دانلود مقاله موتورهای الکتریکی

دانلود مقاله موتورهای الکتریکی

مقدمه

 

امروزه موتورهایی که برای کار با منبع یکفاز طرح می شوند با انواع مختلف ساخته شده و در منازل ادارات ، کارخانه ها ، کارگاه ها و شرکتهای تجارتی و غیره بطور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند .

موتورهای کوچک مخصوصاً با قدرت کسر اسب بخار کاربرد فراوان دارند بطوریکه پیشرفت محصولات جدید سازندگان سفینه های فضائی ، هواپیماها ، ماشینهای تجارتی ، ماشین های ابزار و غیره در سایه طرح موتورهای با قدرت کسر اسب بخار امکان پذیر می باشد.

چون لزوماً عملکرد و موارد استعمال موتورها بسیار گوناگون است صنعت تولید موتور در زمینه انواع چنین موتورهائی تکامل پیدا کرده بطوریکه برای هر زمینه ای طرحی موجود است.

موتورهای یکفاز را میتوان بسته به ساختمان و روش راه اندازیشان تقسیم بندی کرد .

1- موتورهای القاء- القاء یکفاز انشعابی- القاء یکفاز انشعابی خازنی- با قطب چاکدار

2- موتورهای ریپولسیون ( موتورهای القائی )

3- موتورهای سری جریان متناوب

4- موتورهای سنکرون بدون تحریک

در این مجموعه سعی بر این شده است که ساختمان- طرز کار و کاربرد انواع موتورهای یکفاز تا حد نیاز دانشجویان کاردانی مورد بررسی قرار گیرد.

 

فصل یک: موتورهای القاء یکفاز

 

هدفهای رفتاری

 

در پایان این فصل از دانشجو انتظار میرود که:

  • موتورهای القای یکفاز را نام ببرد
  • ساختمان, طرزکار, مشخصه گشتاور و کاربرد موتورهای القایی یک فاز را شرح دهد
  • از دو طریق تئوری میدان دوگانه دوار و میدانهای صلیبی عدم راه اندازی موتورهای القایی یکفاز بخودی خود را شرح دهد.
  • محاسبات سیم بندی موتورهای یکفاز با سیم بندی استارت موقت را انجام دهد.
  • قطر سیم اصلی و راه انداز موتورهای یکفاز استارت موقت را محاسبه کند.
  • آرایش کلافهای موتورهای یک فاز استارت موقت را ترسیم کند.
  • خازن مورد نیاز موتورهای یکفاز استارت موقت را محاسبه کند.

 

1-1- ساختمان و طرز کار موتورهای القاء یکفاز :

از نظر ساختمان این موتور کمابیش شبیه موتور القاء چند فاز است جز اینکه :

1- استاتور آن با سیم پیچی یکفاز مجهز شده است .

2- یک کلید گریز از مرکز در بعضی موتور بکار رفته تا سیم پیچی راه اندازی را از مدار خارج کند . وقتی سیم پیچی استاتور از منبع یکفاز تغذیه می شود ، شاری ( میدان ) تولید می شود که فقط متناوب است یعنی فقط در طول یک محور فضا متناوب است . این شار بطور سنکرون نمی چرخد بر خلاف استاتوری که با منبع دو فاز یا سه فاز تغذیه می شود . شار متناوب یا ضربانی نمی تواند رتور قفس سنجابی را بگردش در آورد ( فقط شار گردان میتواند ) باین ترتیب موتور یکفاز خودش می تواند راه بیفتد .

بعد از مدت زمانی A و  Bباندازه  و  طبق شکل (b) 1 بچرخیده اند و فشار نتیجه آنها چنین خواهد بود :

پس از گذشت یک ربع سیکل گردش شارهای A و B طبق شکل (c)1 در خلاف جهت یکدیگر شده بطوریکه شار منتجر صفر است .

بعد از نیم سیکل شارهای A و B نتیجه  دارند . بعد از سه ربع سیکل مجدداً نتیجه آنها فر می شود شکل (c) 1 و بهمین ترتیب . اگر مقادیر شار نتیجه را بر حسی  بین صفر تا ْ360 رسم کنیم منحنی شکل 2 بدست می آید با این ترتیب می توان شار متناوبی را بدو شار دوار بادامنه نصف با سرعت سنکرون در جهات مخالف تجزیه کرد . با ید یا اوری کرد که اگر نقوش رتور s نسبت به شار دوار راستگرد s باشد دوار چپ گرد (s-2) خواهد بود .

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل 1- موتورهای القاء یکفاز

1-1- ساختمان و طرز کار موتورهای القاء یکفاز

1-1-1- تئوری میدان دوگانه دوار

1-1-2-تئوری میدانهای متقاطع

1-2- موتور القاء یکفاز با راه اندازی خودبخود

1-3- موتور القاء با راه انداز خازنی

1-3-1- محاسبات سیم بندی موتورهای یکفاز با سیم بندی استارت موقت

1-3-2- محاسبه تعداد دور کلافهای موتورهای یکفاز

1-4-انواع موتورها با خازن راه انداز

1-5- موتور خازنی

1-5-1- موتور خازنی تک مقدار

1-5-2-موتور خازنی دو مقدار

1-6- موتورهای یکفاز با قطب چاکدار

فصل 2- موتورهایی که از طریق رتور راه اندازی می شوند

2-1- موتور های ریپولسیونی ( دفعی )

2-1-1-ساختمان موتور ریپولسیون  

2-1-2- اصل ریپولسیون

2-1-3- موتور ریپولسیون جبرانی

2-1-4- موتور القاء با راه انداز ریپولسیون

2-1-5- موتور القاء – ریپولسیون

2-2- موتور هایی سری جریان متناوب

2-2-1- موتور اونیورسال

2-3- موتورهای سنکرون یکفاز بدون تحریک

2-3-1- موتور مقاومت مغناطیسی

2-3-2- موتور سنکرون پسماندی  

 

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 60
حجم: 4.48 مگابایت
49,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.