دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در بیمارستان امام خمینی

دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در بیمارستان امام خمینی

بخش اول: مقدمه و تعاریف

مقدمه

سالهاست که کشورهای سراسر جهان مفهوم کیفیت را به سیستم های بهداشت و درمان خود واردنموده اند؛ زیرا امروزه صرفاً فراهم نمودن و ارائه خدمات بهداشتی  درمانی مد نظر نیست، بلکه دریافت کنندگان خدمات، خواستار دریافت مراقبت های بهداشتی  درمانی باکیفیت هستند. سیر تحول تدوین استانداردها در کشورهای مختلف نشا ن می دهد که استانداردهای بیمارستانی از شکل صرفاً ساختاری و دستوری، به استانداردهای متکی بر ارتقای مستمر کیفیت و مدیریت جامع کیفیت تغییریافته اند. به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا که سابقه چشمگیری در تدوین استانداردهای بیمارستانی دارد، این تحول از استانداردهای حداقلی آغازشد که ازسوی کالج جراحان آمریکا اعلام شد و ساختار اصلی واحد درمانی را ترسیم می نمود و تا جایگزینی فلسفه ارتقای مستمرکیفیت به جای نگرش سنتی تضمین کیفیت ادامه یافت.

بطور کل، استانداردهای ارزیابی فرایند، پیامد و ساختاری به تدریج جایگزین استانداردهای ارزیابی سنتی صرفاً مبتنی بر داده ها و ساختارهای فیزیکی شده است. البته این تغییر نگرش با برنامه های مدون برای آشنایی مدیران و تصمیم گیرندگان همراه بوده و سال ها به طول انجامیده است تا اجرای برنامه های

مدیریت جامع کیفیت  در دنیا، در دستورکار متولیان نظام سلامت قرارگیرد و از تحمیل این برنامه به صورت دستوری نیز اجتناب گردد.

 

بیمارستان

کمیته تخصصی سازمان بهداشت جهانی “بیمارستان”  را به عنوان یک بخش جامع ازسازمان پزشکی  اجتماعی تعریف کرده است که برای جمعیت تحت پوشش خود، خدمات بهداشتی  درمانی کاملی شامل درمان، تشخیص، پیشگیری و سرپایی فراهم می کند.

» بیمارستان «مرکزی است برای آموزش کارکنان بهداشتی درمانی و تحقیقات زیستی اجتماعی؛ بنابراین، ازلحاظ عملی» بیمارستان «  مؤسسه ای است که مراقبت های پرستاری و پزشکی را برای بیماران بستری فراهم می آورد.

سایر فعالیت های بیمارستان شامل توانبخشی به بیماران بستری و سرپایی،پژوهش های اپیدمیولوژی بالینی و تحقیقات سازمانی و اجتماعی است.

 

بخش دوم: آشنایی با بیمارستان  امام خمینی (ره) پارس آباد مغان

معرفی بیمارستان

بیمارستان امام خمینی(ره) پارس آباد مغان به عنوان بزرگترین و مجهزترین بیمارستان عمومی منطقه شمالی استان اردبیل محسوب می شود. ارائه خدمات درمانی مناسب و پوشش اکثر تخصص های درمانی مورد نیاز مردم منطقه زمینه جلب اعتماد و مراجعه گسترده مردم جهت استفاده از خدمات را فراهم ساخته است.

در سالهای اخیر نسبت به گسترش بخش های بالینی بستری بیماران و تخصصی تر نمودن آنها در جهت ارائه خدمات مطلوب اقدامات لازم مفیدی صورت گرفته است، این اقدامات در جهت حل مشکل بوده و در جهت برطرف نمودن آنها و جوابگویی به نیازهای درمانی مردم، اقدامات اساسی ضروری بنظر می رسد که امید است با تکمیل و راه اندازی ساختمان جدید بیمارستان در سال آینده باری عظیم از مشکلات ساختاری که سد راه بسیاری از برنامه ها بوده و توان ارائه خدمات مورد نیاز را کاهش می دهد برداشته شود.

در حال حاضر این بیمارستان شامل بخش های اورژانس، جنرال مردان با 27 تخت فعال، داخلی زنان با 14 تخت فعال، جراحی زنان با 30 تخت فعال، مامایی با 12 تخت فعال، کودکان با 31 تخت فعال، سی سی یو با 7 تخت فعال، آی سی یو با 5 تخت فعال، اتاق عمل با 4 اتاق فعال جراحی، بخش های پاراکلینیکی آزمایشگاه، رادیولوژی و مرکز سی تی اسکن با فعالیت شبانه روزی و درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی میباشد.

 

مدیریت و برنامه ریزی راهبردی

چنانچه برنامه ریزی بر اساس مدیریت راهبردی صورت گیرد، سازگار با ارزش ها و باورها بوده و موجب دگرگونی اساسی در تغییر ساختار و رفتارها و اداره امور بر اساس برنامه ریزی نظام مند ، شاخص پذیر ،هدف دار و قابل وصول خواهد شد .

مدیریت راهبردی را باید با توکل به خدا و تعلق فرهنگی و سرزمینی شروع نمود. در مدیریت راهبردی گذشته ، حال و آینده سازمان و محیط پیرامون آن بررسی می شود. لازمه این مدیریت ، مدیریت بر درون و آشنا با محیط بیرون بوده و با تعامل عوامل بیرونی و درونی ، اهداف محقق خواهد شد.

در حقیقت نقاط قوت و ضعف را شناسایی و فرصت ها و تهدید ها را در برنامه دخیل خواهیم داد و اصل را برنامه ریزی نیروی انسانی می دانیم که سرمایه اصلی توسعه می باشد.

پیامبر گرامی اسلام (ص) از سوء مدیریت امت بیمناک بودند نه از فقر امت

 

رسالت (Mission) بیمارستان

فلسفه وجودی بیمارستان‌ ارائه خدمات آموزشی درمانی با بالاترین کیفیت و با هزینه ای مناسب با بکارگیری مدیریت زمان در محیطی دلپذیر و با حفظ کـرامت انسانی مراجعین می باشد، نقطه عطف خـدمات بیمارستان بکارگیری شیوه های نوین مدیریت بیمارستانی در ارائه خدمات ممتاز به کلیه مشتریان می باشد.

 

چشم انداز(Vision) بیمارستان

ما تمام تلاش خویش را بکار می بندیم تا با ایجاد نگرش صحیح به انسان ها و با رویکرد مدیریت جامع عملکرد (TQM) و سیستم اطلاعات مدیریتی (HIS ) با تکیه بر اصول مهارت ، منزلت و اعتقاد به منشور حقوق بیمار ، در نهایت احترام و دلسوزی خدماتی فراتر از انتظار و منحصر به فرد در محیطی آرام و صمیمی و بر اساس برنامه چشم انداز ایران 1404 کشور در بخش سلامت به مشتریان ارائه نمائیم .

 

فهرست مطالب

بخش اول : مقدمات و تعارف…………………………….. 2

بخش2: آشنایی با بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد مغان………………………….. 3

شرح وظایف مدیریت بیمارستان………………… 4

شرح وطایف کارشناس مسئول حاکمیت بالینی…………………… 5

معرفی واحد بهبود کیفیت و اعتبار سنجی بینارستان…………. 6

رسالت کمیته حاکمیت………………. 7

تدارکات و انبارهای عمومی بیمارستان…………. 9

شرح وظایف انباردار…………………. 10

تجهیزات بخش……………. 12

آشنایی با واحد امور مالی و بودجه……………………. 13

بخش اورژانس……………………… 15

وظایف بخش اورژانس…………………. 15

مشکلات………………………………. 16

بخش درمانگاه…………… 17

توضیحات بازدید……………. 17

واحد آزمایشگاه………………………. 18

لیست آزمایشات……………….. 19

مشکلات و تجارب…………………….. 22

بخش تصویربرداری…………………… 23

هدف و وظایف بخش……………………………. 25

بخش ماموگرافی…………………………. 26

بخش دیالیز………………………… 28

معرفی بخش ICU…………….. 30

معرفی بخش CCU……………. 31

دفتر پرستاری بیمارستان………….. 33

کارشناس پرستاری……………………. 35

کارشناس طرح…………… 36

معرفی اتاق عمل بیمارستان……………… 37

خدمات و وظایف مرکز بخش استریل………………………… 39

موقعیت بخش استریل………………………….. 41

چگونگی گردش ایزار در بخش استریل……………………….. 42

آشنایی با لندری…………………….. 43

معرفی واحد تغذیه بیمارستان…………… 45

معرفی واحد تاسیسات بیمارستان………………….. 46

واحد لوله کشی ، لوله کشی و فاضلاب…………… 48

معرفی واحد گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد مغان………….. 49

موارد عدک انطباق……………………. 50

تحلیل و نتیجه گیری…………………………… 51

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 53
حجم: 843 کیلوبایت

149,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.