الزامات محل توقف خودرو در پارکینگ ها


الزامات محل توقف خودرو در پارکینگ ها

الزامات محل توقف خودرو و دسترسی و فضاهای عمومی

 • توقف خودرو ها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای دسترسی و استفاده از انباری غیر و فضاهای عمومی و تأسیساتی ایجاد نماید.
 • در پارکینگ های متوسط و بزرگ جهت تأمین مورد فوق اضافه کردن حداقل “شصت سانتی متر“(60 سانتیمتر) به طول یا عرض محل توقف خودرو الزامی است.
  A . . . . . . . مسیر دسترسی
  B. . . . . . . عرض محل توقف خودرو + m 0.06
  C . . . . . . . عمق محل توقف خودرو

توقف خطی اتومبیل ها:

 • در توقف های خطی اتومبیل ابعاد توقف یک اتومبیل ۶۰/۲×6 متر و عرض محل مانور مجاورآن حداقل 3/4 متر می باشد.

نکات تکمیلی توقف اتومبیل

 • در شرایطی که یک اتومبیل در مجاور اتومبیل دیگر بنا به ضرورت طراحی جلوتر توقف نموده است ، ضمن رعایت دهانه استاندارد توقف دو اتومبیل ، قسمت مجاور عارضه فیزیکی برای اتومبیل جلوتر معادل دهانه مفید توقف یک اتومبیل می باشد.
  A – دهانه استاندارد جهت پارک یک خودرو
  B – دهانه استاندارد جهت پارک دو خودرو
 • با استفاده از تدابیر مناسب ، تعیین محدوده توقف هر خودرو در کفسازی پارکینگها درشرایطی که آیتم های سازه ای و اجرائی کنترل کننده محل توقف نباشد ، الزامیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *