جزوه اصول مهندسی زلزله


جزوه اصول مهندسی زلزله مهندس فدایی

فهرست مطالب جزوه اصول مهندسی زلزله :

مبانی لرزه شناسی

 • زلزله شناسی
 • منشا زلزله
 • انواع رفتارها در مرز مشترک صفحات لیتوسفری
 • تکتونیک ایران
 • لرزه خیزی ایران
 • پیشگویی زلزله
 • زلزله های غیرتکتونیکی
 • گسل و انواع آن
 • طول گسل ها
 • امواج لرزه ای
 • سرعت امواج لرزه ای
 • کانون زلزله
 • مرکز زلزله
 • عمق زلزله
 • انواع زلزله ها بر حسب عمق کانونی
 • تعیین کانون زلزله
 • شدت زلزله
 • کاستی های شدت زلزله
 • بزرگی زلزله
 • تخریب زلزله های با بزرگی مختلف
 • انرژی زلزله
 • نواحی دور و نزدیک به مرکز زلزله
 • وسعت زلزله
 • لرزه نگار
 • شتاب نگار
 • پارامترهای اساسی مهندسی زلزله
 • تأثیر نوع خاک بر امواج زلزله
 • مکانیزم های آسیب رسانی زلزله
 • رابطه شتاب ماکزیمم زمین با فاصله از مرکز زلزله
 • علت کاهش شدت زلزله با افزایش فاصله از کانون زلزله

دینامیک سازه ها

 • روش های تحلیل سازه های مقاوم در برابر نیروی زلزله
 • انواع ارتعاشات
 • درجات آزادی
 • سختی و میرایی
 • تعیین سختی جانبی
 • ترکیب سختی های جانبی
 • انواع تحریک دینامیکی
 • معادله حرکت
 • ارتعاش آزاد
 • ارتعاش آزاد سیستم یک درجه آزادی فاقد میرایی
 • ارتعاش آزاد سیستم یک درجه آزادی با میرایی
 • ارتعاش اجباری سیستم یک درجه آزادی
 • معادله حرکت، تحریک زلزله
 • تحلیل دینامیکی سیستم های چند درجه آزادی
 • تعیین بردار الاستیک به روش سختی
 • خصوصیات ماتریس سختی
 • رابطه تعامد مودها در سیستم های چند درجه آزادی
 • آنالیز مودال سیستم های چند درجه آزادی

پاسخ سیستم های خطی در برابر زلزله

 • کمیت های پاسخ
 • تاریخچه پاسخ
 • طیف پاسخ
 • طیف پاسخ تغییرشکل
 • طیف پاسخ شبه سرعت
 • طیف پاسخ شبه شتاب
 • مشخص های طیف پاسخ
 • تأثیر میرایی بر طیف پاسخ
 • طیف طرح الاستیک
 • اختلاف بین طیف طرح و طیف پاسخ

سیستم های باربر جانبی

 • شکل پذیری
 • سیستم قاب خمشی و معایب آن
 • سیستم های باربر جانبی (سیستم قاب ساختمانی ساده با مهاربند)
 • انواع مهاربندی ها
 • عوامل موثر بر انتخاب مهاربندی و ابعاد آن
 • راه های جلوگیری از ایجاد نیروی کششی ستون مجاور دهانه مهاربندی
 • تحلیل سیستم های مهاربندی همگرا
 • قاب همگرای ویژه
 • سیستم دیوار برشی بتن مسلح
 • سیستم دیوار برشی با مصالح بنایی مسلح
 • سیستم دوگانه

مروری بر آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ٢٨٠٠)

 • اهداف استاندارد ۲۸۰۰
 • ملاحظات ژئوتکنیکی
 • ملاحظات معماری
 • ملاحظات پیکربندی سازه ای
 • ضوابط کلی
 • گروه بندی ساختمان ها برحسب اهمیت
 • گروه بندی ساختمان ها برحسب شکل
 • نکاتی پیرامون شکل بندی ساختمان در پلان
 • نکاتی پیرامون شکل بندی سازه ای
 • گروه بندی ساختمان ها برحسب سیستم سازه ای
 • محاسبه ساختمان ها در برابر نیروی زلزله
 • ملاحظات کلی
 • نیروی جانبی ناشی از زلزله
 • روش تحلیل استاتیکی معادل
 • تراز پایه
 • طبقه بندی نوع زمین
 • زمان تناوب اصلی نوسان
 • توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان
 • توزیع نیروی برشی زلزله در پلان ساختمان
 • نحوه تعیین مرکز سختی
 • نحوه تعیین مرکز جرم
 • محاسبه ساختمان در برابر واژگونی
 • نیروی قائم ناشی از زلزله
 • روش تحلیل دینامیکی
 • تغییر مکان جانبی نسبی طبقات

مراجع

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 110
حجم: 3.20 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *