رویکرد ارزش رقابتی به سازمان را بطور مختصر توضیح دهید؟


رویکرد ارزش رقابتی به سازمان را بطور مختصر توضیح دهید؟

اثربخشی سازمانی در گرو شناسائی همه متغیرهای کلیدی در حیطه اثربخشی و سپس تعیین اینکه چگونه این متغیرها به هم مرتبط شوند. موضوع اصلی مورد تأکید این رویکرد این است که معیارهایی که شما در ارزیابی اثربخشی سازمان برای آنها ارزش قائل بوده و مورد استفاده قرار می دهید متکی به این است که شما چه کسی بوده و چه منافعی را مدنظر دارید. سهامدار، عرضه کنندگان مواد اولیه، مدیریت و … اگر بنا باشد یک سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند، ارزیآبی آنها از اثربخشی این سازمان کاملا متفاوت خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *