دانلود کتاب ارزیابی و مکانیابی دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهری


دانلود کتاب ارزیابی و مکانیابی دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهری

سرفصل های کتاب ارزیابی و مکانیابی دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهری :

فصل اول: مفاهیم و اهمیت ارزیابی محیط زیست

 • اهداف
 • مقدمه
 • تجزیه و تحلیل تناسب کاربری اراضی
 • مفاهیم و ضرورت ارزیابی محیط زیست
 • اهمیت و کاربرد ارزیابی محیط زیست
 • اهداف ارزیابی محیط زیست
 • روش های ارزیابی محیط زیست
 • کاربرد GIS در ارزیابی توان محیط زیست
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل دوم: ارزیابی سیستم برنامه ریزی و مدیریت مواد زائد جامد (زباله های) شهری

 • اهداف
 • مقدمه
 • انواع پسماندها
 • عناصر سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری
 • محیط زیست و طراحی سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی زباله
 • مفاهیم و ارزیابی دفن بهداشتی زباله های شهری
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل سوم: مکانیابی دفن بهداشتی زباله های شهری

 • اهداف
 • مقدمه
 • دسته بندی عوامل موثر در مکانیابی دفن
 • نگاهی به وضعیت کنونی مکان های دفن در ایران
 • معیارهای انتخاب محل دفن
 • اولویت بندی مکان های پیشنهادی دفن زباله
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل چهارم: آماده سازی مکان دفن بهداشتی و روش های عملیاتی آن

 • اهداف
 • عملیات آماده سازی محل دفن بهداشتی
 • مقدمه
 • روش های اجرای عملیات دفن بهداشتی زباله
 • راهکارهای مدیریتی
 • کاربرد GIS در ارزیابی و مکانیابـی دفن بهداشتی زباله
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل پنجم: ارزیابی مدیریت جمع آوری و دفع زباله های بیمارستانی

 • اهداف
 • مقدمه
 • اهمیت و ضرورت موضوع
 • زباله های مرکز بهداشتی – درمانی
 • پیشنهادها
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فهرست منابع و مآخذ

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 209
حجم: 3.57 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *