سازه نگهبان و زمان برچیدن آن

سازه نگهبان و زمان برچیدن آن

سازه نگهبان چیست؟

در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم است که زمین به صورتی خاکبرداری شود که جداره های آن قائم یا نزدیک به قائم باشد. این کار ممکن است به منظور احداث زیر زمین ، کانال ، منبع آب و .. صورت گیرد. فشار جانبی وارد بر این جداره ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن ، و نیز سر بار های (surcharge) احتمالی روی خاک کنار گود می باشد. این سربارها می توانند شامل خاک بالاتر از تراز افقی لبه ی گود ، ساختمان مجاور ، بارهای ناشی از بهره برداری از معابر مجاور و … باشند. به منظور جلوگیری از ریزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از این خاکبرداری ، سازه های موقتی را برای مهار ترانشه اجرا می کنند که به آن سازه های نگهبان (retaining structures ; support systems) می گویند.


اهداف اصلی ایمن سازی جداره های گود با استفاده از سازه های نگهبان

  • حفظ جان انسانهای خارج و داخل گود
  • حفظ اموال خارج و داخل گود
  • فراهم آوردن شرایط امن و مطمئن برای اجرای کار

برچیدن سازه نگهبان

  • سازه نگهبان را زمانی می توان برچید که بخشی از سازه در دست احداث که بتواند رانش خاک را تحمل نماید ساخته شده باشد.
  • این سازه می تواند دیوار حایل سازه و یا تمام یا بخشی از قاب ساختمان باشد.
  • در صورتی که قرار باشد تمام یا بخشی از قاب ساختمان در دست احداث جایگزین سازه نگهبان بشود، باید در هنگام طراحی ساختمان این امر را مد نظر قرارداده و قاب را برای بارهای مزبور نیز طراحی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.