دانلود کتاب کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا


دانلود کتاب کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا

سرفصل های کتاب کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا :

پیشگفتار

فصل اول: تفسیر عکس های هوایی

 • مقدمه
 • اصول و معیارهای تفسیر عکس های هوایی
 • عوامل اصلی شناخت و تفسیر
 • انواع فیلم و فیلتر در عکس برداری هوایی
 • زمان عکس برداری هوایی
 • برجسته بینی
 • استریوسکوپ و انواع آن
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل دوم: تفسیر تصویر های ماهواره ای

 • مقدمه
 • تفسیر داده های ماهواره های لندست
 • تفسیر تصویرهای ماهواره ای به روش سنتی
 • تفسیر داده های ماهواره ای به روش پیشرفته
 • نقشه های تصویری
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل سوم: کاربرد عکس های هوایی در شناسایی و مطالعه پدیده های طبیعی

 • مقدمه
 • معیارهای شناسایی پدیده های طبیعی از روی عکس های هوایی
 • کاربرد عکس های هوایی در شناسایی سنگ های تشکیل دهنده پوسته زمین
 • کاربرد عکس های هوایی در مطالعات خاک
 • کاربرد عکس های هوایی در مطالعه پدیده های بیابانی
 • کاربرد عکس های هوایی در مطالعه پوشش گیاهی
 • کاربرد عکس های هوایی در مطالعه منابع آب
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل چهارم: کاربرد عکس های هوایی در شناسایی عوارض انسانی

 • مقدمه
 • کاربرد عکس های هوایی در مطالعات شهری
 • کاربرد عکس های هوایی در مطالعات صنعتی
 • کاربرد عکس های هوایی در مطالعات باستان شناسی
 • کاربرد عکس های هوایی در مهندسی راه و ساختمان
 • کاربرد عکس های هوایی در امور نظامی و امنیتی
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل پنجم: کاربرد تصویرهای ماهواره ای در آمایش سرزمین و مطالعه پدیده های انسانی و طبیعی

 • مقدمه
 • آمایش سرزمین
 • تعریف کاربری زمین
 • کاربرد تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی در تهیه نقشه های کاربری زمین
 • کاربرد داده های ماهواره ای در مطالعه و حفظ منابع طبیعی
 • کاربرد تصویرهای ماهواره ای و عکس های هوایی در بررسی تغییرات کاربری های مختلف
 • کاربرد داده های ماهواره ای در مطالعه نواحی کشاورزی – روستایی
 • کاربرد تصویرهای ماهواره ای در مطالعه نواحی صنعتی – شهری و مسائل نظامی
 • خلاصه
 • خودآزمایی
 • پاسخ خودآزمایی های فصل اول تا پنجم

فهرست منابع و ماخذ

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 183
حجم: 6 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *