دانلود کتاب مبانی بهینه سازی سازه ها


دانلود کتاب مبانی بهینه سازی سازه ها

کتاب مبانی بهینه سازی سازه ها تألیف آر.تی. هفتگه و زد. گوردال و ترجمه دکتر محمدحسین ابوالبشری

سرفصل های کتاب مبانی بهینه سازی سازه ها :

فصل ۱: مقدمه

بهینه سازی تابع و بهینه سازی پارامتر

مبانی رابطه سازی مسئله

فرآیند حل

رابطه سازی تحلیل و طراحی

روش های کلی و ویژه

تمرین ها

مراجع

فصل ۲: ابزارهای کلاسیک در بهینه سازی سازه ها

بهینه سازی با استفاده از حساب دیفرانسیل

بهینه سازی با استفاده از حساب تغییراتی

روش های کلاسیک برای مسائل مفید

قیدهای موضعی و رویکرد مین ماکز (Minmax)

شرایط لازم و کافی بهینگی

کاربرد جواب های سری در بهینه سازی سازه ها

تمرین ها

مراجع

فصل ۳: برنامه ریزی خطی

تحلیل حد و طراحی سازه هایی که به صورت مسائل LP رابطه سازی می شوند

طراحی بتن پیش تنیده به کمک برنامه ریزی خطی

طراحی خرپاهای از نظر ایستایی معین، با کمترین وزن

حل ترسیمی مسائل LP ساده

یک برنامه ریزی خطی به شکل استاندارد

روش سیمپلکس

دوگانی در برنامه ریزی خطی

روش داخلی – الگوریتم کارمارکار

برنامه ریزی خطی عدد صحیح

تمرین ها

مراجع

فصل ۴: بهینه سازی نامقید

مینیمم سازی توابع یک متغیره

مینیمم سازی توابع چندمتغیره

روش های شبه نیوتن تخصصی

الگوریتم های جستجوی احتمالی

تمرین ها

مراجع

فصل ۵: بهینه سازی مقید

شرایط کان – تاکر

مسائل برنامه ریزی درجه دوم

محاسبه ضربگرهای لاگرانژ

حساسیت جواب بهین به پارامترهای مسئله

روش های تصویر گرادیان و گرادیان کاهش یافته

روش جهت های قابل قبول

روش های تابع جریمه

روش های ضرایب

روش های لاگرانژی تصویر شده (برنامه ریزی درجه دوم دنباله ای)

تمرین ها

مراجع

فصل ۶: سیمای بهینه سازی در عمل

تقریب های عام

فنون باز تحلیل سریع

برنامه ریزی خطی دنباله ای

بهینه سازی تقریبی غیرخطی دنباله ای

مسائل ویژه در ارتباط با بهینه سازی شکل

بسته های نرم افزاری بهینه سازی

مسائل آزمایشی

تمرین ها

مراجع

فصل ۷: حساسیت سیستم های گسسته

تقریب های تفاضل محدود

مشتقات حساسیت تغییر مکان ایستایی و قیود تنش

محاسبه حساسیت برای مسائل مقدار ویژه

حساسیت قیود پاسخ گذرا

تمرین ها

مراجع

فصل ۸: مقدمه ای بر تحلیل حساسیت متغیرها

تحلیل ایستایی خطی

تحلیل ایستایی غیرخطی و بارهای حدی

ارتعاش و کمانش

حساسیت شکل ایستایی

تمرین ها

مراجع

فصل ۹: روش های معیار بهینگی و دوگان

روش های معیار بهینگی شهودی

روش های دوگان

روش های معیار بهینگی برای یک قید

قیدهای متعدد

تمرین ها

مراجع

فصل ۱۰: بهینه سازی تجزیه ای و چندسطحی

رابطه بین رابطه سازی تجزیه ای و چندسطحی

تجزیه

جهت دهی و بهینه سازی چندسطحی

رهیافت های تابع جریمه و پوش

مسائل چندسطحی درخت باریک

تجزیه در محاسبات پاسخ و حساسیت

تمرین ها

مراجع

فصل ۱۱: طراحی بهینه سازه های ساخته شده از مواد مرکب چندلایه

پاسخ مکانیکی یک لایه

طراحی چندلایه

طراحی ترتیب چیدمان

کاربردهای طراحی

عدم اطمینان های طراحی

تمرین ها

مراجع

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 635
حجم: 5.09مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *