS برای دسترسی به حافظه بسط یافته
 • ناحیه بالای حافظه (HMA)
 • استاندارد XMS برای دسترسی به حافظه بسط یافته

فصل ۱۶: ساختار داخلی داس (Internal Structure of DOS)

 • اجزا داس
 • راه اندازی داس

فصل ۱۷: برنامه های COM و EXE (COM and EXE Programs)

 • مقدمه
 • تفاوت برنامه های COM و EXE
 • برنامه های COM
 • برنامه های EXE
 • PSP (Program Segment Prefix)

فصل ۱۸: ورودی – خروجی کاراکتر از طریق داس (Character Input and Output from DOS)

 • مقدمه
 • توابع دسته
 • توابع CP/M

فصل ۱۹: مدیریت فایل در داس (File Management in DOS)

 • مقدمه
 • توابع FCB
 • توابع دسته

فصل ۲۰: دسترسی به فهرست داس (Accessing DOS Directory)

 • مقدمه
 • جستجوی فایلها

فصل ۲۲: مدیریت حافظه (RAM Management)

 • مدیریت حافظه داس
 • انواع حافظه قابل تخصیص
 • استفاده از UMB

فصل ۲۳: تابع Exec (The Exec Function)

 • مقدمه
 • ارتباط برنامه های اصلی و فرعی
 • روش های ارسال پارامتر
 • وظایف EXEC

فصل ۵: گرداننده های وسیله (Device Drivers)

 • مقدمه
 • گرداننده های وسیله تحت داس
 • انواع گرداننده ها
 • ساختار گرداننده های وسیله
 • توابع گرداننده های وسیله
 • گرداننده ساعت
 • انواع دسترسی به گرداننده
 • نکاتی درباره نوشتن DD
 • برنامه های EXE به عنوان DD
 • گرداننده های CD-ROM

فصل ۲۶: سیستم فایل داس (DOS File System)

 • ساختار مبنایی سیستم فایل
 • FAT
 • فهرست ریشه

فصل ۳۲: برنامه های مقیم در حافظه (Terminate and Stay Resident Programs)

 • مقدمه
 • فعالسازی برنامه های TSR
 • عملیات بحرانی نسبت به زمان
 • تعویض زمینه
 • اجزای برنامه های TSR
 • تسهیم کننده

فصل ۳۳: حالت محافظت شده و داس (Protected Mode and DOS)

 • مقدمه
 • حالت محافظت شده
 • حالت محافظت شده در ۸۰۲۸۶
 • مدیریت حافظه در ۸۰۲۸۶
 • حالت مجازی ۸۶
 • واسطه های برنامه نویسی حالت محافظت شده
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 87
حجم: 787 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *