ویژگی های یک سیستم باز

 ویژگی های یک سیستم باز را نام برده و ویژگی وضعیت ثبات، همپایانی، آنتروپی منفی و دورانی را مختصراً توضیح دهید؟

عبارتند از: آگاهی از محیط  – باز خورد – ویژگی دورانی – آنتروپی منفی –  ثبات وضعیت –حرکت بسوی رشد و توسعه –  تعادل بین فعالیتهای نگهدارنده و انطباقی  –  همپایانی .

ویژگی دورانی؛ سیستم های باز چرخه­ای از حوادثند. ستاده­های سیستم امکاناتی را برای نهاده­های جدیدی که چرخه سیستم را تکرار می­کنند فراهم می­سازد. بایستی برای حفظ حیات سیستم درآمد دریافتی از مشتریان شرکت، کفاف پرداخت به سهامداران و دستمزد کارکنان و باز پرداخت وامها را بنماید.

آنتروپی منفی؛ آنتروپی یعنی میل به زوال – فورپاشی و فنا . یک سیستم بسته بواسطه عدم دریافت انرژی از محیط بتدریج گرایش به فنا خواهد داشت. در صورتی که سیستم باز بدلیل داشتن آنتروپی منفی می­تواند با کسب انرژی بیش از انرژی از دست داده از محیط خود را تجدید قوا نموده و ساختارش را حفظ کند و حتی رشد کرده و از مرگ رهایی یابد.

ثبات وضعیت؛ ورود انرژی به سیستم برای جلوگیری از آنتروپی، میزانی از ثبات در تبادل انرژی را موجب شده که این امر خود منجر به پایداری در سیستم می­گردد. اگر چه جریان مداوم و پیوسته نهاده­های جدید به داخل سیستم وجوددارد و جریان خروجی سیستم نیز حالت یکنواخت را داراست ولی ویژگی تعادل سیستم همچنان به قوت خود باقی می­ماند. پس یک سیستم باز ضمن آنکه در تبدیل نهاده­ها به ستاده های خود فعال بوده و تغییر می­کند اما در طی زمان از ثباتی نسبی برخوردار است.

همپایانی؛ یک سیستم می­تواند از شرایط اولیه مختلف بوسیله راه­های متعدد به یک هدف نهائی نائل آید. می­تواند با نهاده­ها و فرآیندهای پردازش مختلف اهدافش را محقق سازد. شما را ترغیب می­کند به جای اینکه تعداد محدودی راه­حل­های جدید را برای حل یک مسئله مدنظر قرار دهید در جستجوی تعداد زیادی راه­حل برآیید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.