دانلود جزوه حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران

فهرست مطالب جزوه حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت :

فصل اول: مقدمه ای در برنامه ریزی حمل و نقل

 • مقدمه
 • تأثیرات حمل و نقل
 • برنامه ریزی حمل و نقل
 • انواع آلترناتیو
 • عوامل موثر در تغییر سیستم حمل و نقل
 • بررسی کلی و اساسی دیدگاه های سیستم حمل و نقل
 • ارتباط بخش های مختلف حمل و نقل با یکدیگر
 • سیستم های حمل و نقل و اجزای تشکیل دهنده آنها
 • دسته بندی سیستم های حمل و نقل و زیرسیستم های اصلی حمل و نقل
 • سیستم های حمل و نقل شهری

فصل دوم: برنامه ریزی در حمل و نقل

 • اجزای اساسی در برنامه ریزی حمل و نقل
 • انواع برنامه ریزی های حمل و نقل
 • سه عضو اصلی فرآیند برنامه نویسی
 • لزوم پیدایش و استفاده از برنامه های کوتاه مدت (TSM)
 • فرآیند برنامه ریزی های کوتاه مدت
 • مراحل اساسی شروع برنامه

فصل سوم: مدل های پیش بینی

 • سه مرحله برنامه نویسی و طراحی سیستم
 • خصوصیات تقاضا طی زمان
 • خطای پیش بینی
 • مدل های پیش بینی معمول
 • مدل های کیفی
 • روش دلفی
 • روش گروهی اعتباری
 • روش متکی بر اطلاعات
 • مدل های کمی
 • روش میانگین ساده SA و روش میانگین ساده متحرک SMA
 • روش میانگین وزنی متحرک
 • روش نمایی یکنواخت (ES)
 • روش نمایی یکنواخت درجه اول
 • روش نمایی یکنواخت دوگانه (DES)
 • روش های فیت کردن اطلاعات
 • روش انتخاب نقاط
 • روش متوسط و معدل گیری {کمترین مجذورات (حداقل مربعات)}
 • ضریب همبستگی
 • سایر مدل های پیش بینی

فصل چهارم: پیش بینی سفر و فرآیندهای مدلسازی در مهندسی حمل و نقل

 • مدل های تولید سفر (مدل های عامل رشد، مدل های رگریشن چندگانه، مدل طبقه بندی عرضی)
 • مدل های توزیع سفر (مدل ضریب رشد یکنواخت، مدیر ضریب رشد متوسط، مدل ضریب رشد دترویت، مدل فراتر، مدل جاذبه یا مدل ثقلی، روش برنامه ریزی خطی)
 • مدل های تفکیک سفر (مدل های تفکیک طریق سفر تبادلی: مدل تبادلی تفکیک طرق سفر، مدل تخمین و برآورد سریع سفرهای درون شهری – مدل های انتخاب: مدل لوجیت، مدل لوجیت چندگانه)
 • مدل های تخصیص سفر (روش تخصیص همه یا هیچ، روش منحنی انحراف، روش تخصیص با محدودیت ظرفیتی، روش های احتمالی محض، مدل TRC)

فصل پنجم: برنامه ریزی حمل و نقل عمومی

 • مقدمه
 • مراحل کلی برای انجام برنامه ریزی حمل و نقل عمومی
 • ارزیابی عملکرد سیستم
 • معیارهای موثر بودن سیستم حمل و نقل عمومی
 • ارزیابی اقتصادی سیستم
 • تأمین مالی ترانزیت (اختصاص بودجه ها و سرمایه های لازم)
 • کرایه های وسایل حمل و نقل عمومی
 • ملاحظات مسایل محیط زیستی
 • تخصیص در حمل و نقل عمومی
فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 69
حجم: 1.16 مگابایت
25,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت + شانزده =