دانلود بررسی مسئولیت مدنی رحم جایگزین


دانلود بررسی مسئولیت مدنی رحم جایگزین

چکیده:

حاملگی با استفاده از رحم جایگزین به روشی اطلاق می شود که طی آن جنین های یک زوج نابارور به رحم یک زن بارور سالم (میزبان) منتقل می شود و پس از طی حاملگی و زایمان نوزاد به والدین اصلی (ژنتیک) تحویل داده می شود.
رحم جایگزین سال هاست که به عنوان روشی برای بچه دار شدن مورد استفاده قرار گرفته است. اولین نوزاد به دنیا آمده به دنبال این روش درمان از رحم خواهر زن نابارور در سال 1989 در امریکا گزارش شده است. زوجین مناسب برای این روش انتخاب و مورد مشاوره قرار می گیرند و جنبه های درمانی برای آنها شرح داده می شود تا از اعضای وابسته یا غیر وابسته به خانواده برای درمان انتخاب کنند.در این کار تحقیقی با موضوع مسئولیت مدنی رحم جایگزین سعی شده است با عنایت به دو موضوع بسیار مهم یعنی قراردادهای رحم جایگزین و حق و حقوق طفل در اقامه دعوی و دیگر مسائل به نتایج مناسبیدست پیدا کنیم.

مقدمه:

مقصود از رحم جایگزین آن است که ‍زن متأهلی (به موجب قرارداد رحم جایگزین) دایگی جنین متعلق به دیگری را (در رحم خود) تا زمان تولد بپذیرد و تعهد نماید که کودک را پس از تولد یا در زمان معینی به والدین او برگرداند. قانون ایران هیچگونه مقرراتی درباره سرپرستی کودک پیش از تولد از جمله دایگی جنین ندارد. قرارداد رحم جایگزین نمی‌تواند موجب انتقال مسئولیت والدین شود و به موجب این قرارداد دایه به عنوان مادر زاینده برای والدین طرف قرارداد عمل می‌کند و توافق می‌کند که به محض تولد کودک، باید او را به آنها تحویل دهد. قراردادهای تجاری رحم جایگزین در ایران غیر قانونی محسوب می‌شوند. یک زن مجرد نیز حق ندارد برای یک زوج قانونی دایگی کند. به عنوان یک قاعده کلی، پدر قانونی کودک مردی است که از اسپرم او کودک تولید می‌شود، مگر اینکه از اسپرم کسی بعد از مرگ او استفاده شود یا بر مبنای ماده 1 قانون نحوه اهدای گامت و جنین برای درمان ناباروری (گامت و جنین) به دیگری اهدا شده باشد. برای صحت قرارداد رحم جایگزین صرف استناد به ماده 10 قانون مدنی و قواعد عمومی قرارداد در شرایط صحت، کافی نیست و لازم است تا مقررات ویژ ه ای برای آن تصویب شود . به علاوه لازم است تا زوجین خواستار فرزند و حمل کننده جنین و شوهر او در صورتی که متاهل باشد  تمام موضوعات و تعهدات را در قرارداد ذکر نمایند تا حدود مسئولیت قراردادی طرفین کاملاً روشن باشد در مس ئولیت خارج از قرارداد، یا اساساً قرارداد نافذی میان زیان دیده و عامل ورود ضرر وجود ندارد یا اینکه ضرر ناشی از نقص تعهدات قراردادی نیست، بلکه تکالیف عمومی زیر پا گذاشته شده و از رفتار انسان متعارف تجاوز شده است .

 

بیان مسئله:

پیشینه و مستند قانونی در حقوق ایران: بر مبنای قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 29/4/1382 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 19/12/1383، درمان ناباروری با انتقال جنین‌های تشکیل شده از نطفه زوج‌های قانونی و شرعی در خارج از رحم با شرایطی مجاز است. به موجب ماده 1 این قانون: «کلیه مراکز تخصصی درمان بیماران نابارور ذی‌صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین‌های حاصل از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی، ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.
مراکز مذکور در صورت موافقت و رضایت کتبی زوج‌های اهدا کننده و تسلیم جواز دریافت جنین از دادگاه خانواده از طرف زن و شوهر متقاضی مواد 2 و 4 قانون و3 تا5 آیین‌نامه) می‌توانند به درمان ناباروری اقدام کنند.
قانونگذار ایران در این قانون فقط حالت خاصی از درمان ناباروری را پیش‌بینی کرده و حالت‌های دیگر آن به‌ویژه بهره‌مندی از رحم جایگزین رحم دیگری برای پرورش جنین را از قلم انداخته است.
در حقوق کنونی پاره‌ای از کشورها [1] راهکار استفاده از رحم جایگزین نیز در قالب یکی از قراردادهای معتبر مانند اجاره پذیرفته شده است [2]

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:
با توجه به نوین بودن روش رحم جایگزین و نگذشتن مدت زیاد از این قانون شاید بتوان مشخص کردن قوانین مشخص برای این موضوع و داشتن قوانین مناسب در این مورد و گرفتن نظرات فقها ،مسئله رحم جایگزین را از اهمیت ویژه ای برخوردار کرد.از طرفی مشکلاتی که در زمینه مسئولیت های مدنی ، قراردادها و حق طفل در ینده در نظر گرفت به اهمیت این قضیه می افزاید.

[1] Cretney SM, Masson JM, Bailey-Harris R. Principles of family law; 7th Edition, London, Sweet & Maxwell. 2003;No 23-066-7.

[2] Bainham A, Children-The Modern Law. 3rd Edition, Bristol, Family Law. 2005;p:493-4.

 

فهرست مطالب:

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه2

بیان مسئله3

اهمیت و ضرورت تحقیق4

طرح سوالات4

فرضیات4

پیشینه تحقیق4

روش جمع آوری اطلاعات5

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی7

گفتار اول:تعاریف لغوی7

گفتار دوم:مفاهیم اصطلاحی8

بند اول:مسئولیت مدنی8

بند دوم :رحم جایگزین10

بند سوم:مراحل درمانی برای استفاده از رحم جایگزین11

مبحث دوم:تاریخچه موضوع13

گفتار اول:بررسی موضوعی کشورهای مختلف14

بند اول : هندوستان‌ 15

فصل دوم:

قراردادهای رحم جایگزین در حقوق ایران

مبحث اول:بررسی قراردادها18

گفتار اول:مقاصد رحم جایگزین18

بند اول :انگیزه‌های توسل به قرارداد19

بند دوم :تطبیق قرارداد با قراردادهای رایج19

گفتار دوم: ضرورت، نوع و مشروعیت قرارداد 20

بند اول :ضرورت تشکیل قرارداد20

بند دوم :نوع قرارداد 22

بند سوم :مشروعیت قرارداد22

گفتار سوم : تشکیل قرارداد 24

بند اول :قصد دوطرف قرارداد 24

بند دوم:اهلیت دوطرف24

بند سوم :موضوع (مورد) قرارداد25

بند چهارم :ماهیت معامله26

بند پنجم :شرایط موضوع (مورد) معامله26

بند ششم :مشروعیت اخذ مال برای دایگی جنین27

گفتار چهارم شرایط اختصاصی قرارداد27

بند اول :شرایط قانونی28

بند دوم : نابارور بودن زوجه یا خطرناک بودن باروری28

بند سوم : اخذ مجوز از دادگاه28

بند چهارم :بی ضرر بودن آبستنی برای دایه، فرزندان او و جنین29

بند پنجم :سالم بودن و محجور نبودن دایه29

مبحث دوم :شرایط قراردادی 30

گفتار اول:بررسی رضایت30

گفتار دوم : آثار قرارداد31

بند اول :حقوق و تعهدات دایه31

بند دوم :حقوق و تعهدات شوهر دایه32

گفتار سوم:حقوق و تعهدات والدین جنین34

فصل سوم:

بررسی مسائل مدنی خاص در مورد رحم جایگزین

مبحث اول:حقوق طفل37

گفتار اول :حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی37

مبحث دوم :مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل38

گفتار اول:تقصیر پزشک39

گفتار دوم: مسئولیت مدنی اهداء کننده رحم در مقابل طفل 44

گفتارسوم :حقوق و تعهدات پزشک یا مؤسسه پزشکی واسطه 50

نتیجه‌گیری54

منابع و مراجع55

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 55
حجم: 1.70 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *