سئوالات کارآفرینی


سئوالات کارآفرینی

 • ایده ها و دلایل کار آخر نیانه در کسب و کار زنان را بنویسید؟

اولین دلیلی که باعث شود این دلیل که در آنان ایده های کار آفریینی القا می شود، دلیل دیگری که اغلب اظهار می شود خشمی است که از محیط های کار قبلی خود دارند.

 • به نظر لوئیس هابر رئیس موشه NFWB دبیر و سرویس مالی موشه DELAVYVALLE زنان به چه دلیل کسب و کار خود را آغاز می کند؟

به نظر وی زنان به 2 دلیل کسب و کار خود را آغاز می کنند اول اینکه موفقیتهایی را که برای اجرای ایده های کارآفرینی وجود دارد می دهند یا اینکه برای خود همان کاری انجام می دهند که قبلاً برای کارفرمای خود انجام می دهند. وی می افزاید برای 44% از زنان اینها محرک اولیه است.

 • زنانی را که در ده سال اخیر کسب و کاری راه انداخته اند بیشتر از چه مشاغل بوده اند؟

بیشتر از مشاغل مدیریتی آمده اند تا از مشاغل کارمندی

 • از نظر زنان کارآفرین مهمترین مزایای کارآفرینی چیست؟

رئیس خود بودن و داشتن آزادی های بیشتر

 • رئیس دفتر مالی گروه TRAVELEVS در مورد اینکه چرا زنان مشاغل کارمندی را ترک می کنند، بنویسید؟

برای محیط های کاری جدید – که جوابگوی نیازشان باشد ترک می کنند اهمیتی حیاطی برای شرکت های بزرگ و معتبر آمریکایی دارد و نتیجه این امر می تواند به فراهم کردن اطلاعاتی برای خدمت رسانی بهتر به زنان کارآفرین کمک می کند.

 • راه حل را که بانک جهانی در مورد فقر زنان اعلام داشته را توضیح دهید؟

مشارکت آن هاغ در فعالیت های اقتصادی و این اقدام به رشد کل اقتصادی کمک بزرگی می کند.

 • یکی از مهمترین عوامل مساوی نبودن فرصت های اقتصادی زنان با مردان چیست توضیح دهید؟

تبعیض است که خانواده ها علیه دختران برای تحصیل قائل می شوند. این امر نه تنها چشم انداز زندگی زنان را در آینده دچار اختلال می کند بلکه با محروم کردن نیمی از نیروی کار از مشارکت در فعالیت های اقتصادی از رشد مناسب اقتصادی می کاهند.

 • به گزارش بانک اقتصادی به طور متوسط دستمزد زنان چند درصد است؟

22% پائین تر از مردان است

 • سئوالی را تحلیل گران اقتصادی مطرح کرده اند در مورد رشد اقتصادی به هبوط وضعیت زنان و ارتقای سطح زندگی و افزایش دسترسی به منابع اقتصادی رشد اقتصادی سبب خواهد شد؟

بستگی به ساختار اقتصادی هر کشور دارد.

 • در اقتصاد دانش محور موقعیت زنان چگونه است؟

قدرت و نفوذ اقتصادی وسیاسی زنان بسیار سریعتر از اقتصادهای دیگر رشد کردند.

 • چند مورد از علت های حضور زنان آفریقایی در عرصه اقتصادی را بنویسید؟
 1. تنها سواد خواندن و نوشتن دارند. 1. اعتماد کمتری به خود و توانایی هایش دارند. 2. اقتصاد این کشورها هنوز دانایی محور نیست. 4. در این قاره 80 % غذا توسط زنان تولید می شود و کار زنان برای ادامه حیات خانواده مهم است.
 • اهم موضوعات قابل تحقیق در کار آفرینی را نام ببرید؟
 1. جنبه های اقتصادی. 2. ویژگی های روانشناختی و خودی. 3. عوامل اجتماعی و نقش دولت. 4. آموزش کار آفرینی. 5. نقش شرکت های کوچک. 6. نش استراتژی و عوامل انسانی. 7. تکنولوژی.
 • بررسی علل و عوامل عدم موفقیت کارآفرینان در ایجاد کسب و کارهای جدید را بنویسید؟ (4 مورد)
 1. مطالعه و بررسی فرآیند ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان و ارائه الگوی رفتاری آنان در صنایع مختلف.
 2. بررسی شیوه های تأمین مالی برای حمایت از کارآفرینان.
 3. رویه ها و روش های مالی در موسسات کارآفرینی.
 4. نقش کارآفرینی و اشتغال زایی (بویژه جوانان).
 • سه مورد از ویژگی های روانشناختی و فردی را بنویسید؟
 1. بررسی ویژگی های شخصیتی و روانشناسی کارآفرینان فردی.
 2. بررسی متغیرهای تشکیل دهنده و نیازهای مختلف کارآفرینان در صنایع مختلف.
 3. تفاوت بین مدیران و کارآفرینان در بخش صنعت و خدمات ایران.
 • عوامل اجتماعی و نقش دولت را بنویسید؟ (5 مورد)
 1. بررسی ویژگی های جمعیتی شناختی کار آفرینان. 2. ارائه الگوی شبکه کارآفرینی در جامعه. 3. موانع کار در کشورهای جهان سوم. 4. نقش دولت در ایجاد مراکز آموزش و ترویج کارآفرینی. 5. بررسی نقش ساختارهای حقوقی و قانونی در توسعه کارآفرینی.
 • آموزش کارآفرینی را توضیح دهید؟
 1. طراحی دوره های آموزشی در سطوح دانشگاه. 2. ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش« آ » در کارآفرینی. 3. مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش کارآفرینان. 4. طراحی دوره های آموزشی در سطوح دانشگاه.
 • نقش شرکت های کوچک را توضیح دهد؟ (5 مورد)
 1. نقش شرکت های کوچک در توسعه اقتصادی. 2. بررسی و ارزیابی پروژه ها و فرصت های کارآفرینی. 3. مدیریت استراتژیک در موسسات کوچک و نقش کارآفرینی ادر تدوین استراتژیک. 4. نقش فرانشیز در اشتغال زایی و توسعه اقتصادی. 5. بررسی زمینه -های کارآفرینی در صنایع کوچک ایران.
 • نقش استراتژی و عوامل سازمانی را بنویسید؟ (3 مورد)
 1. نقش تیم مدیریت در کارآفرینی در سازمانها. 2. ارتباط چرخه عمر سازمان با کارآفرین. 3. اثر بخش در موسسات کارآفرینی و مقایسه با موسسات غیر کارآفرین.
 • ارتباط بین بازاریابی و کارآفرینی را بنویسید؟ (4 مورد)
 1. توسعه ساختارهای زیربنایی کارآفرینی در کشور. 2. نقش ساختار و استراتژی در موسسات کارآفرینی. 3. انحلال موسسات و شرکت ها در بخش های مختلف صنایع. 4. ایجاد تیم های کارآفرینی جهت رشد موسسه.
 • تکنولوژی اطلاعات چیست؟ (4 مورد)
 1. بررسی استفاده از تکنولوژی اطلاعات در کارآفرینی. 2. طراحی سیستم اطلاعات کارآفرینی در صنعت و خدمات. 3. فرآیند انتقال تکنولوژی و فرآیند نوآوری در شرکت های کارآفرینی. 4. طراحی سیستم های پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات کارآفرینی.
 • بین شروع یک کسب و کار و آغاز پروسه طرح بازار یابی شکاف کوچک ولی مهمی وجود دارد آن شکاف چیست؟

نداشتن ایده های راجع به بازاریابی و کالا و خدماتشان است.

 • چند تا از مهم ترین شانهدف مشخصه مردمان بازار را برشمرید؟ (3 مورد)
 1. این گروه در چه رده سنی قرارگرفته اند؟ کجا زندگی می کنند؟ 3. چقدر درآمد دارند؟
 • همه کسب و کارهای موفق بازاریابی دارند که توانسته اند این مجاری را بیابند و خودشان را با مهارت در آن جا دهند.
 • وقتی که ندانیم مخاطبان یک کانال تلوزیونی یا ایستگاه رادیویی یا مجله چه کسانی هستند بهترین راه کدام است؟

اینست که از مدیر فروش آگهی هایش را سئوال کنید زیرا آنها فواصل زمانی مشخصی نظر سنجی انجام می دهند تا میزان محبوبیت خودشان و نوع مخاطبشان را بشناسند.

 • قانون هفت را توضیح دهید؟

به این مفهوم که مشتری احتمالی باید بیش از اینکه به خرید اقدام کنید حداقل هفت بار نام جملات کلیدی کسب و کارتان را شنیده باشد.

 • در مورد قیمت گذاری کالا توضیح دهید؟

مشتریان بهترین کیفیت و کم ترین قیمت را خواستارند، البته باید بین کسب و کار موفق و دو کفه تراو تعادل برقرار باشد.

 • چند نکات پنهان در مورد بازاریابی را نام ببرید؟
 1. شناسایی بازار با هدف تبلیغات گسترده. 2. بهره گیی از توصیه مشاوران و مربیان بازار یابی و کسب وکار به همراه مدیریت منابع مالی.
 • تخقیق در کالا چه سودی برای فروشنده دارد؟

دیگر نیاز به ابداع کالا و خدمات جدید نخواهید داشت و هم مشتریان کنونی را حفظ می کنید و هم مشتریان بالقوه را به خریدار.

 • فاکتورهایی را که می توانید مشتری بالقوه از فروشگاه رقیب را به سوی شما بکشانند و بر عکس را بنویسید؟
 1. شیوه عرضه خدمات یا نحوه پرداخت. 2. جود سرویس تحویل کالا. 3. خدمات پس از فروش. 4. سیستم پاسخگویی تلفنی و گارانتی تفاوت در قیمت. 5. کیفیت کالا.
 • در مورد بلاگرها توضیح دهید؟

بلاگرها غالباً تنها 3/1 فضای تبلیغات خود را به قیمت های بالا به فروش می رسانند و بقیه این فضاها به قیمت هایی با تخفیف بسیار بالا به فروش می رسد و مانند هر تجارت دیگری که بر پایه بازار متغیر نا پایدار تبلیغات به فروش می رسد و مانند هر تجارت دیگری که بر پایه بازار متغیر نا پایدار تبلیغات نباشد باشد، مستعد شکست و زیان ناگهانی است و تهدید و ورشکستگی و زیان در آن نسبتاً شدید به نظر می رسد.

 • فناوری Adsense را تعریف کنید؟

زمانی که گوگل سیستمی انقلابی را ارائه کرد که به صاحبان سایت های شخصی اجازه می دهد در سایت هایشان به تبلیغات بپردازند.

 • براساس برخی از گزارش ها هم اکنون چند وبلاگ وجود دارد؟

پنجاه میلیون وبلاگ و هر یک ثانیه دو بلاگ به این تعداد اضافه می شود.

 • جف کرل مدیر ارشد بازاریابی شرکت نرم افزاری Logoworks و پشتیبانی مالی در مورد درآمد وبلاگ چه می گویند؟

بیش از شصت درصد درآمدها.

 • کمپل، از اینتا اعتقاد دارد دلیل عمده این کشش، خصوصیت تعاملی وبلاگ ها است که باعث غنای تبلیغ شود، چرا؟

چونکه تبلیغات در تمام اینترنت پخش می شود و  در ده ها هزار سایت خوانندگان در رابطه با آن نظر خواهند داد.

 • سایت برایان شوگر محتوی چه اخبار و شایعاتی است؟

او که در مورد افراد مشهور و سرشناسی که به سرعت در حال رشد است و ماهانه دوازده میلیون صفحه بازدید شده را ثبت می کند رقمی که مشهورترین وبلاگ ها سال ها طول خواهد کشید نابودن دست پیدا کنند و شوگر ارائه کرد و ارزش شرکت را به ده میلیون دلار افزایش داد.

 • شوگر می کوشید چگونه ترافیک وبلاگ خود را باراندازی می کند؟

او امید دارد که بتواند ترافیک وبلاگ خود را به 12  سایت فرعی که در دو سال آینده راه اندازی خواهد کرد هدایت کند که تمام این سایت ها مخاطبان کمتر از 35 سال را هدف گرفته اند.

 • آرمسترانگ باید پیوسته به نوشتن مطالب ادامه دهد چرا؟

چون بتواند ترافیک و درآمد تبلیغات را حفظ کند.

 • چرا آرینگتون اعلام کرده است که به طور متناوب با پیشنهادهای سرمایه گذاری 73 که فی مبلغ برخی به 5 میلیون دلار می رسد را رد کرده است؟چرا؟

زیرا نمی خواهد اختیارات نویسندگی و سرپرستی خود را از دست بدهد.

 • چند درصد از زنان آرزوی داشتن انعطاف پذیری بیشتر را به عنوان دلیل اصلی مشاغل قبلی خود ذکر کرده اند؟

51 %

 • چه جمله ای تجربه ی همیشگی 3/1 زنان است؟

تو از طرف روسا و ناظرین خود جدی گرفته نمی شوی.

 • چند درصد پول بیشتر و چند درصد انعطاف پذیری بیشتر را به عواملی دانسته اند که موجب بازگشت آنان به مشاغل و شرکت های قبلی شود؟

24% پول بیشتر و 11% انعطاف پذیری.

 • اغلب زنان کسب و کار خود را چگونه دنبال می کنند؟

کاملاً غیر مرتبط با مشاغل قبلی خود آغاز می کند و یا علایق شخصی خود را در حرفه خود دنبال می کنند.

 • زنان صاحب کسب و کار چند درصد بیشتر از مردان علایق شخصی خود را در کسب و کارشان پیگیری می کنند؟

14% زنان بیشتر از مردان 2% علایق خود را دنبال می کنند.

 • اکثر کار آفرینان دارای سابقه کار قبلی در بخش خصوصی هستند.
 • زنانی که در ده سال اخیر کسب و کاری راه انداخته اند بیشتر از چه مشاغلی آمده‌اند؟

از مشاغلی مدیریتی تا مشاغل کارمندی.

 • بر اساس برآورد کارشناسان سازمان ملل چند درصد زنان جهان جزء فقرا هستند؟

70 %.

 • روند مستقل کردن زنان از لحاظ اقتصادی در کشورهای ثروتمند و توسعه یافته را بنویسید؟

در کشورهای ثروتمند بسیار کم است و در کشورهای در حال توسعه موانع نهایی و بنیادین از رشد زنان در اقتصاد و در دسترسی ایشان به منابع اقتصادی زنان جلوگیری می کند.

 • زنان جهان بسیار کمتر از مردان به اعتبار و وام های بانکی برای کسب و کار دسترسی دارند؟

1%.

 • قدرت اقتصادی، نحوه تصمیم گیری زنان را به گونه ای تغییر می دهند که باعث رشد و رفاه کل جامعه شود.
 • امروزه در کشورهایی که ایجاد ارزش اقتصادی به بازو و کار فیزیکی بستگی دارد به طور طبیعی زنان از جایگاه مناسب برای ایجاد ارزش اقتصادی برخوردار نیستند.
 • در جوامع دیگری که ارزش اقتصادی حاصل تفکر و خلاقیت است نقش کدام جنس گسنرده تر است؟

زنان

 • به جای تمرکز صرف اعطای وام به زنان برای راه انداختن کسب و کارهای کوچک ضروری است بهتر است چه تغییری داد؟

بهتر است ساختار و محور اقتصاد را به سوی دانشو نرم افزار تغییر داد.

 • بر اساس تازه ترین برآوردها زنان چند درصد از چه تعداد جمعیت قاره آفریقا را تشکیل می دهند؟

52 % جمعیت 800 میلیون نفر.

 • زنانی که دارای ابزارهای اقتصادی و نیز منابع درآمدی هستند بیشتر از مردان در چه زمینه ای سرمایه گذاری می کنند؟

زمینه آموزش، رفاه خانواده و اجتماع

 • درآفریقا میزان برقراری ارتباط بین زنان کارآفرین چگونه است نسبت به مردان؟

برقراری ارتباط بین زنان بسیار بیشتر از ارتباطی است که مردان کار آفرین با هم برقرار می کنند.

 • در کشورهای ایالات متحده تعداد شرکت های تاسیس شده توسط زنان چند درصد رشد کرده و اکنون این واحدها چند میلیون نفر را در استخدام خود دارند؟

45% رشد کرده و 20 میلیون نفر.

 • کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها داشته است.
 • ضرورت داشتن مدل، الگوها و راهکارهای مناسب جهت آموزش، تربیت و استفاده بهینه از نیروی فعال و کارآفرین بیشتر می شود.
 • مردمان بازار هدف چه کسانی هستند؟

بقاء و دوام کسب و کارتان به تصمیمات آن بستگی دارد.

 • فاکتورهای گروه هدف را بنویسید؟
 • آگاهی از میزان تحصیلات
 • رده سنی مشتریان
 • همه‌ کسب و کارهای موفق بازاریابی دارند که توانسته اند این مجاری را بیابند و خودشان را با مهارت در آن جای دهند.
 • یک تبلیغات گران و پرزرق و برق تلویزیون می تواند شما و کسب و کارتان را معرفی کند.
 • چه رسانه‌ای را برای تبلیغ انتخاب باید کرد؟

رسانه ای که ما بین مشتریان بالقوه بیشترین طرفداران را دارد.

 • زمانی که می خواهید مشخصات برجسته کالایتان را معرفی کنید به چه ویژگی باید اشاده کرد؟

به منابه و فریت های هر ویژگی

 • شبکه گسترده جهانی چگونه رسانه ای است؟

رسانه‌ای است که به کسب و کار های کوچک اجازه می دهد بهع رایگان و یا با هزینه های ناچیز در آن ظاهر شده و خودشان را معرفی کنند.

 • یکی از تاکتیک های مقاومت در مقابل تغییر و تخولات بازار را توضیح دهید؟

بهره‌گیری از روشهای  متعدد بازاریابی و عرضه چند محصول و چند نوع خدمان است.

 • چرا باید به هیچ وجه اغراق نکرد و اعداد و ارقام را اعلام نکرد؟

زیرا وقتی مردم این نتایج را بشنوند تردید پیدا می کنند حتی اگر درست باشد و آن را دروغ می پندارند. شک و تردید مشتریان بالقوه هم یعنی کاهش فروش.

 • برای علاقه مند کردن مشتریان چه کار می توان انجام داد؟

پیام های تبلیغاتی، ایمیل های پاسخ به مراجعان، کارت پستال هایی که برایشان می فرستید و پیام های تبرک مناسبت های خاص و آگهی های بازاریابی.

 • پروسه های بازاریابی و تبلیغاتی را تا چه زمان باید ادامه داد؟

باید مدتها به سختی تلاش کنید تا به خواسته‌های خود برسید.

70-پروسه های بازاریابی و تبلیغات را تا چه زمانی باید ادامه داد؟

باید مدت ها به سختی تلاش کنید تا به خواسته تان برسید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *