نکات کلیدی در تاریخ تحویل کارگاه ساختمانی


نکات کلیدی در تاریخ تحویل کارگاه ساختمانی

تاریخ تحویل کارگاه ساختمانی

 • کارفرما پس از مبادله پیمان تاریخ تحویل کارگاه نباید بیشتر از ۳۰ روز از تاریخ مبادله پیمان باشد.
 • برای تعیین تاریخ تحویل کارگاه (شروع به کار ) تنظیم صورت مجلس ضروری می باشد.
 • در صورت فسخ قرارداد از ناحیه پیمانکار او نمی تواند ادعای دیگری علیه کارفرما مطرح نماید. بنابراین در صورتی که پیمانکار در روزی که برای تحویل گرفتن کارگاه باید حاضر باشد حضور نیابد کارفرما می تواند بلافاصله پیمان رافسخ  و طبق ماده 46 و 47 با وی رفتار بنماید.

عدم قبول تحویل کارگاه توسط پیمانکار

 • پیمانکار حق ندارد از تحویل گرفتن کارگاه خودداری نماید در غیر اینصورت کارفرما می تواند پیمان را طبق ماده ۴۶ فسخ نماید.

عدم تحویل کارگاه توسط کارفرما

 • کارفرما حق ندارد  در تحویل دادن کارگاه به پیمانکار تاخیر نماید در غیر اینصورت با دو ضمانت اجرایی زیر مواجه می گردد:
  الف) برای تاخیر بیش از یک ماه تا ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه (هر کدام که کمتر است) ماهانه معادل ۲.۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه باید به پیمانکار پرداخت کند.
  ب)برای مدت مازاد بر یک ماه حداکثر تا ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ماه (هر کدام که کمتر است) باید به پیمانکار خسارت بپردازد.
 • پیمانکار می بایست عدم تحویل کارگاه توسط کارفرما را طی اظهارنامه کتبی به کارفرما اعلام نماید.

مدت پیمان

 • بر حسب ماه به صورت دقیق تعیین می گردد.
 • مدت پیمان در بند (ب) موافقت نامه کاملا تخمینی است وانجام موضوع پیمان به عوامل متعددی بستگی دارد که در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان قید شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *