آزمایش تعیین مقاومت پیوستگی بین فولاد و بتن

آزمایش تعیین مقاومت پیوستگی بین فولاد و بتن

آزمایش تعیین مقاومت پیوستگی بین فولاد و بتن

مقاومت پیوستگی بین فولاد و بتن بدین معناست که بتن اطراف یک میلگرد، حداکثر تا چه مقدار قادر به تحمل تنش پیوستگی و انتقال نیرو از میلگرد به بتن میباشد .

مقاومت پیوستگی فولاد و بتن معمولا بر اساس یکی از سه آزمایش زیر تعیین می شود.

۱- آزمایش بیرون کشیدگی

این آزمایش یک روش ساده برای اندازه گیری مقاومت پیوستگی در آزمایشگاه است.

در این آزمایش همان طور که در شکل ۱ – الف ملاحظه می شود، پس از قرار دادن یک میلگرد در یک استوانه بتنی، با ایجاد یک تکیه گاه فولادی بر سطح بتن ، میلگرد توسط یک جک به طرف بیرون کشیده می شود؛ بدین ترتیب بتن تحت فشار قرار گرفته و در آن ترک خوردگی ایجاد نمی شود.

آزمایش بیرون کشیدگی اصولا قادر به تعیین مقاومت پیوستگی در تیرها نیست؛ زیرا در این آزمایش بتن تحت فشار و فولاد تحت کشش قرار می گیرد؛ در حالی که در تیرها هم بتن و هم فولاد تحت کشش قرار می گیرند.

از طرفی در این آزمایش عکس العمل فشاری بتن در مقابل تکیه گاه فولادی به دلیل تفاوت در ضریب پواسون بتن و فولاد، ایجاد تنشهای اصطکاکی می کند که این تنشها در تیرها وجود ندارد.

لازم به ذکر است که اگر چه آزمایش بیرون کشیدگی نماینده ی رفتار پیوستگی فولاد و بتن در تیرها نیست، اما می تواند مقایسه ی خوبی از پیوستگی فولاد و بتن در حالتی که از فولادهای با سطوح ظاهری مختلف و یا طول گیرداری مختلف استفاده شده است، و یا انواع مختلفی از بتن مورد استفاده قرار گرفته است، فراهم کند. به همین دلیل این آزمایش هنوز هم با مقاصد ویژه مورد استفاده قرار می گیرد.

۲- آزمایش میلگرد درگیر در بتن

در این آزمایش که در شکل ۱-ب نشان داده شده است، یک میلگرد درگیر شده در یک استوانه ی بتنی از دو طرف تحت نیروی کششی قرار می گیرد.

با ازدیاد نیرو، ترکهای کششی در بتن ایجاد می شود و با رسیدن ترک به سطح میلگرد، تنش پیوستگی در امتداد ترک صفر شده و در بین دو ترک متوالی از میلگرد به بتن و از بتن به میلگرد توسعه می یابد.

تغییرات تنش پیوستگی در این حالت در شکل ۱-ب  نشان داده شده است.

شکل ۱- آزمایش های مقاومت پیوستگی بین فولاد و بتن

الف ) آزمایش بیرون کشیدگی

ب) آزمایش میلگرد درگیر در بتن و توزیع تنش پیوستگی

ج) آزمایش تیر

 

ملاحظه می شود که در این حالت نیز تنش های پیوستگی داخل و خارج نظیر آن چه در مورد پیوستگی خمشی توضیح داده شد ، اتفاق می افتند .

در آزمایش میلگرد درگیر در بتن، تعداد ترکها، فاصله ی ترک ها و عرض ترک در سطوح مختلف بار، می تواند به عنوان سنجشی از مقاومت پیوستگی محسوب شود.

این آزمایش شباهت بیشتری به رفتار میلگرد در یک تیر بتنی داشته وبا افزایش عرض ترک ها تحت بارهای بالاتر ، میتواند به گسیختگی پیوستگی بین فولاد و بتن منجر شود .

۳- آزمایش تیر

انواع گوناگونی از آزمایش تیر برای بررسی مقاومت پیوستگی میلگرد و بتن پیشنهاد شده و مورد استفاده قرار گرفته است که یکی از آنها در شکل ۱-ج نشان داده شده است.

در این آزمایش تا حدی شرایط یک تیر کنسولی ایجاد می شود و امکان تشکیل ترکهای مورب ناشی از عملکرد توأم خمش و برش وجود دارد؛ بنابراین می توان به طور واقع بینانه مقاومت پیوستگی بین میلگرد و بتن در رفتار خمشی را براورد نمود.سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + چهار =