دانلود تحقیق آمار در پزشکی


دانلود تحقیق آمار در پزشکی

 

مقدمه:

اولین قدم در توصیف وتحلیل داده های آماری به طور معمول معرفی داده ها به صورت یک جدول یانمودار است. این راه آسانی برای خلاصه کردن داده هاست وبرای خواننده خصوصیات اصلی داده ها را مشخص می کند این طریقه در عمل ، داده ها را در یک شکل منسجم برای خواننده می کند که در غیر این صورت انبوهی از اشکال مبهم در پیش روی وی خواهد بود بدیهی است که نحوه ی ارائه ی دقیق داده ها به موضوع مطالعه ، روشها واهداف تحلیل آماری بستگی دارد.

کسانی که آمار مقدماتی وروشهای محاسباتی آمار را به واداشتن تئوری آمار به کار می‌برد اغلب با پرسشهای بیشماری روبرو می شوند. مثلاَ می پرسند«چرا در فورمول واریانس یک نمونه n  تایی گاهی n-1  دیده می شود؟»

«چرا معدل یک نمونه ی تصادفی از توزیع نرمال بهترین برآورد برای پارامتر میانگین است؟»« چرا فلان فرض آماری را یک آمار دان رد می کندوآمار دان دیگر رد نمی کند؟» آمار ریاضی یاتئوری آمار به اینگونه پرسشها پاسخ می دهد این تئوری را با وجود ریشه های تاریخی در حقیقت فیشرونیمان در آمار دان برجسته در سالهای 1930 بنا کردند وسپس دیگران دنبال کار آنها را گرفتنددر عصر ما دهها کتاب وصدها مقاله ی ارزنده در زمینه ی آمار ریاضی وکار برد آن در علوم ومهندسی ، علوم پزشکی ، علوم اجتماعی وتربیتی واقتصاد ومدیریت یافته می شود بااین حال پژوهش درباره‌ی آمار ریاضی ونوآوریهای سودمند برای روشهای آماری همچنان ادامه دارد.

در روش آماری داده ها یعنی اطلاعات عددی درباره امری ، را طبق قواعد خلاصه می‌کنیم وسپس جدولهای فراوانی وگرافهای آماری ارائه می دهیم در درس امتحان یااصول شانس وقوانین متغیرهای تصادفی آشنایی پیدا می کنیم در آمار ریاضی وبه یک نوع نتیجه گیری بنام( نتیجه گیری آماری) می پردازیم مفهوم آمار واحتمال یا «اندیشه آماری » عبارت است از جمع آوری داده های عددی درباره ی امری وتجزیه وتحلیل آنها بر اساس مدلهای آماری ونتیجه گیری آماری برای ارائه ی نظریه ای درباره ی آن امر در زبان روزانه آمار عبارت است از داده های عددی درباره ی امری که با مشاهد‌های متفاوت به دست آمده اند.

 

فهرست مطالب

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 1

اهمیت آمار در پزشکی ……………………………………………………………………….. 4

انواع داده ها ………………………………………………………………………………………… 6

داده ها و جدول فراوانی ……………………………………………………………………….. 7

نمودار میله ای بر حسب Fi (فراوانی مطلق) …………………………………………… 9

نمودار میله ای بر حسب F نسبی …………………………………………………………. 10

نمودار میله ای بر حسب درصد F نسبی ……………………………………………….. 11

نمودار میله ای بر حسب F تجمعی ………………………………………………………. 12

نمودار مستطیلی بر حسب Fi (فراوانی مطلق) ………………………………………… 13

نمودار مستطیلی بر حسب F نسبی ……………………………………………………….. 14

نمودار مستطیلی بر حسب درصد F نسبی ……………………………………………… 15

نمودار مستطیلی بر حسب F تجمعی …………………………………………………….. 16

نمودار چندبر میله ای ………………………………………………………………………….. 17

نمودار چندبر مستطیلی ……………………………………………………………………….. 18

نمودار دایره ای بر حسب درجه و درصد ………………………………………………. 19

نمودار ساقه و برگ …………………………………………………………………………….. 20

شاخص های مرکزی …………………………………………………………………………… 22

میانگین وزنی …………………………………………………………………………………….. 24

نمایه …………………………………………………………………………………………………. 25

منابع …………………………………………………………………………………………………. 26

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 29
حجم: 418 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *