دانلود جزوه تحلیل سازه ۱ و ۲


دانلود جزوه تحلیل سازه ۱ و ۲

فهرست مطالب جزوه تحلیل سازه ۱ :

موضوع بحث

دو فرض اساسی در تحلیل سازه

معادلات تعادل در سازه های صفحه ای

سازه ها

انواع سازه های معین

پایداری و ناپایداری یک سازه

ناپایداری خارجی هندسی

معادلات شرط Condition Equation

تعیین ناپایداری و درجه نامعینی قالب ها

روش های تعیین درجه نامعینی تابها

معادله دیفرانسیل تعادل در تیرها

قواعد مربوط به رسم نیروی برشی

قواعد مربوط به رسم دیاگرام خمشی

کابل ها

خرپاها

پایداری و ناپایداری خرپاها – تعیین درجه نامعینی خرپاها

آنالیز خرپاهای معین

حل مسئله پایداری و ناپایداری

خط تأثیر Influcnce line

خط تأثیر تیرهای اصلی

روش ترسیم خط تأثیر نیروی برشی یک پانل

خط تأثیر خرپاها

موارد استفاده خط تأثیر

محاسبه تغییر شکل تیرها

معادله دیفرانسیل تغییر شکل تیرها

قضایای لنگر سطح

نکاتی در مورد سهمی درجه n

روش تیر مزدوج و یا روش تیر فرضی

روش های انرژی

استفاده از بقاء انرژی در محاسبه تغییر فرم

محدودیت های روش بقاء انرژی

قضیه کاستلیانو

روش انرژی حداقل

قضیه انرژی حداقل در حالت کلی

قضیه سه لنگری

آنالیز تقریبی سازه

فهرست مطالب جزوه تحلیل سازه ۲ :

تحلیل سازه های نامعین

روش سازگاری تغییر شکل ها

مراحل تحلیل قاب های نامعین

هدف از تحلیل سازه

معادلات حاکم بر رفتار سازه

معادلات تعادل

معادلات مشخصه

روش نیرو

روش جابجایی

روش شیب و افت

بدست آوردن FEM (لنگر اتنهایی گیردار)

سختی دورانی

ضریب انتقال لنگر

لنگرهای گیرداری

سختی دورانی و ضریب انتقال لنگر

معادلات شیب و افت برای مقاطع منشوری

روش شیب و افت برای سازه های بدون انتقال جانبی

روش شیب و افت برای قاب های با انتقال جانبی

معادلات برش

بدست آوردن دوران وتری برحسب پارامترهای مشخص کننده وضعیت انتقال جانبی سازه

دستورالعمل آنالیز سازه با انتقال جانبی به روش شیب و افت

استفاده از معادلات شیب و افت در محاسبه شیب و ذخیره سازه

استفاده از معادله شیبب افت در محاسبه شیب و خیز سازه

روش توزیع لنگر

کنترل روش توزیع لنگر

آنالیز سازه تحت اثر نشست تکیه گاهی به روش توزیع لنگر

آنالیز سازه های با انتقال جانبی به روش توزیع لنگر

تحلیل قاب های متقارن

روش کانی

روش کانی برای قاب های متعامد با انتقال جانبی

روش گام به گام برای قاب های با انتقال جانبی

شرایط تبدیل انتهای مفصل به گیردار

استفاده از روش کانی در صورتی که بار جانبی روی اعضا وارد شود

قانون بتی Battiy law

قانون ماکسول

رسم خطوط تأثیر سازه های نامعین

قاعده رسم خط تأثیر با استفاده از اصل ماکسول

استفاده از اصل Super مقدار لنگر خمشی

فرمت فایل: Pdf
حجم: 1.15 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *