دانلود جزوه آموزش Minitab


دانلود جزوه آموزش Minitab

دو جزوه آموزش Minitab نرم افزار ویژه کنترل کیفیت آماری که یکی در ۱۰ فصل و دیگری مربوط به جزوه دانشگاه صنعتی شریف است که توسط دکتر رفیعی تهیه شده است رو به صورت PDF از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید.

Minitab یک نرم افزار کنترل کیفیت آماری و مناسب برای پروژه های Six Sigma و بهبود کیفیت می باشد. این نرم افزار به عنوان یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر روی اعداد و تجزیه و تحلیل داده های خام شناخته شده است و در بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله آن می توان با تجزیه تحلیل آماری به طراحی آزمایشات پرداخت.

همچنین انجام برخی عملیات ها مانند تولید اعداد تصادفی که از توزیع های آماری خاصی مانند توزیع نرمال، کی دو، گاما، اف، برنولی، پواسون، بتا، وایبل و … پیروی می کنند، پرداخت. در واقع نرم افزار Minitab یکی از نرم افزارهای مطرح آماری می باشد که در برخی زمینه های علم آمار، از جمله کاربرد آمار در صنعت و اقتصاد از قابلیت های خاصی برخوردار می باشد.

فهرست مطالب جزوه آموزش Minitab :

فصل ۱: کار با Minitab

 • پنجره Data
 • پنجره Session
 • پنجره History
 • پنجره Info
 • نحوه کار با فایل ها
 • ذخیره سازی اطلاعات

فصل ۲: محاسبات در Minitab

 • نحوه استفاده از گزینه Calculator در منوی Calc
 • تولید اعداد تصادفی با استفاده از Minitab
 • انجام عملیات بر روی سطرها و ستون ها
 • نحوه درجه بندی اعداد
 • دسته بندی داده ها
 • محاسبه احتمالات در Minitab

فصل ۳: انجام کارهای آماری در Minitab

 • انجام کارهای آماری بر روی داده ها
 • محاسبه فاصله اطمینان برای میانگین جامعه هنگامی که انحراف معیار جامعه معلوم باشد
 • آزمون فرض در مورد میانگین جامعه هنگامی که انحراف معیار جامعه معلوم باشد
 • محاسبه فاصله اطمینان و آزمون فرض برای میانگین جامعه در حالتی که قدار انحراف معیار جامعه معلوم نباشد
 • بدست آوردن همبستگی بین دو یا چند متغیر
 • تست نرمال بودن متغیرها

فصل ۴: نمودارهای کنترل

 • طریقه رسم نمودار کنترل X
 • نمودارهای کنترل
 • نمودارهای کنترل وصفی

فصل ۵: قابلیت فرآیند

 • چارت پارتو
 • رسم نمودار علت و معلول (استخوان ماهی)
 • مطالعه خطی بودن اندازه گیری Linearity Study
 • محاسبه دقت اندازه گیری

فصل ۶: آنالیز واریانس

 • آنالیز واریانس یک طرفه
 • آنالیز واریانس دوطرفه
 • آنالیز واریانس برای حالت های Balanced ANOVA
 • مشاهده تأثیر فاکتور بر خروجی و اثر متقابل آنها
 • مشاهده نمودار باقیمانده
 • آنالیز میانگین

فصل ۷: انجام کارهای آماری در Minitab

 • کاربرد طراحی آزمایش
 • آزمایش های عاملی
 • طراحی عاملی ۲k و ۲۲
 • خطای استاندارد اثرها
 • طراحی عاملی برای ۳ فاکتور
 • طراحی آزمایشات

فصل ۸: رگرسیون

 • محاسبه رگرسیون
 • رگرسیون
 • بدست آوردن رگرسیون خطی
 • رسم نمودار باقیمانده

فصل ۹: قابلیت اطمینان

 • رسم نمودار بتا
 • رسم نمودار احتمال
 • رسم نمودار جریمه
 • رسم نمودارها در کنار هم
 • رسم نمودارهای چهار تابع

فصل ۱۰: کار با نمودارها

 • نحوه رسم نمودار با تیتر و زیرصفحه
 • نحوه رسم نمودار با خط های نمایش خاص
 • نحوه تغییر خط های کناری صفحه در نمودار
 • نحوه رسم نمودارهای Box plot
 • نحوه رسم چارت ها
 • رسم نمودار فاصله اطمینان
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: –
حجم: 5.03 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *