دانلود پژوهش بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکت‌های مالی در طی بحران بدهی


دوره کارشناسی ناپیوسته حسابداری

بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکت‌های مالی در طی بحران بدهی

دانلود پژوهش بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکت‌های مالی در طی بحران بدهی

1-1- مقدمه
1-2- بحران بدهی
بحران بدهی سال 2007- 2005 به عنوان بدترین نگرانی موجود در ایالات متحده از رکود اقتصادی بزرگ در طی دهه ی 1930 شناخته شد. از آنجا که تاثیر کلی بحران های بدهی مشخص نیست، تقاضا برای بررسی تفاوت های میان شرکت های مالی کنترل کننده ی بحران قوی است. این تحقیق به بررسی کارایی متمرکز بر مشخصات شرکت ها و شرکت های مالی می پردازد. اولین بند از مقاله بر تاثیر کارایی بر موقعیت ریسک ایجاد شده با انگیزه های سهام سرمایه مربوط می شود. دومین بند هم بر تاثیر کارایی ریسک مدیریت با ساختار شرکت و سیستم مدیریت حسابداری مربوط می‌شود.

1-3- ریسک های غیر قابل مشاهده
می توان گفت که انتخاب ریسک شرکت و توانایی مدیریت ریسک آنها ، تفاوت در کارایی را در طی بحران بدهی شرح می دهد. با این وجود، ریسک های غیر قابل مشاهده ی شرکت ها بر کارایی آنها اثر می گذارد. این تحقیق بر این فرض است که بحران اعتباری شوک منفی بر سیستم مالی می باشد. این شوک موقعیت ریسک و مدیریت را از طریق کارایی آن نشان می دهد، یعنی شرکت هایی که ریسک بالاتری دارند و یا مدیریت ریسک ضعیف تری دارند ، بدتر عمل می کنند.

1-4-  بند 1: انتخاب شرکت های در خطر
اولین بند این مقاله انگیزه های ذخیزه کردن را توسط CEO و مدیر مالی شرکت و چگونگی شرح کارایی آن نشان می دهد.  این نظریه نشان می دهد که انگیزه های سهام سرمایه به تاثیر انگیزشی بر مدیریت و بر مقدار تلاشی که باید انجام شود و مقدار حذب ریسک اثر می گذارد. این نتایج از تحقیق ، نشان دهنده ی کارایی در طی بحران بدهی بوده و به نوع انگیزه های سهام سرمایه بستگی دارد. این نتایج شواهدی را نشان می دهد که منجر به کارایی کمتر در طی بحران بدهی و مالکیت موجودی با کارایی بالا است. این نتایج رابطه‌ی مثبت انتخاب و برآورد ریسک شرکت ها و مالکیت بازار را که تاثیر منفی بر ریسک شرکت دارد هم نشان می دهد.

1-5- بند 2: مدیریت ریسک شرکت
بند دوم به شرح ساختار شرکت و سیستم مدیریت حسابداری مربوطه می پردازد و این دو مشخصات شرکت ها تفاوت های کارایی را شرح می دهند. نظریه ها نشان می دهد که این مشخصات شرکت ها به مدیریت ریسک مربوط می شود. بحران بدهی شوکی را برای محیط و کارایی در طی بحران نشان داده و توانایی شرکت را در مدیریت ریسک شرح می دهد. این مساله نشان می دهد که شرکت هایی با ساختارهای انعطافی و تناسب میان سیستم های حسابداری مدیریت و ساختار آنها در طی بحران بدهی ، بهتر عمل می کنند.

1-6- محدودیت‌های پایان‌نامه
اولین محدودیت این تحقیق ماهیت غیر قابل مشاهده ی ریسک می باشد. در بیشتر موارد ، نتایج تحقیقنشان می دهد که مشخصات شرکت ها به شرح کارایی ریسک مربوط است. خواه ریسک انتخابی باعث مشخصات شرکت شود، در صورتی که مشخصات شرکت باعث ایجاد ریسک شوند، و یا حتی در مواردی که باعث ایجاد تفاوت در کارایی شوند،  فراتر از طرح این تحقیق می باشد. دوم آنکه ، بحران بدهی، که باعث ایجاد محیط بررسی پرباری است، ارتباط زیادی دارد که به دوره های زمانی دیگر مربوط نمی شود. درپایان باید گفت که این پایان نامه بر یک صنعت تمرکز دارد. این مساله این توانایی را به من داد تا محیط صنعتی خاصی را مانند از کنترل دولت خارج کردن بررسی کنم که عمومیت یافته ها را در صنایع دیگر محدود نمی کند.

 

فهرست مطالب

1-1- مقدمه. 1

1-2- بحران بدهی.. 1

1-3- ریسک های غیر قابل مشاهده. 1

1-4-  بند 1: انتخاب شرکت های در خطر. 2

1-5- بند 2: مدیریت ریسک شرکت… 2

1-6- محدودیت‌های پایان‌نامه. 3

2-1-  مقدمه. 4

2-2- دورنما 9

2-2-1-  تغییر در قوانین و اداره ی شرکت های مالی.. 9

2-2-2-  بحران بدهی در سال 2000. 10

2-3-  انگیزه و رشد فرضیه. 12

2-3-1- نظریه‌ی توافقی: تراز  انگیزه‌ها و اصول بازار. 12

2-3-2- نظریه ی خطر اخلاقی: جبران دارایی خالص و تلرانس ریسک : 14

2-3-3- تفاوت‌های انگیزه‌ی دارایی خالص، عملکرد ها در مقابل مالکیت سود. 16

2-4- نمونه‌ها و مدل ها 18

2-4-1- متغیرهای سود در این تحقیق.. 18

2-4-2- نمونه های مدل. 20

2-5- نتایج.. 28

2-5-1- مدل عایدی.. 28

2-5-2- مدل معادلات همزمان. 30

2-5-3- دقت تست‌ها: تست مستقیم ریسک…. 34

2-6- نتایج.. 38

2-6-1- خطر اخلاقی در مقابل نظریه ی تعهدی.. 38

2-6-2- تاثیر کارایی بر CEO و انگیزه های مدیران. 39

2-6-3- مفاهیم و محدودیت ها 40

3-1- مقدمه. 42

3-2- توسعه ی نظریه. 46

3-2-1- ریسک، MAS و کارایی.. 46

3-2-2-  مرکز گریزی و MAS. 47

3-2-3- ساختار ، MAS و  ریسک در صنعت مالی.. 49

3-2-3- ساختار ، MAS و  ریسک در صنعت مالی.. 51

3-3- متغیرها و برآورد آنها 54

3-3-1- عدم تمرکز. 54

3-3-2- مهارت mas. 54

3-3-3- عدم اطمینان محیطی.. 59

3-3-4- متغیرهای کنترل. 59

3-3-5- کارایی.. 60

3-4- مدل و نمونه. 61

3-5-  نتایج.. 65

3-5-1- آمار توضیحی.. 65

3-5-2- نتایج آنالیز کلمات… 67

3-5-3- ساختار و کارایی.. 70

3-5-4- MAS وکارایی.. 72

3-5-5- ساختار mas و کارایی.. 73

3-6- نتایج.. 74

3-6-1- محدودیت ها و مفاهیم تحقیق های بعدی.. 74

3-6-2- نتایج و یافته های کاربردی.. 74

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 99
حجم: 657 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *