دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت ۲ دانشگاه پیام نور


دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت ۲ دانشگاه پیام نور

سرفصل های کتاب بررسی سیستم های قدرت ۲ :

فصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • تاریخچه صنعت برق
 • تاریخچه صنعت برق ایران
 • تولید انرژی الکتریکی
 • انتقال و توزیع انرژی الکتریکی
 • آینده انرژی الکتریکی
 • آنچه در این کتاب می خوانید

فصل دوم: مدل سازی سیستم قدرت

 • مقدمه
 • ماشین سنکرون
 • مدار معادل ماشین سنکرون
 • بررسی شرایط کار ماشین سنکرون
 • بررسی تأثیر برجسته بودن قطب ها در روابط ماشین سنکرون
 • مقادیر نسبت به واحد (پریونیت)
 • تغییر مبنای مقادیر نسبت به واحد
 • ترانسفورماتورها
 • ترانسفورماتور ایده آل
 • مدار معادل ترانسفورماتور
 • اتوترانسفورماتور
 • ترانسفورماتور سه فاز
 • مقادیر پریونیت در ترانسفورماتورها
 • ترانسفورماتور های سه سیم پیچه
 • مدل بار
 • دیاگرام امپدانس سیستم قدرت
 • مدار معادل تونن سیستم قدرت
 • مفهوم شین بینهایت

فصل سوم: ماتریس های امپدانس و ادمیتانس شبکه

 • مقدمه
 • ماتریسهای امپدانس و ادمیتانس
 • حذف شین
 • روش حذف یک شین
 • کاربرد Z bus در تعیین مدار معادل تونن سیستم قدرت
 • ترمیم ماتریس امپدانس شین
 • روش مستقیم تشکیل Z bus
 • تاثیر ترانسفورماتورهای متغییر در Y bus
 • تشکیل Y bus با استفاده از کامپیوتر

فصل چهارم: مطالعه پخش بار

 • مقدمه
 • رابطه کمیتهای الکتریکی در یک شین
 • انواع شین ها از دید مساله پخش بار
 • معادلات پخش بار
 • روش گوس سایدل
 • تسریع همگرایی در الگوریتم GS
 • محاسبه قدرت ها در مساله پخش بار
 • استفاده از کامپیوتر از پخش بار از روش GS
 • روش نیوتن رافسون
 • مقایسه روشهای گوس سایدل و نیوتن رافسون
 • روش decoupled در حل مساله پخش بار
 • روش fast decoupled در حل مساله پخش بار
 • روش پخش بار dc

فصل پنجم: کنترل توان اکتیو و راکتیو

 • مقدمه
 • کنترل توان راکتیو وولتاژ
 • کنترل قدرت راکتیو و ولتاژ توسط ترانسفورماتورهای متغییر
 • تزریق قدرت راکتیو به شبکه
 • خازن سری
 • کنترل توان اکتیو و فرکانس
 • پاسخ سیستم کنترل بار- فرکانس
 • کنترل کامل در سیستم کنترل بار- فرکانس
 • مناطق کنترل
 • سیستم تک منطقه ای
 • سیستم دو منطقه ای
 • سیستم سه منطقه ای

فصل ششم: بهره برداری اقتصادی از سیستم قدرت

 • مقدمه
 • تابع هزینه
 • توزیع اقتصادی بار با صرفه نظر از تلفات سیستم
 • تابع هزینه یک نیروگاه شامل m ژنراتور
 • توزیع اقتصادی بار بدون صرفه نظر از تلفات سیستم
 • تابع تلفات سیستم
 • محاسبه ضرایب تلفات
 • استفاده از کامپیوتر در توزیع اقتصادی بار ( پخش بار اقتصادی)

فصل هفتم: اتصال کوتاه متقارن

 • مقدمه
 • بررسی مدار RL سری در حالت گذرا
 • اتصال کوتاه در ماشین سنکرون بی بار
 • ولتازهای داخلی ماشین سنکرون باردار در حالت گذرا
 • محاسبه گذرا در سیستم قدرت باردار
 • کاربرد Z bus در محاسبات اتصال کوتاه متقارن
 • تاثیر مولفه dc در جریان اتصال کوتاه
 • استفاده از کامپیوتر در محاسبات اتصال کوتاه متقارن

فصل هشتم: اتصال کوتاه نامتقارن

 • مقدمه
 • معرفی مولفه های متقارن
 • قدرت بر حسب مولفه های متقارن
 • امپدانس های توالی
 • شبکه های توالی
 • شبکه های ت.والی ژنراتور سنکرون بی بار
 • امپدانسهای توالی در خطوط انتقال و ترانسفورماتورها
 • شبکه های توالی مثبت و منفی
 • شبکه های توالی صفر
 • کاربرد مولفه های متقارن در محاسبات اتصال کوتاه نامتقارن
 • اتصال کوتاه یک فاز به زمین در ژنراتور بی بار SLG
 • اتصال کوتاه دو فاز به زمین در ژنراتور بی بارLL
 • اتصال کوتاه دو فاز به یکدیگر در ژنراتور بی بارDLG
 • اتصال کواتاه نامتقارن در سیستم قدرت
 • تحلیل اتصال کوتاه نامتقارن با استفاده از ماتریس Z bus
 • اتصال کوتاه از طریق امپدانس

فصل نهم: پایداری سیستم های قدرت

 • مقدمه
 • مطالعه پایداری ماندگار
 • معادله نوسان
 • معادله نوسان سیستمهای چند ماشینی
 • معتادله قدرت زاویه
 • شرط وجود پایداری گذرا
 • معیار سطوح برابر
 • کاربردهای معیار سطوح برابر
 • بررسی پایداری سسیتمهای قدرت بزرگ
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 460
حجم: 9.95 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *