دانلود ترجمه مقاله یک روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع


دانلود ترجمه مقاله یک روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع

 

چکیده ــ در اینجا، یک روش برای تجزیه و تحلیل سیستم های توزیع شعاعی یا مش شده ضعیف، که بارهای وابسته به ولتاژ را تغذیه می کنند، توسعه داده شده است. فرآیند راه حل، بصورت تکراری می باشد، و در هر مرحله، بارها از طریق امپدانس هایشان شبیه سازی شده اند. بنابراین، در هر تکرار، لازم است که یک شبکه ی ساخته شده از امپدانس ها را، حل کرد؛ براین این نوع شبکه ها، می توان همه ی ولتاژها و جریان ها را بصورت توابع خطی از یک جریان مجهول (در سیستم شعاعی)، یا دو جریان مجهول برای هر مش مستقل (برای سیستم های مش شده)، بیان کرد. این روش، “رو به عقب” نام گذاری شده است؛ زیرا در صورت شبکه شعاعی، معادلات تکی، و در صورت شبکه های مش، سیستم خطی معادلات _که این جریان های مجهول در قالب آنها ظاهر می شوند_ را می توان با آغاز از گره های پایانی سیستم شعاعی، یا از گره های پایانی شبکه شعاعی شده (با ایجاد برش در شبکه های مش، ایجاد می شود)، تعیین کرد. پس از این که چکیده-وار روش b/f _که هم اکنون پرکاربردترین تکنیک برای حل شبکه های توزیع است_ را تشریح کردیم، روش شناسی راه حل ارایه شده ی خود را، هم برای سیستم های شعاعی و هم برای سیستم های مش شده (حلقه ای)، بطور دقیق ارایه می دهیم. سپس، روشی را که با آن می توان نقاط PV را لحاظ کرد، توصیف خواهد شد.

در پایان، نتایج بدست آمده از حل برخی شبکه هایی که پیش از این در نوشتجات مورد بررسی قرار گرفته بودند، توسط دیگر روش ها ارایه می شوند، تا عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.

کاربرد این روش، بازده ی آن را در حل شبکه های توزیع با حلقه ها و نقاط PV زیاد، نشان می دهد.

 

  1. مقدمه

روشی که هم اکنوان برای تجزیه و تحلیل سیستم های توزیع شعاعی ارایه می شود، روش رو به عقب/ رو به جلو (b/f) نام دارد، که برای بارهای با جریان ثابت، پاسخ را در یک تکرار، و برای بارهای نوع دیگر (بار توان ثابت، مرکب، یا غیره)، در 1 تکرار یا بیشتر، پاسخ را می یابد.

به خوبی می دانیم که سه گونه از روش b/f وجود دارد _که طبق نوع کمیت های الکتریکی که در هر تکرار، از گره های ترمینال شروع شده، و تا گره های منبع (جاروب رو به عقب) ادامه دارند، با هم متفاوت هستند_ محاسبه می شوند:

  1. روش شبیه سازی جریان، که در آن جریان شاخه ها تعیین می شوند؛
  2. روش مجموع توان، که در آن پخش بارهای شاخه ها، تعیین می شود؛
  • روش مجموع ادمیتانس، که در آن، گره به گره، ادمیتانس های نقطه تحریک محاسبه می شود؛

به عبارتی دیگر، سه صورت روش b/f، بارها را در هر تکرار به ترتیب توسط یک مدل جریان-ثابت، یک مدل توان-ثابت، و یک مدل ادمیتانس-ثابت، محاسبه می کنند. در مرحله ی رو به جلو، هر سه صورت b/f یکسان هستند، زیرا طبق کمیت هایی که در مرحله ی رو به عقب محاسبه می شوند، ولتاژ شین ها _با آغاز از گره ی منبع، و با ادامه تا گره های پایانی_ محاسبه می شوند. آنگاه از ولتاژها برای آپدیت استفاده می شود، طبق وابستگی بارها به ولتاژ، از کمیت ها در جاروب رو به عقب استفاده می شود تا یک تکرار دیگر، انجام شود.

Electrical Power and Energy Systems
A backward sweep method for power flow solution in distribution networks
A. Augugliaro, L. Dusonchet, S. Favuzza *, M.G. Ippolito, E. Riva Sanseverino
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, Università di Palermo, 90128 Palermo, Italy
a r t i c l e i n f o
Article history:
Received 17 December 2007
Received in revised form 8 September 2009
Accepted 25 September 2009
Keywords:
Backward/forward method
Radial and meshed distribution networks
PV nodes
Power flow
a b s t r a c t
A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are simulated by
means of impedances. Therefore, at each iteration, it is necessary to solve a network made up only of
impedances; for this kind of network, all the voltages and currents can be expressed as linear functions
of a single unknown current (in radial systems) or of two unknown currents for each independent mesh
(for meshed systems). The methodology has been called ‘‘backward” since the unique equation, in case of
radial network, and the linear system of equations, in case of meshed network, in which such unknown
currents appear can be determined by starting from the ending nodes of the radial system, or of the radialized network (obtained by means of cuts in meshed networks). After a brief presentation of the b/f
method, which is currently the most commonly used technique for solving distribution networks, the
solution methodology is detailed both for radial and for meshed systems. Then, the way in which PV
nodes can be considered is also described.
Finally, the results obtained in the solution of some networks already studied in the literature are presented with other methods, in order to compare their performances.
The applications show the efficiency of the proposed methodology in solving distribution networks
with many meshes and PV nodes.

این فایل ورد (word) ترجمه در 27 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 10 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *