محاسبه سریع و سرانگشتی وزن ساختمان

محاسبه سریع و سرانگشتی وزن ساختمان

به دست آوردن وزن ساختمان و یا محاسبه تقریبی وزن ساختمان یکی از مواردی است که به شدت در هر پروژه ای نیاز می شود ؛ هم برای برآوردهای هزینه های اولیه ساخت و هم برای محاسبه تقریبی برش پایه ساختمان در حین زلزله , قبل از محاسبات اصلی کاربردهای زیادی دارد. برای به دست آوردن محاسبه تقریبی وزن ساختمان ابتدا باید نوع ساختمان را تشخیص دهید.

محاسبه تقریبی وزن ساختمان فلزی با مهاربند

وزن  سرانگشتی ساختمان با سازه فلزی با مهاربند= مساحت زیر بنای یک طبقه * تعداد طبقات * (۰٫۹0- ۰٫75)

نکته:وزن هر یک متر مربع ساختمان فولادی با مهار بند چیزی در حدود ۷۵۰ تا ۹۰۰ کیلوگرم خواهد بود.


محاسبه تقریبی وزن ساختمان فلزی با سیستم قاب خمشی

وزن  سرانگشتی ساختمان با سازه فلزی با سیستم قاب خمشی= مساحت زیر بنای یک طبقه * تعداد طبقات * (1- 0.9)

نکته:وزن هر یک متر مربع ساختمان فولاد قاب خمشی در حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم یا ۱ تن می باشد.


محاسبه تقریبی وزن ساختمان بتنی

وزن  سرانگشتی ساختمان با سازه بتنی= مساحت زیر بنای یک طبقه * تعداد طبقات * (1.25- 1.1)

نکته:وزن هر یک متر مربع ساختمان بتنی در حدود ۱۳۰۰ کیلوگرم یا ۱٫۳ تن خواهد بود.

مثال) محاسبه تقریبی وزن ساختمان بتنی ساختمان 6طبقه با زیر بنای 120 متر بتنی
وزن ساختمان=120*6*1.2=864تن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.