نقشه خوانی سازه


نقشه خوانی سازه

نقشه های سازه دارای بخش های مختلفی است که هر مهندس عمران باید به تمامی جزئیات آن تسلط داشته و قادر به خواندن جزئیات و اطلاعات لازم از روی نقشه ها باشد.

موارد موجود در نقشه سازه

  • پلان های فونداسیون
  • پلان ستون گذاری
  • پلان تیرریزی
  • پلان تیپ بندی صفحه ستون ها در اسکلت فلزی
  • برش های طولی و عرضی تیرها
  • برش عرضی و ارتفاعی ستون
  • جزئیات مربوط به اتصالات
  • سازه نگهبان
  • دیوار برشی و یا حائل(در صورت وجود).

پلان فونداسیون

با توجه به پلان فونداسیون می توان تعداد، طول، محل قرارگیری میلگردها و قطر میلگردها را بدست آورد. در صورتی که فونداسیون به صورت نواری باشد می توان عرض نوارهای فونداسیون را در پلان ها مشاهده کرد.همچنین با توجه به دیتیل فونداسیون ارتفاع آن نیز مشخص می شود.

پلان تیر ریزی

در این پلان می توان ابعاد، موقعیت و نحوه اجرای تیرها در سقف هر طبقه از ساختمان را مشخص کرد.بنابراین می توان برای هر طبقه از ساختمان یک پلان تیر ریزی منطبق با شکل سقف آن طبقه ترسیم کرد.

پلان تیپ بندی صفحه ستون

همانطور که مشخص است در این پلان می توان تیپ بندی صفحه ستون ها را مطابق با جزئیات آن بدست آورد.

پلان ستون گذاری(تیپ بندی ستون ها)

ستون ها بر اساس ارتفاع، ابعاد و موقعیت از طرف مهندس محاسب، دسته بندی می شوند.از آنجایی که به ستون در لاتین Column گفته می شود، برای تیپ بندی ستون ها از حرف C استفاده می شود.

 برش های طولی و عرضی تیرها

در برش تیرها می توان طول وتعداد میلگردهای اصلی و تقویتی تیرها، محل اورلپ، قطر،تعداد و فاصله خاموت ها را بدست آورد.

برش ارتفاعی و عرضی ستون ها

در برش ستون ها می توان ،تعداد، طول و قطر میلگردها، قطر و فاصله خاموت های ستون، طول و محل اورلپ میلگردها را بدست آورد.

جزئیات اتصال

می توان با جزئیات اتصالات به خصوص در سازه های فلزی (مشخصات جوش،طول ورق های تقویت و . . .) آشنا شد.

دیوار برشی یا حائل

در این بخش تعداد، قطر و طول اورلپ میلگردهابدست می آید.

سازه نگهبان

تمامی دیتیل های مربوط به نوع سازه نگهبان باید موجود بوه و ارتفاع، قطر شمع را می توان از روی این جزئیات بدست آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *