دانلود جزوه جرم شناسی دکتر نجفی


دانلود جزوه جرم شناسی دکتر نجفی

جزوه جرم شناسی دکتر نجفی ابرند آبادی که در دانشگاه تهران، شهید بهشتی، مدرس و شیراز تهیه شده است را شامل هفت جزوه.

فهرست مطالب جزوه جرم شناسی دکتر نجفی :

کلیات

جزوه کلیات مبحث جرم شناسی توسط دکتر نجفی در سال ۱۳۷۰ در دانشگاه شیراز و برای مقطع کارشناسی تهیه و توسط غلامرضا جلالی تنظیم شده است که شامل مباحث زیر می گردد:

جرم شناسی و جنبه های آن

ادوار جرم شناسی

جرم شناسی چگونه به وجود آمد؟

پدیده مجرمانه

چرا انسان شناسی جنائی مطرح شد

موضوع و قلمرو جرم شناسی

کارایی جرم شناسی

تعریف جرم شناسی

ارتباط جرم شناسی با سایر رشته های علوم جنائی

تقابل های حقوق کیفری و جرم شناسی

دوران جرم شناسی عملی

جبر در حقوق کیفری و جرم شناسی

تولد و گسترش جامعه شناسی جنائی

مطالعه پدیده بزهکارانه و مجرم

مطالعه کیفی جرائم

عوامل روانی جرم

خصوصیات مربوط به روابط بزهکاری با محیط

چرا در کشورها هنوز جرم وجود دارد؟

مفهوم قابل تحمل بودن بزهکاری

اوصاف جرم شناسی

پیرامون مکاتب جرم شناسی

خصایص جرم شناسی واکنش اجتماعی

مختصر جرم شناسی

جزوه مختصر جرم شناسی دکتر دنجفی در سال ۱۳۸۷ در دانشگاه شهید بهشتی تهیه و توسط مجتبی جعفری تدوین شده است که به صورت PDF از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید و شامل مباحث زیر می گردد:

دیباچه

فصل یکم: کلیات جرم شناسی

فصل دوم: انحراف

فصل سوم: بزهکاری زنان و روسپی گری

فصل چهارم: پیشگیری

فصل پنجم: عدالت ترمیمی

فصل ششم: بزه دیده شناسی

فصل هفتم: جامعه شناسی جنایی

درآمدی بر جرم شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی

جزوه درآمدی بر جرم شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی دکتر نجفی که در سال ۱۳۸۴ در دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده و مجتبی جعفری، انتصار ابریشمی و زهرا ماهوی آن را تنظیم و خانم دکتر فاطمه قناد بازبینی ماهوی و تدوین کرده اند را به صورت PDF از لینک زیر می توانید دانلود نمایید. این جزوه شامل مباحث کلی زیر می گردد:

مبحث اول: بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری

گفتار اول – تفاوت جرم شناسی و حقوق کیفری

گفتار دوم – گونه شناسی جرایم و اهداف آن

گفتار سوم – سازمان یافتگی جرایم اقتصادی

مبحث دوم: بزهکاری یقه سفیدی و حقوق کیفری اقتصادی

گفتار اول – ضرورت مطالعه بزهکاری اقتصادی و یقه سفیدی

گفتار دوم – از حقوق کیفری تجاری تا حقوق کیفری اقتصادی

گفتار سوم – تمایز میان بزهکاری اقتصادی و جرایم عمومی: رهیافت نوین

مبحث سوم: جرم شناسی نظری و حقوق کیفری اقتصادی

گفتار اول – نظریه شخصیت جنایی ژان پیناتل (نظریه روان شناختی)

گفتار دوم – نظریه فشار مرتن

گفتار سوم – نظریه های مربوط به محیط اقتصادی

گفتار چهارم: نظریه های چندعاملی

ضمائم

حقوق کیفری اقتصادی (خلاصه تقریرات)

جزوه حقوق کیفری اقتصادی (خلاصه تقریرات) دکتر نجفی در دانشگاه شهید بهشتی که توسط عاطفه انصاری تنظیم و توسط دکتر فاطمه قناد و امین جعفری در سال ۱۳۸۶ ویرایش ماهوی شده است و شامل مباحث زیر می گردد را به صورت PDF می توانید دانلود کنید.

مقدمه

گفتار اول: مفهوم حقوق کیفری اقتصادی

گفتار دوم: ویژگی های حقوق کیفری اقتصادی

گفتار سوم: جایگاه حقوق کیفری اقتصادی در نظام حقوقی داخلی

گفتار چهارم: ویژگی های حقوق کیفری اقتصادی در نظام حقوقی ایران

گفتار پنجم: ویژگی های جرایم اقتصادی از منظر اسناد منطقه ای و بین المللی با تمرکز بر کنوانسیون مریدا

بازپروری بزه کاران

جزوه بازپروری بزهکاران بخشی دیگر از جزوه جرم شناسی دکتر نجفی که در دانشگاه تربیت مدرس تدریس می شود و توسط سلمان عمرانی تنظیم و توسط قاسم کرامت در سال ۱۳۸۶ بازبینی شده است را به صورت PDF از لینک زیر می توانید دانلود نمایید. جزوه بازپروری بزهکاران شامل مباحث کلی زیر می شود:

درآمد

گفتار اول: مفاهیم و اهمیت موضوع

گفتار دوم: جرم شناسی بالینی

بزه دیده شناسی علت شناختی

جزوه بزه دیده شناسی علت شناختی که یکی از بخش های جزوه جرم شناسی دکتر نجفی است که در دانشگاه شهید بهشتی تدریس می شود و توسط مجید صادق نژاد نائینی تنظیم و توسط دکتر مهرداد رایجیان اصلی در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶ بازبینی شده است را به صورت PDF از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید. مباحث کلی این جزوه عبارتند از:

مقدمه

دلایل توجه به بزه دیده (شاکی / مجنی علیه) در دهه های اخیر

بزه دیده شناسی علمی / اولیه / جرم شناسانه

بررسی تاریخی

گونه شناسی بزه دیده

گونه شناسی بزه دیدگان از دیدگاه هنتیگ

گونه شناسی بزه دیدگان از دیدگاه عزت فتاح

گونه شناسی بزه دیدگاه از دیدگاه شافر

بازتاب بزه دیده شناسی علمی (علت شناختی) در حقوق ایران

بازتاب بزه دیده شناسی علمی در جرم شناسی کاربردی

جنبه های کاربردی بزه دیده شناسی

ویژگی های کلینیک بزه دیده

جرم شناسی تروریسم

جزوه جرم شناسی تروریسم دکتر نجفی که در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه تهران توسط امیر باستانی و مهدی نوروزیان تنظیم و توسط کریم صالحی بازبینی شده است و شامل مباحث زیر می شود را به صورت PDF می توانید دانلود نمایید.

علت انتخاب موضوع

تروریسم و جرایم مالی و اقتصادی

تروریسم مبحثی قدیمی با مصادیق نوین

حقوق کیفری افتراقی در مبارزه با تروریسم

عدول از دادرسی عادلانه

حقوق کیفری تروریستی

رژیم کیفری مشدد برای مبارزه با تروریسم

حکومت ها: سیبل جرایم تروریستی

تروریسم به عنوان یک جرم بین المللی

تعارض پیشگیری از جرم با حقوق شهروندی

تعادل حقوق کیفری و حقوق بین المللی در مسیر مبارزه با تروریسم

تروریسم چیست؟

تروریسم به مثابه جرمی بین المللی

جرم تروریستی جرمی سازمان یافته نیست

تاریخچه تروریسم

تعریف تروریسم

رویکردهایی در زمینه تعریف تروریسم

تیپولوژی یا گونه شناسی تروریسم

طبقه بندی تروریسم براساس منبع و جایگاه اجتماعی

ارکان جرم تروریستی

جمع بندی

تروریسم در حقوق فرانسه

اشتراکات جرم سیاسی و جرم تروریستی

وجوه افتراق جرم سیاسی و جرم تروریستی

رابطه حقوق کیفری داخلی و حقوق بین المللی کیفری

جرایم تروریستی: از عرصه بین المللی به حقوق داخلی

سیاست آیین دادرسی کیفری فرانسه در قبال جرایم تروریستی

سزادهی در جرایم تروریستی

نتیجه گیری

مجازات جرایم تروریستی در فرانسه

حقوق ایران و جرایم تروریستی

لایحه مبارزه با جرایم تروریستی

تعریف تروریسم در لایحه

قانون کیفری مربوط به راه آهن

قانون مجازات اخلالگران در صنایع

چرا تروریسم در قوانین ما وجود ندارد؟

اعمال تروریستی علیه اشخاص

سازمان یافتگی در جرایم تروریستی

ویژگی های جرایم سازمان یافته

کلیات جرم شناسی

منابع و ماخذ

فرمت فایل: Pdf
تعداد فایل: 7
حجم: 8.43 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *