چشم پله یا چاه پله چیست؟

چشم پله یا چاه پله چیست؟

  • فاصله ی بیـن دو ردیف پله (یک ردیف رفت و یک ردیف برگشــت) را «چشم پله» مى نامند. این فاصله حداقل در حدود ۱۰ سانتی متر از یکدیگر می باشد.
  •  پله‌ی پیچ تزیینی دارای چشم پله بوده و ممکن است از فلز، چوب ‌یا بتن و سنگ ساخته شود.

ممنوعیت اجرای چشم پله

اجرای چشم پله  برای جلوگیری از دودکش شدن باکس راه پله ممنوع می باشد.

پله پا سگی(بدون چشم پله)

این پله یک نوع معمول و رایج از انواع پله است که در ساختمانهای عمومی و مسکونی استفاده می شود. این پله از دو پله ی مستقیم در جهت های مخالف تشکیل شده است که با یک پاگرد یا تعدادی پله ی مارپیچ از هم جداشده اند. پله ی پا سگی به این دلیل اینگونه نامیده می شود که شباهت بهپای سگ دارد. هنگامی که فضای موجود عرضی برابر با دو برابر عرض پله داشته باشد از پله ی پا سگی استفاده می شود.

پله با چشم پله باز

این پله شبیه به پله ی پا سگی است، با این تفاوت که دو پلهی مستقیم با یک چشم پله باز از هم جداشده اند.این نوع پله یک پله ی معمول است و معمولا در ساختمان های عمومی از آن استفاده می شود. عرض چاه پله ی باز بستگی بهفضای در دسترس دارد و از ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر متغیر است. دو سری پله ی مستقیم با یک پاگرد یا دو پاگرد و تعدادی پلهبه صورتی که در شکل زیر نشان داده شده است از هم جدا می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.