دانلود کتاب سه جلدی حقوق فناوری اطلاعات


دانلود کتاب سه جلدی حقوق فناوری اطلاعات

کتاب حقوق فناوری اطلاعات در سه جلد توسط طاهر حبیب زاده در دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است که به صورت PDF از لینک داده شده می توانید دانلود کنید. این کتاب ها با مقدمه دکتر حسین میرمحمدصادقی و پروفسور گرنت هاولز نوشته شده اند.

فهرست مطالب کتاب حقوق فناوری اطلاعات :

جلد اول: مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی)

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: کلیات

 • مروری بر تاریخچه ارتباطات بشری
 • مقدمه ای بر حقوق فناوری اطلاعات و تقسیم بندی های حوزه های مربوطه
 • خلاصه فصل

فصل دوم: مقدمه ای بر تجارت الکترونیکی

 • دنیای کنونی دنیای Eهاست
 • تأثیر ارتباطات مدرن بر دنیای تجارت: ظهور تجارت الکترونیکی
 • معاملات الکترونیکی
 • روش های مختلف انعقاد قراردادهای الکترونیکی
 • خلاصه فصل

فصل سوم: وضعیت تجارت الکترونیکی در ایران

 • تجارت الکترونیکی در آیینه تصمیمات حکومتی
 • موانع و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی
 • خلاصه فصل

فصل چهارم: قانونگذاری در حوزه تجارت الکترونیکی در سطح بین المللی و منطقه ای

 • لزوم قانونمند کردن تجارت الکترونیکی
 • خصیصه قانونگذار و حقوق دان موفق در فضای سایبر
 • سازمان های بین المللی در عرصه قانونمند کردن تجارت الکترونیکی
 • خلاصه فصل

فصل پنجم: قانونگذاری در سطح ملی

 • مروری بر دو نظام حقوقی کامن لا و نوشته
 • قوانین مصوب در حوزه تجارت الکترونیکی در سیستم های حقوقی مورد بحث
 • مختصری درباره قوانین مصوب در دیگر کشورها
 • خلاصه فصل

فصل ششم: بررسی مهمترین اصطلاحات قوانین تجارت الکترونیکی

 • داده پیام
 • ارتباط الکترونیکی
 • اصل ساز و مخاطب
 • واسطه
 • سیستم اطلاعاتی و سیستم اطلاعاتی مطمئن
 • واسط بادوام
 • شخص
 • قرارداد از راه دور
 • خلاصه فصل

فصل هفتم: مروری بر مطالعات تطبیقی

 • چند نکته در مطالعه تطبیقی
 • علت انتخاب سیستم های حقوقی مورد بحث و هدف ما از مطالعه تطبیقی
 • ارائه نقشه راه برای حل مسائل حقوقی در فضای مجازی
 • خلاصه فصل

نقد اول

پیوست ها:

 • پیوست ۱: قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال ۱۹۹۶
 • پیوست ۲: کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال ۲۰۰۵
 • پیوست ۳: قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲

علائم اختصاری

منابع و مآخذ

جلد دوم: حقوق قراردادها در گستره قراردادهای الکترونیک (مطالعه تطبیقی)

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: بررسی شرایط اساسی تشکیل قراردادهای الکترونیکی

 • حقوق تجارت الکترونیکی، بنای حقوقی جدیدی نیست
 • چند نکته در خصوص قراردادهای الکترونیکی
 • عناصر اصلی تشکیل قرارداد
 • بررسی شرایط اساسی انعقاد قرارداد در قراردادهای الکترونیکی
 • اشتباه و تدلیس در قراردادهای الکترونیکی
 • خلاصه فصل

فصل دوم: قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در تشکیل قراردادهای الکترونیکی

 • امکان انجام ایجاب و قبول از طریق داده پیام
 • اطلاعات لازم برای نمایش در وبسایت ها جهت انعقاد قرارداد
 • دعوت به معامله
 • ایجاب
 • قبول
 • خلاصه فصل

فصل سوم: شروط حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

 • ضوابط کلی حاکم بر شروط قراردادی
 • طرق بیان شروط حاکم بر قراردادهای الکترونیکی
 • شروط مختص قراردادهای الکترونیکی
 • شروط مندرج در قراردادهای استاندارد
 • چند نکته
 • خلاصه فصل

فصل چهارم: زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی

 • تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد به طور کلی
 • اهمیت تشخیص زمان و مکان وقوع عقد
 • زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی
 • مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی
 • خلاصه فصل

فصل پنجم: وضعیت حقوقی نمایندگان الکترونیکی در تشکیل قراردادهای الکترونیکی

 • ترسیم عملکرد نماینده الکترونیکی
 • بررسی تطبیقی حقوق نمایندگی در روند انعقاد قراردهای سنتی
 • نگاهی کلی به نماینده الکترونیکی
 • وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی
 • خطای نماینده الکترونیکی و تعیین شخص مسئول
 • چند مسئله
 • خلاصه فصل

نقد دوم

علائم اختصاری

منابع و مآخذ

جلد سوم: دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیک (مطالعه تطبیقی)

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: کلیات

 • گذری بر قراردادهای الکترونیکی و نقشه راه برای حل موانع حقوقی با تکیه بر مسائل حقوق بین الملل خصوصی
 • مروری بر رژیم کنونی حقوق بین الملل خصوصی در جهان
 • بررسی عوامل ارتباط دهنده در حقوق بین الملل خصوصی و دیگر مفاهیم مربوطه
 • دیدگاه حمایتی نسبت به مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی تاجر با مصرف کننده

فصل دوم: قواعد سنتی حاکم بر تعیین دادگاه صالح

 • قواعد سنتی حاکم بر تعیین دادگاه صالح در حقوق ایران
 • قواعد سنتی حاکم بر تعیین دادگاه صالح در حقوق انگلیس و اتحادیه اروپا
 • قواعد سنتی حاکم بر تعیین دادگاه صالح در حقوق آمریکا

فصل سوم: تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از تعهدات قراردادهای الکترونیکی

 • دادگاه صالح در اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران
 • دادگاه صالح در اختلافات ناشی از تعهدات قراردادهای الکترونیکی در حقوق انگلیس و اتحادیه اروپا
 • دادگاه صالح در اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی در حقوق آمریکا

فصل چهارم: اصول و قواعد سنتی تعیین قانون حاکم در تعهدات قراردادی: بررسی تطبیقی

 • قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران
 • قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق انگلیس و اتحادیه اروپا
 • قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق آمریکا

فصل پنجم: تعیین قانون حاکم در تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی

 • قراردادهای اینترنتی در حقوق ایران
 • قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در قراردادهای الکترونیکی در حقوق انگلیس و اتحادیه اروپا
 • تعیین قانون حاکم در تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی در حقوق آمریکا

نقد سوم

پیوست ها

 • پیوست ۱: مقررات یکم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مصوب ۲۰۰۸
 • پیوست ۲: مقررات یکم بروکسل راجع به صلاحیت قضایی و شناسایی و اجرای آرا در موضوعات تجاری و مدنی مصوب ۲۰۰۰
 • پیوست ۳: پیش نویس پیشنهاد قانون نمونه مربوط به صلاحیت قضایی و قانون قابل اعمال در قراردادهای مصرف کننده مصوب ۲۰۰۸
 • پیوست ۴: کنوانسیون لاهه راجع به توافقنامه انتخاب دادگاه مصوب ۲۰۰۵

علائم اختصاری

منابع و مآخذ

 

فرمت فایل: Pdf
حجم: 9.81 مگابایت


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *