دانلود نقش پرولین در واکنش گیاه به شوری و خشکی

دانلود نقش پرولین در واکنش گیاه به شوری و خشکی

نقش پرولین در واکنش گیاه به شوری و خشکی

براریا هیوئر

9-1 مقدمه

گیاهان با دوره های مکرری از تنش های محیطی که باعث اختلال در رشد و ظرفیت باروری آنها می شود مواجه هستند. جلوگیری از رشد گیاه را می توان به یک پروسه نسبت داد، چرا که رشد گیاه در نتیجه بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی یکپارچه و کنترل شده است. برای زنده ماندن و حفظ حداقل پتانسیل رشد، گیاهان باید به شرایط سخت زیست محیطی متحمل باشند که متضمن تغییرات انطباقی در سوخت و ساز اندامها و ترکیبات سلول است. مکانیسم های مختلفی گیاهان را برای کنار آمدن با تنش خشکی قادر می سازد، که شایع ترین آنها تجمع مواد محلول درون سلولی، مثل قندها و اسیدهای آمینه آزاد است. شایع ترین ترکیبات نیتروژن دار که در گیاهان تحت تنش خشکی و شوری تجمع می یابند: پلی آمیدها و اسیدهای آمینه می باشد. تجمع پرولین زمان از دست دادن آب اندامها به علت کمبود آب و یا افزایش فشار اسمزی، تازه ترین اطلاعات در تأکید نقش تنظیم اسمزی پرولین در گیاهان سازگار با محیط زیست است. شوری یک تهدید دائمی برای محصولات کشاورزی است، به خصوص در کشورهایی که آبیاری لازمه ی به زراعی است. تخمین زده می شود که حدود 20٪ از زمین های کشت شده و 33٪ از اراضی تحت آبیاری کشاورزی در سراسر جهان به شوری بالا دچار هستند. علاوه بر این، مناطق شوری به میزان 10٪ در سال درحال افزایش است. خشکسالی یکی از ویژگی های اجتناب ناپذیر و تکرار شدنی کشاورزی جهان است، و  با وجود اینکه توانایی ما برای پیش بینی شروع و اثرات آن بهبود یافته است، اما مهم ترین عامل موثر امنیت غذایی جهان و شرایط و پایداری منابع زمین محسوب می شود، که آن هم از عناصر غذایی باقی مانده مشتق شده است. خشکی شامل تنش اسمزی می شود، در حالی که تنش شوری شامل هر دو مورد تنش اسمزی: با محدود کردن جذب آب از خاک و تنش یونی: در نتیجه بالا رفتن غلظت یونهای نمک به طور بالقوه سمی در سلولهای گیاهی است. در گلایکوفیت، شوری بالا موجب کاهش رشد از طریق محدود کردن فرآیندهای مهم فیزیولوژیکی مانند فتوسنتز و تامین مواد مغذی برای بافت های در حال رشد است که به طور مستقیم با کاهش پتانسیل آب برگ تأثیر می گذارد. اختلال های غذایی در هر دو تنش شوری و خشکی موجب کاهش رشد گیاه بر اثر در دسترس بودن، انتقال و تقسیم مواد مغذی است. خشکی هم جذب عناصر غذایی توسط ریشه ها و هم  انتقال را از ریشه به ساقه، به دلیل کاهش تعرق و اختلال در انتقال فعال و نفوذ پذیری غشاء کاهش می دهد (Alam, 1999). تنش شوری، موجب کاهش رشد گیاه در اثر سمیت یون های خاص از قبیل سدیم و کلر و عدم تعادل یونی می شود که به کاهش مولفه های رشد بیوفیزیکی و رشد متابولیکی (Grattan and Grieve, 1999) منجر می شود. اگر چه افزایش عرضه مواد مغذی به محیط رشد در شرایط خشکی و یا آب شور می تواند عوارض جانبی یا استرس بر رشد گیاه را کاهش دهد، به طور کلی پذیرفته شده است که زمانی که مواد مغذی موجود در خاک در حال حاضر به مقدار کافی است و خشکی و یا تنش شوری شدید است بهبودی رشد گیاه را افزایش نخواهد داد. انواع مکانیسم های حفاظتی در گیاهان تکامل یافته اجازه می دهد تا آنها به این شرایط نامطلوب زیست محیطی برای بقا و رشد سازگار شوند. سنتز و تجمع متابولیت های کم وزن مولکولی، به عنوان مواد محلول سازگار، به عنوان یک مکانیسم تنظیم اسمزی در گیاهان در همه جا شناخته شده است. نقش اصلی آنها کمک به توانایی سلول برای حفظ آب، بدون تأثیر بر سوخت و ساز طبیعی گیاه می باشد. اسیدهای آمینه، قندها، پلی اولها و ترکیبات چهارگانه مختلف آمونیومی دیگر، گزارش دهنده تجمع املاح هستند که نوعی سازگاری در بسیاری از گونه های گیاهی محسوب می شود. بتائین ها، ترکیبات چهارگانه آمونیوم بطور طبیعی در انواع مختلف گیاهان، حیوانات و میکروارگانیسم ها هستند و پرولین در میان ترکیبات نیتروژنی رایج ترین محلول همساز است. گزارش شده است که در ثبات پروتئین ها و ساختار سلول و / یا در مهار رادیکال های آزاد نقش دارند ، و ممکن است برای ذخیره نیتروژن بکار روند که می تواند به گیاه برای تنش زدایی کمک کند.

 

فهرست مطالب:

9.1 مقدمه …..
9.2 تنظیم اسمزی و یا تعادل اسموتیک …..
9.2.1 واکنش گیاه به شوری و خشکی ..
9.2.2 نقش پرولین در تنش شوری و خشکی گیاهان……..
9.3 متابولیسم پرولین ……………
9.3.1 سنتز پرولین …………….
9.3.2 کاتابولیسم پرولین……..
9.3.3 مهار محصول نهایی ………
9.3.4 دستکاری ژنتیکی ، بیان بالای ژن و رونویسی تنظیم ژن های دخیل در سنتز پرولین ……
9.3.5 اثرات تنش های محیطی بر پرولین ………
9.4 تجمع پرولین به عنوان یک واکنش تنظیم اسمزی ……
9.4.1 تطابق تنظیم اسموتیک با باکتری ها و جلبک ……….
9.4.2 تجمع پرولین در کشت کالوس و سلول های ایزوله……..
9.4.3 جوانه زنی بذر و محتوای پرولین تحت تنش ………
9.4.4 تنظیم اسمزی در گیاهان نمک دوست .
9.4.5 واکنش های منفی ………….
9.5 کاربرد پرولین اگزوژن ………
9.6 محتوای پرولین به عنوان یک شاخص برای برنامه های اصلاح نژاد……….
9.7 نتیجه گیری نهایی..

منابع…….

 

9 Role of Proline in Plant
Response to Drought
and Salinity
Bruria Heuer
9.1   IntroductIon
Plants.face.frequent.periods.of.environmental.stress.that.impairs.their.growth.and.reproductive.
capacity..Restriction.of.plant.growth.cannot.be.attributed.to.one.single.process,.because.plant.growth.
is.the.result.of.many.integrated.and.regulated.physiological.and.biochemical.processes..To.survive.
and. maintain. minimal. growth. potential,. plants. must. conform. to. extreme. environmental. conditions.entailing.adaptive.changes.in.metabolism.and.cell.composition..Of.the.various.mechanisms.
enabling.plants.to.cope.with.water.stress,.the.most.common.is.the.accumulation.of.intracellular.solutes,.such.as.sugars.and.free.amino.acids..The.most.frequent.nitrogen-containing.compounds.that.
accumulate.in.plants.subjected.to.drought.and.salinity.are.amides,.amino.acids,.and.polyamines..
The.accumulation.of.proline.on.dehydration.due.to.water.defcit.or.increasing.osmotic.pressure.
is.the.most.recent.information.concerning.the.osmoregulatory.role.of.proline.in.environmentally.
stressed.plants.

این فایل ورد (word) ترجمه در 21 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 26 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

155,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.