دانلود جزوه اصلاح نباتات

جزوه اصلاح نباتات سنجش و دانش که موضوعات مختلف این حوزه را مورد بررسی قرار داده است را به صورت PDF

 

فهرست مطالب جزوه اصلاح نباتات :

اهلی کردن

تنوع مندلی

هیبریداسیون بین گونه ای

اینتروگرسیون

یوپلوئیدی

اتوپلی پلوئید

آلوپلی پلوئید

آلوپلی پلوئید نسبی

آنیوپلوئید

رانده شدن ژنتیکی

آسیب پذیری ژنتیکی

فرسایش ژنتیکی

مراکز پیدایش و تنوع

نظام های تولید مثلی در گیاهان زراعی

انواع گلها

آپومیکسی

انواع آپومیکسی

موارد استفاده از آپومیکسی

کلون

نفوذ

رسایی

ژن منع کننده

اپی ستازی

تستهای مربوط به این قسمت

آزمون نتاج (صفات کیفی)

تلاقی آزمون (تست کراس)

تلاقی برگشتی

(عمل) اثر همانند

اثر افزایشی

پیوستگی ژنتیکی

وراثت کمی در اصلاح نباتات

تفکیک متجاوز

تعداد ژنهای موثر در یک صفت کمی

چند آللی

ژنهای تغییر دهنده

صفات چند فاکتوری

انواع عمل ژن

عمل غالبیت ژن

مثالی از غلبه ناقص (نسبی)

عمل فوق غالبیت ژن

پلی ژنها

وراثت پذیری (قابلیت توارث)

مجموعه تست

روشهای تخمین واریانس ژنتیکی

جهش (موتاسیون)

موارد استفاده از موتاسیون در اصلاح نباتات

خود ناسازگاری

همورفیک

نر عقیمی

نر عقیمی سیتوپلاسمی ژنتیکی

نر عقیمی سیتوپلاسمی

پلی پلوئیدی

تئوری کروماتیدی وراثت

جایگزینی کروموزوم

کاربرد هاپلوئیدها

روشهای تولید گیاهان هایپلوئید

لینه خالص

واریته محلی

مقدار هتروزیگوسیتی در یک جامع خودگشن

هیبریداسیون و نوترکیبات ژنی (گزینشپس از هیبریداسیون)

همبستگی ژنها

وفور نسبی ژنها در نسلهای بعد از F2

اخته کردن

روش نتاج حاصل از تک دانه یا بالک تک بذری

روش تلاقی برگشتی

واریته های هیبرید

روش اصلاحی مولتی لاین

واریته مخلوط

تعداد زیادی تلاقی

تلاقیهای چندتایی

گزینه دوره ای

آزمون اولیه تلاقی ها

انتخاب دوره ای

اصلاح گیاهان دگرگشن

خزانه ژن

قانون هاردی واینبرگ

انتخاب در گیاهان دگر گشن

توازن پلی مورفیسم

دیفرانسیل انتخاب (اختلاف انتخاب)

پاسخ به انتخاب

نسبت تنوع آزاد

تنوع بالقوه

واکنش همبسته

واکنش پلکانی

انتقال ژنتیکی

اینبریدینگ

ضریب اینبریدینگ

هتروزیس (برتری هیبرید)

علل احتمالی هتروزیس

انواع هیبرید

تولید و تعیین بهترین هیبریدها

قدرت ترکیب پذیری عمومی

قدرت ترکیب پذیری خصوصی

روشهای اصلاحی برای گیاهان دگر گشن

انتخاب نیمه خواهری (برادر خواهران ناتنی

انتخاب دوره ای

والیته های ترکیبی

تخمین عملکرد واریته های ترکیبی

هیبریداسیون (تلاقی) بین گونه ای : (تلاقیهای دور)

اصلاح برای کیفیت

مقاومت به بیماریها

فیتوآلکسین ها

فیتوتوکسین

روشهای اصلاح

مقاومت به آفات

مکانیسم های مقاومت

بیوتکنولوژی گیاهی در اصلاح نباتات

مهندسی ژنتیک (ترانسفورماسیون)

پرتوانی (توتی پوتنسی)

پروتوپلاست فیوژن ( آمیختن پروتوپلاست)

آیزوزایم ها

ساختار اولیه پروتئین

تکثیر کلونی به طریقه کشت بافت

مارکرهای مولکولی در اصلاح نباتات

مزایای مارکرهای RFLP

مزایای RAPD

تفنگ ژنی

بذر مصنوعی

واریته های کمپوزیت

گیاهان علوفه ای

فرضیه تعادل تعدادی آندوسپرم

بذر حقیقی سیب زمینی

نیشکر

گندم

جو

خصوصیات گیاه شناسی

برنج

کتان

توتون

سویا

سوروگرم

گلرنگ

حبوبات

یولاف

چاودار

پنبه

چغندر قند

آفتابگردان

یونجه

 

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 120
حجم: 38 مگابایت

75,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.