دانلود ترجمه مقاله اشتباهات بزرگ مذاکراتی کارآفرینان


دانلود ترجمه مقاله اشتباهات بزرگ مذاکراتی کارآفرینان

ترجمه مقاله هشت اشتباه بزرگ مذاکراتی که کارآفرینان انجام می دهند – وایلی ۲۰۱۸

چکیده ای از مقدمه آغازین ” ترجمه مقاله هشت اشتباه بزرگ مذاکراتی که کارآفرینان انجام می دهند ” بدین شرح است:

کارآفرینانی که شغل آنها تبدیل ایده ها به محصولات یا خدمات جدیدی است که به ازای آنها بازار وجود دارد، به خود می بالند که نوعی تفاوت خلق کرده و نوآوری را پیش می برند. اما آنها تاثیرات متقابل عمده را از دست می دهندچون نمی دانند که چگونه چالش های مذاکراتی را کنترل کنند که تقریبا همیشه رخ می دهد. معمولا کارآفرینی شامل یک سری تعاملات بین موسسین، شرکاء، شرکاء بالقوه، سرمایه گذاران و دیگران در مراحل مختلف فرایند کارآفرینی-از مرحله بدوی است هنگامی که کسب و کار نوعی ایده بوده تا مرحله خروج که فروش کارآفرینی صورت می گیرد. ما دامنه کامل مذاکرات کارآفرینی را بررسی نموده و در پی تعیین رایج ترین اشتباهات مذاکره ای هستیم که کارآفرینان دچار آن می شوند و در این مقاله به توصیف هشت مورد از آنها می پردازیم. ما بحث می کنیم که آنها چگونه می آموزند تا از این اشتباهات خودداری کنند به ویژه از طریق آمادگی مناسب- و اینکه آنها چه راهبردهایی را مستقر می کنند تا بر اشتباهات غلبه کنند.

 

Entrepreneurs, whose job is to transform ideas into new products or services for which there is a market, pride themselves on creating disruption and driving innovation. But they often fumble key interactions because they don’t know how to handle the negotiation challenges that almost always arise. Entrepreneurship typically entails a series of interactions between founders, partners, potential partners, investors, and others at various stages of the entrepreneurial process – from the “seed” stage when the business is just an idea to the “exit” stage when the entrepreneur sells or departs. We have scrutinized the full range of entrepreneurial negotiations seeking to identify the most common negotiation mistakes that entrepreneurs make, and in this article we describe eight of them. We discuss how they can learn to prevent these mistakes – especially through proper preparation – and which strategies they can deploy to overcome the mistakes they do make.

این فایل pdf ترجمه در 15 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 13 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *