نکات کلیدی وضعیت شکل ابعاد و پلان ساختمان


نکات کلیدی وضعیت شکل ابعاد و پلان ساختمان

طول و عرض زمین

  • طول ساختمان نباید از سه برابر عرض ساختمان تجاوز کند.
  • حداقل عرض هر قطعه مسکونی ۸ متر است.
  • نسبت به هر ۲ محور اصلی قرینه و یا نزدیک به قرینه باشد.

پیش آمدگی و پس رفتگی

پیش آمدگی: پیش آمدگی از امتدادی که برای ساختمان معین شده حساب خواهد شد ولو اینکه ساختمان در این امتداد نباشد.

  • پیش آمدگی و پس رفتگی نامناسب نداشته باشد.
  • طول یا عرض پیش آمدگی باید بزرگتر از عرض پیش آمدگی باشد.
  • طول یا عرض پیش آمدگی باید از یک پنجم طول و عرض شکل اصلی پلان کوچکتر یا مساوی باشد.
  • از احداث اختلاف سطح در یک طبقه ساختمان حدالامکان پرهیز شود.
  • در خیابان های بیش از ۲۸متر به احداث بالکن به عرض حداکثر ۱.۲۰ متر مشروط به اینکه ارتفاع کف معبر تا زیر بالکن ۳.۵متر مجاز است.
  • ایجاد پیش آمدگی روی پخ به میزان حداکثر ۱.۵متر از ارتفاع ۳.۵متر به بالا مجاز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *