دانلود کتاب الگوی مسکن ارومیه با توجه به شیوه زندگی در گذر زمان


دانلود کتاب الگوی مسکن ارومیه با توجه به شیوه زندگی در گذر زمان

کتاب الگوی مسکن ارومیه با توجه به شیوه زندگی در گذر زمان (از دوره قاجار تا دوره معاصر) نوشته دکتر سیدعباس یزدانفر، مهسا ضرابی الحسینی، زهره ناصردوست و دکتر سیدباقر حسینی .

فهرست مطالب کتاب الگوی مسکن ارومیه :

مطالعات

چهارچوب و روش تحقیق

تعیین چارچوب تحقیق

محتوا و روش انجام تحقیق

شناخت شهر ارومیه

وجه تسمیه شهر

بافت شهر ارومیه

قومیت، دین و زبان

ویژگی های اقلیمی و طبیعی

وضع اقتصادی

خانه های سنتی و شیوه زندگی در آنها

معرفی خانه های سنتی

تحلیل کالبدی خانه های سنتی

توصیف شیوه زندگی در خانه های سنتی

تحلیل شیوه زندگی در خانه های سنتی

تطبیق فرهنگ و شیوه زندگی با کالبد خانه های سنتی

خانه های سنتی معاصر و شیوه زندگی در آنها

معرفی خانه های سنتی معاصر

تحلیل کالبدی خانه های سنتی معاصر

الگوی پلان خانه های سنتی معاصر

شیوه زندگی در خانه های سنتی معاصر

خانه های معاصر و شیوه زندگی در آنها

معرفی خانه های معاصر

تحلیل کالبدی خانه های معاصر

الگوی پلان خانه های معاصر

توصیف شیوه زندگی در خانه های معاصر

تحلیل شیوه زندگی در خانه های معاصر

تطبیق فرهنگ و شیوه زندگی با کالبد خانه های معاصر

مقایسه خانه های سنتی تا معاصر

مقایسه کالبدی خانه های سنتی تا معاصر

مقایسه واژه شناسی فضاها

سیر تحول شکل کلی خانه ها

سیر تحول الگوی پلان

بررسی همپوشانی الگوهای موجود از قاجار تا قبل از انقلاب اسلامی

مقایسه سطح اقتصادی، تعداد طبقات، مساحت زمین، زیربنا و حیاط

سیر تحول شیوه زندگی

مقایسه سازماندهی فضا براساس فعالیت از دوره سنتی تا معاصر

تطبیق سیر تحول شیوه زندگی با کالبد خانه از دوره سنتی تا معاصر

منابع

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 170
حجم: 27.2 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *